Відділ менеджменту наукових досліджень та інновацій

research management innovation laboratory

Керівник:

П'ятчаніна Тетяна Віталіївна


Тел: +38 (044) 259-01-67
E-mail: tanya_pyatchanina@ukr.net
Посада: Зав. відділу, с.н.с
Звання, ступень: к.б.н
Персональна сторінка: Перейти
Пріоритетні напрямки досліджень:
 • Маркетинг результатів наукових розробок
 • Розширення впровадження наукових розробок
 • Відділ виконує науково-технічну, науково-організаційну та науково-методичну роботу.

Ключові слова: патентно-ліцензійна діяльність, забезпечення презентаціі інноваційних розробок у виставкових заходах, оцінювання результативності індивідуальної наукової діяльності, науково-просвітницька діяльність, створення науково-освітнього інформаційно-довідкового ресурсу інтернет щодо профілактики раку молочної залози
Дослідження

Відділ виконує науково-технічну, науково-організаційну та науково-методичну роботу.

Основні напрями наукової діяльності

 • Оптимізація інноваційної діяльності ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України на основі аналізу патентно-ліцензійної документації та ефективності впровадження науково-дослідних робіт
 • Оптимізація науково-інноваційної діяльності науковців ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України шляхом розробки і запровадження автоматизованої інформаційно-розрахункової критеріальної системи рейтингового оцінювання індивідуальної результативності
 • Дослідження сучасної наукової і клінічної інформації стосовно первинної профілактики раку молочної залози, діагностики і лікування хворих на рак молочної залози та розробка комплексної інформаційної системи шляхом створення українськомовного інформаційно-довідкового науково-освітнього інтернет-порталу breast-cancer.org.ua

Основні напрями науково-методичної діяльності

 • Участь у заходах щодо забезпечення захисту і правомірного використання ОПІВ
 • Забезпечення набуття ІЕПОР майнових прав на ОПІВ, що створені в результаті наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності, та сприяння введенню їх в господарський оборот
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення робіт по створенню, охороні, захисту та комерціалізації ОПІВ
 • Здійснення разом з іншими структурними підрозділами інформаційних, патентних, патентно-кон'юнктурних досліджень при проведенні НДР
 • Участь у розробці проектів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, стороною яких є ІЕПОР
 • Участь у підготовці та поданні документів (заявок) на ОПІВ у визначені законодавством органи для патентування в Україні відповідно до національних процедур
 • Участь у підготовці та забезпеченні укладення передбачених чинним законодавством договорів з авторами ОПІВ та здійснення контролю за їх виконанням

Основні напрями науково-організаційної діяльності

 • Участь у заходах з організації наукової, науково-технічної, науково-дослідної роботи у сфері інтелектуальної власності у ІЕПОР. Безпосередня участь у виконанні цих робіт
 • Підготовка глави IX до річного звіту ІЕПОР з питань міжнародної діяльності установи разом з Вченим секретарем ІЕПОР
 • Підготовка матеріалів до річного звіту ІЕПОР з питань патентно-ліцензійної діяльності установи разом з Вченим секретарем ІЕПОР
 • Забезпечення організації та прийому міжнародних іноземних делегацій та іноземних гостей разом з керівництвом установи та іншими структурними підрозділами. Підготовка звітних матеріалів
 • Забезпечення організації та проведення наукових форумів, а також забезпечення участі ІЕПОР в міжнародних та національних ярмарково-виставкових заходах, Фестивалях науки та заходах, присвячених Дню боротьби проти раку, разом з іншими структурними підрозділами установи та Радою молодих учених інституту
 • Безпосередня участь в розробці методичних, рекламних матеріалів, забезпечення в рамках компетенції відділу висвітлення діяльності установи в ЗМІ

Співробітники відділу проводять лекції в рамках соціально-просвітницького проекту «Науково-просвітницькі лекції фахівців-онкологів — на захист здоров'я молоді України» (http://breast-cancer.org.ua/school-presentations.html), присвячені первинній профілактиці раку, для учнівської молоді, їх батьків та викладачів:

 • «Онкологія: основні уявлення»
 • «Фактори навколишнього середовища та рак»
 • «Роль спадкового фактору у виникненні злоякісних новоутворень»
 • «Гормони та рак»
 • «Особливості будови пухлинної клітини»
 • «Сучасні експериментальні методи і моделі дослідження раку»
 • «Сучасні методи діагностики і лікування онкологічних хворих»
 • «Сучасні методи діагностики в онкогематології»
 • «Сучасні методи лікування онкологічних хворих»
 • «Профілактика раку»
 • «Здоровий спосіб життя — профілактика злоякісних новоутворень»

Гранти

 

Конференції
 1. Куліков В. М., Дворщенко О. С., П'ятчаніна Т. В., Кравчук В. В., Загадарчук Т. В., Коваль А. В. Україномовний mHealth-додаток призначений для управління медичними даними хворих на рак. / XVI Міжнародна науково-технічна конференція SAIT 2014 «Системний аналіз та інформаційні технології», 26-30 травня 2014 р. — К., 2014. — С. 402.
 2. ХХІІІ Міжнародний симпозіум «Актуальні проблеми науково-технологічної та інноваційної політики в контексті формування загльноєвропейського наукового простору: дасвід та перспетиви», 16-17 червня 2010 р., Київ, Украина
 3. SAIT 2010. Международная научно-техническая конференция «Системный анализ и информационные технологии», 25-29 мая 2010 р., Київ, Украина
 4. SAIT 2011. Международная научно-техническая конференция «Системный анализ и информационные технологии», 23-28 мая 2011 р., Киев, Украина
 5. Міжнародний симпозіум «Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки зближення» (ХХІV Київський симпозіум з наукознавства та науково-технічного прогнозування), 2-3 червня 2011 р., Київ, Україна
 6. XII з'їзд онкологів України,  20-22 вересня 2011 р., Судак, Автономна Республіка Крим
 7. IX Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» 31 мая-7 июня 2013 г., Варна, Болгария. Материалы, т.3, с.504-507 (International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. IX International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» May 31-June 7, 2013, Varna, Bulgaria)
 8. IY Міжнародний форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства», 26-29 листопада 2013 р., Київ, Україна

Публікації

Вибрані статті

 1. Чехун В.Ф., Пятчанина Т.В. О путях совершенствования механизмов внедрения в практическое здравоохранение Украины высокоинновационных технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований. В кн. «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса». Материалы четырнадцатой международной научно-практической конференции по инновационной деятельности, г. Алушта, 2009 г., с. 216-220.
 2. Дворщенко О.С., П'ятчаніна Т.В., Шепеленко І.В., Шама О.В. Інформетричні методи для аналізу інноваційної діяльності наукових установ медико-біологічного профілю. Український журнал телемедицини та медичної телематики — 2010; 8(1), с.30-35. Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics — 2010; 8(1), p.30-35
 3. Т.В.П'ятчаніна, О.С. Дворщенко, І.В. Шепеленко, О.В. Шама, Л.Г. Бучинська, В.Ф Чехун. Технологія комплексного оцінювання інноваційного потенціалу результатів науково-дослідних робіт медико-біологічної спрямованості (на прикладі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України). Науково-технічна інформація, 2011, т.1(47), с.8-12.
 4. П'ятчаніна Т.В. Система рейтингового оцінювання наукової діяльності. Інтерв'ю завідувача відділу науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Т.В.П'ятчаніної. Вісник Національної академії наук України, 2012, № 4, с. 60-64
 5. T.V. Piatchanina; O.S. Dvorshchenko;. V.M. Kulikov; I.V. Shepelenko Assessing scientists performance as a basiis for quality management of scientific activities. YIII Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», 8-15 июня 2012 г., Варна Болгария т. 2 , с. 125-129
 6. Vasyl F. Chekhun, Iryna V. Shepelenko. Cancer education in Ukraine. ecancer 2013, 7:369 DOI: 10.3332/ecancer. 2013., 369, P.1-8.
 7. Дворщенко О.С.,  Куліков В.М., П'ятчаніна Т.В. Рейтингове оцінювання індивідуальної наукової діяльності в наукових установах в галузі природничих наук. Системні дослідження та інформаційні технології, 2013, № 4, c.111-120.
 8. Пятчанина Т.В., Огородник А.Н. Риск возникновения рака молочной железы в условиях загрязнения окружающей среды // Междун. науч.-практ. журнал «Евразийский онкологический журнал». - №2 (05), 2015. - С. 76-85.

Патенти
 1. Чехун В. Ф., П'ятчаніна Т. В., Дворщенко О. С., Куліков В. М., Кравчук В. В., Загадарчук Т. В. Комп'ютерна програма «Персональний медичний органайзер хворої на рак молочної залози («Персональний медичний органайзер хворої на РМЗ»). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58786, від 25.02.2015 р.
 2. Чехун В. Ф., Куліков В. М., Дворщенко О. С., П'ятчаніна Т. В. Набір графічних інтерфейсів програмного комплексу рейтингового оцінювання діяльності наукового співробітника Патент на промисловий зразок №27367, від 10.07.2014 р.
 3. Ніколаєв В. Г., Кудряченко В. В., Колосов О. Є., Сахно Л. О., Сидоренко О. С., Коротич В. Г., Масленний В. М., Дворщенко О. С., Юрченко О. В. Спосіб використання пов'язки вуглецевої сорбуючої медичного призначення. Патент на винахід № 78585, від 11.03.2014 р.
 4. Дворщенко О.С., П'ятчаніна Т.В., Куліков В.М. Комп'ютерна програма «Програма адміністрування баз даних інформаційно-розрахункової системи рейтингового оцінювання діяльності наукового співробітника науково-дослідної установи природничого профілю (Rating)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №42037, від 02.02.2012 р.
 5. Куліков В.М., Дворщенко О.С., П'ятчаніна Т.В. Комп'ютерна програма «Програма адміністрування баз даних інформаційно-розрахункової системи рейтингового оцінювання діяльності наукового співробітника науково-дослідної установи природничого профілю (Rating DB)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №42036, від 02.02.2012 р.
 6. Чехун В.Ф., Бучинська Л.Г., П'ятчаніна Т.В. та ін. Збірник творів лекції-презентації «Науково-просвітницькі лекції фахівців-онкологів — на захист здоров'я молоді України». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №46537, від 27.11.2012 р.

Кваліфікація співробітників відділу дозволяє

 • Здійснювати підготовку та оформлення звітів про патентні дослідження згідно ДСТУ 3575-97 при плануванні і завершенні НДР та плануванні дисертаційних робіт
 • Здійснювати інформаційний пошук згідно ДСТУ 3575-97 при плануванні і завершенні НДР та плануванні дисертаційних робіт
 • Здійснювати діяльність по забезпеченню захисту об'єктів інтелектуального права та обліку введенння в господарчий обіг нематеріальних активів, створених в ІЕПОР ім.Р.Є.Кавецького НАН України
 • Здійснювати оцінювання результативності наукової діяльності за допомогою розробленої на базі інституту автоматизованої інформаційно-розрахункової системи «Анкета наукового співробітника» з застосуванням технології рейтингового оцінювання за диференційними показниками, а саме:

  - оцінювання індивідуальної результативності наукової та інноваційної діяльності наукових співробітників та осіб, що прирівнюються до них, в установах природничого профілю різного відомчого підпорядкування (НАН, МОЗ, НАМН, МОН, НААН України)

Інновації
 • Розроблено автоматизовану інформаційно-розрахунковк систему рейтингового оцінювання результативності діяльності наукового співробітника науково-дослідної установи природничого профілю — «Анкета наукового співробітника» (Детальніше про АІРС «Анкета»)
 • Розроблено українськомовний інформаційно-просвітній інтернет-портал щодо первинної профілактики, діагностики і лікування раку молочної залози, який орієнтований на пересічних громадян України. (http://breast-cancer.org.ua)
 • Розроблюється українськомовний mHealth-додаток для мобільних пристроїв на базі платформи Android, орієнтованого орієнтований на пошук, систематизацію і зберігання інформації, що надходить пацієнту під час обстеження, лікування і реабілітації хворих на рак молочної залози (детальніше про програму).

Співпраця

 

Кадри
 • Кількість співробітників – 17 (з них 8 кандидатів наук)
 • Наукових співробітників — 8
 • Провідних інженерів — 3
 • Інженерів — 4 Аспірант — 1

Нагороди

 

Відділ було створено у січні 2008 р відповідно до Розпорядження Президії НАН України «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» на виконання Закону України «Про державне регулювання  діяльності у сфері трансферу технологій», постанови Кабінету Міністрів України №995 та Розпорядження Президії НАН України від16.01.07 №15 та з метою підвищення рівня охорони об’єктів права інтелектуальної власності в установах НАН України, а також забезпечення маркетингу результатів наукових розробок та розширення їх впровадження.

Структурний підрозділ при створенні мав назву відділ науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності. У квітні 2016 р після структурної реорганізації інституту відділ отримав нову назву — відділ менеджменту наукових досліджень та інновацій (зав. відділу —  к.б.н., с.н.с. П’ятчаніна Т.В.)


Структура

 

462 | 2022-01-27  4203