Акредитація освітніх програм, спеціальність – 091 «Біологія»

naqaДо відома: про акредитацію освітніх програм (ОП) на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).


АКРЕДИТАЦІЯ ОП (спеціальність – 091 «Біологія»)

ПРОГРАМА онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 091 – «Біологія» освітньої програми «Онкологія» (освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в галузі знань 09 «Біологія», ІІІ рівень вищої освіти), в ЗВО «Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук України» (наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №1101 від 20 травня 2021 р.) в період з 3 по 5 червня  2021 року.

Відкрита зустріч з експертами НАЗЯВО

3 червня 2021 р. з 16.20 до 17.00 в форматі Zoom-конференції відбудеться відкрита зустріч з експертами НАЗЯВО:

  • к.б.н. Копійкою Вірою Вікторівною (Запорізький національний університет)
  • д.б.н. Утевською Ольгою Михайлівною (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)
  • здобувачем вищої освіти Колядінцевим Василем Воодимировичем (Національний університетохорони здоров'я України ім. П.Л.Шупика, Київ)

Підключення до конференції через платформу Zoom за посиланням:

https://zoom.us/j/95437736175?pwd=UnUvZEFRWEtkNnhXeTBnQU4wL1NNUT09

Ідентифікатор конференції: 954 3773 6175

Пароль: 2021

Запрошуємо усіх, хто бажає завітати на зустріч з експертною групою!

Програма онлайн-візиту експертної групи з 3 по 5 червня 2021 р.

Наказ НАЗЯВО №1101-Е від 20 травня 2021 р.

Заява про акредитацію освітньої програми від 19 травня 2021 р.

Відомості про самооцінювання програми 19 травня 2021 р.


Результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми від 20.07.2021 р. Справа No 1066/АС-21

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми від 16.09.2021 р. Справа No 1066(ПГ2)/АС-21

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

828 | 2021-10-13  1020

iepor www logo