Аспірантам: журнал «ScienceRise: Biological Science» включений в «Перелік наукових фахових видань України»

Журнал «ScienceRise: Biological Science» включений в «Перелік наукових фахових видань України» з біологічних наук (Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України 22.12.2016 № 1604) — завантажити наказ

З вимогами до оформлення рукописів можна ознайомитися на сайті журналу — посилання

Журнал «ScienceRise» також індексується в світових наукометричних базах даних і системах CrossRef, Index Copernicus, РИНЦ, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory та інші — посилання

Кожній статті присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI.

496 | 2021-08-12  2396