Ліцензія МОН України щодо здійснення освітньої діяльності ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

ВИТЯГ

ЛВ №03694-000136

з Єдиної державної електронної бази з питань освіти

щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук України

Ідентифікаційний код: 05416946

Місцезнаходження юридичної особи: 03022 м. Київ, вул. Васильківська, б. 45


з/п

Шифр
та найменування
галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензований
обсяг

Номер і дата
рішення

1

2

3

4

5

Підготовка докторів філософії

1

09 Біологія

091

Біологія

20

наказ МОН №1111 від 15.09.2016

2

22 Охорона здоров’я

222

Медицина

20

наказ МОН №1111 від 15.09.2016

 

Дата і номер попередніх рішень:

28 листопада 2016 р.


 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

571 | 2021-04-16  2571

iepor www logo