Інформація

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 2277 «Онкологія», рівень вищої освіти Доктор філософії, спеціальність 222 «Медицина»

 

Loading...

849 | 2021-07-30  60

iepor www logo