Інформація

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 22276 «Онкологія», рівень вищої освіти Доктор філософії, спеціальність 091 «Біологія»

Loading...

850 | 2021-07-30  116

iepor www logo