Відділ онкогематології

oncohematology laboratory

Керівник:

Глузман Данило Фішелевич


Тел: +38 (044) 257-90-53
E-mail: gluzman@onconet.kiev.ua
Посада: Зав. відділу
Звання, ступень: проф., д.м.н.
Почесне звання, нагороди: Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Лауреат премії Кабінету Міністрів України
Персональна сторінка: Перейти
Пріоритетні напрямки досліджень:
 • Комплексне вивчення поліпотентних гемопоетичних стовбурових клітин і клітин-попередників, клітин мікрооточення на різних стадіях ембріонального і постнатального онтогенезу людини
 • Цитохімічні реакції визначення активності ферментів, пов'язаних з обміном нуклеїнових кислот
 • Імуноцитохімічні методи визначення лінійно-специфічних і диференційовочних антигенів кровотворних клітин і оліголінійних клітин-попередників безпосередньо в нативних мазках периферичної крові, кісткового мозку тонкоголкових пунктатах лімфатичних вузлів і солідних пухлин
 • Вивчення лейкемічних стовбурових клітин і антигенних маркерів стовбурових клітин пухлин
Ключові слова: онкогематологія, лейкемія, діагностика, цитоморфологія, ензимоцитохімія, імунофенотипування, гемопоетичні стовбурові клітини, лейкемічні стовбурові клітини, стовбурові клітини пухлин, онкогематологічні наслідки аварії на ЧАЕС
Дослідження

Базові наукові напрями

 • Розробка та впровадження в практику клініко-діагностичних та цитологічних лабораторій методів ензимоцитохімічного дослідження клітин крові та кровотворних органів
 • Вивчення цитохімічних та імунофенотипових ознак родоначальних кровотворних і лімфоїдних клітин (поліпотентних стовбурових і клітин-попередників) в нормі та при лейкозогенезі; уточнення існуючої схеми гемопоезу
 • Удосконалення та впровадження нових імуноцитохімічних та молекулярно-генетичних технологій ранньої та диференційної діагностики пухлинних захворювань кровотворної та лімфоїдної тканин, уточнення сучасної класифікації гемобластозів
 • Визначення мікрометастазів і поодиноких ізольованих злоякісних клітин в кістковому мозку, лімфатичних вузлах, ексудатах із серозних порожнин і спинномозковій рідині (лікворі) на основі застосування імуноцитохімічних методів і моноклональних антитіл до органо- і тканиноспецифічних, онкофетальних, пухлиноасоційованих антигенів і білків цитоскелету
 • Визначення морфоцитохімічного, імунофенотипового та молекулярно-генетичного профілю кровотворних клітин-попередників — мішеней злоякісної трансформації при гострих лейкозах і інших формах онкогематологічних захворювань
 • Визначення підтипів лейкозів у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, а також дітей і дорослих, які проживають в областях України, віднесених до зон радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС
 • Дослідження механізмів апоптозу в лейкемічних клітинах при лейкозах різного гістогенезу та їхнього внеску у реалізацію різноманітних біологічних ефектів модуляторів апоптозу
Гранти
 • Впродовж 2020-2021рр. виконання наукового проєкту «Розробка і впровадження нових методів діагностики гострих мієлоїдних лейкозів із використанням маркерів лейкемічних стовбурових клітин».
 • В 2018-2020рр. виконання НДР «Дослідження структури гемобластозів у післячорнобильський період в групах населення України, постраждалих внаслідок дії іонізуючої радіації» в рамках відомчої базової тематики (№ держреєстрації 0117u004978 від 09.11.2017р.).
 • Виконання наукового проєкту «Удосконалення і впровадження в практику онкогематологічних відділень України сучасних лабораторних методів діагностики мієлодиспластичних синдромів» (Договір №2.2.5.416 від 03.09.2018р., № держреєстрації 0118u001871 від 09.11.2017р.).
 • Виконання наукового проєкту «Вивчення ензимоцитохімічних та імуноцитологічних особливостей кровотворних клітин-попередників при різних формах гемобластозів» в рамках цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України „Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства» (2015-2019рр.).
 • В 2015-2017рр. виконувалась НДР «Цитоморфологічна та імуноцитохімічна характеристика лейкозів у післячорнобильський період» в рамках відомчої базової тематики (шифр теми 2.5.392, № держреєстрації 0114U004390 від 26.04.2014р.).
 • В 2015-2016рр. виконувався науковий проєкт за державним замовленням «Розроблення та впровадження в клінічну практику новітніх імуноцитохімічних і молекулярно-генетичних технологій діагностики пухлин кровотворної і лімфоїдної тканин» (Договір ДЗ/43-2015 від 30.10.2015р.).
 • В 2016 році виконання наукового проєкту «Розробка алгоритму імуноцитохімічної і молекулярно-генетичної діагностики мієлоїдних новоутворень і мієлодиспластичних синдромів (передлейкозів) із застосуванням вітчизняних моноклональних антитіл»(Договір № 2.2.5.396 від 05.05.2015р.).
Конференції

На базі відділу щорічно проводяться науково-практичні семінари та майстер-класи з клінічної лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань.

Науковці відділу приймали активну участь у роботі:

 • II міжнародної конференції «Tumor and Host: Novel aspects of old problem» (21-22 листопада 2019р., м. Київ, Україна);
 • науково-практичній конференції «Індивідуалізація медикаментозного лікування хворих на солідні пухлини» (18-19 жовтня 2018р., м. Рівне, Україна);
 • науково-практичній конференції для лікарів-гематологів, онкологів і спеціалістів лабораторної медицини «Інноваційні технології лабораторної діагностики в онкогематології» (7-8 жовтня 2019р., м. Київ, Україна);
 • науково-практичній конференції «Сучасна діагностика та лікування мієлодиспластичних синдромів і гострої мієлоїдної лейкемії» (4-5 жовтня 2018р., м. Київ, Україна);
 • науково-практичній конференції «Інноваційні технології скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії раку» (3-4 жовтня 2019р., м. Київ, Україна);
 • 6-го з’їзду Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом. (18–21 червня 2019 р., м. Яремче, Україна);
 • науковій конференції Інституту ядерних досліджень НАН України (8-12 квітня 2019р., м..Київ).
Публікації

Монографії (вибрані)

 • Дифференцировочные антигены клеток человека. Кратное справочное пособие. Д.Ф. Глузман, А.А. Фильченков, Л.М. Скляренко, Т.С. Ивановская. — Київ: Ліра-К, 2019.- 2 48с.
 • Современная классификация и диагностика миелодиспластических синдромов. Научно-методическое пособие. Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Коваль С.В., Ивановская Т.С., Завелевич М.П., Фильченков А.А., Полищук А.С., Родионова Н.К. — Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», — 144с.
 • В.Ф. Чехун, Д.Ф. Глузман, Л.Н. Гуслицер, Л.М. Скляренко, М.П. Завелевич, Т.С. Иванивская, С.В. Коваль, Л.Ю. Полудненко, Н.К. Родионова, Н.И. Украинская, А.А. Фильченков. Ионизирующая радиация и онкогематологические заболевания. — Київ: ДИА, 2016. — 284с.
 • Діагностика мієлоїдних новоутворень і гострих лейкозів. Науково-методичний посібник. Д.Ф. Глузман, Л.М. Скляренко, Г.Д. Телегеєв, М.В. Дибков, С.В. Коваль, Т.С. Іванівська, М.П. Завелевич, Н.І. Українська, А.С. Поліщук, М.С. Швидка. — Київ: ДІА, 2016. — 124с.

 Наукові посібники із серії «Семинары по гематопатологии»

 • Д.Ф. Глузман, Л.М. Скляренко, С.В. Коваль, Т.С. Иванивская, М.П. Завелевич, Н.И. Украинская, А.С. Полищук, М.С. Швыдка. Диагностика опухолей кроветворной и лимфоидной тканей (по материалам классификации ВОЗ 2016г.) (Випуск 27). — Kиев: ДИА, 2017. — 64с.
 • Д.Ф. Глузман, Л.М. Скляренко, С.В. Коваль, Т.С. Иванивская, М.П. Завелевич, Н.И. Украинская, А.С. Полищук, М.С. Швыдка, Л.Н. Гуслицер. Современные международные классификации опухолей лимфоидной и кроветворной тканей. Приложение к научно-методическому пособию «Діагностика мієлоїдних новоутворень і гострих лейкозів» із серії посібників «Семинары по гематопатологии» (Випуск 26). — Київ, ДІА, 2016. — 48с.
 • Д.Ф. Глузман, Л.М. Скляренко, С.В. Коваль, Н.К. Родионова, Т.С. Ивановская, Л.Ю. Полудненко, Н.И. Украинская, А.Ф. Джалилов «Цитология и иммуноцитохимия В-клеточных неходжкинских лимфом» із серії «Семинары по гематопатологии» (Випуск 25). — Kиев: ДИА, 2015. — 55с.

Статті в журналах (вибрані)

 • S. Ivanivska, L.M. Sklyarenko, M.P. Zavelevich, A.A. Philchenkov, S.V. Koval, A.S. Polishchuk, D.F. Gluzman. Immunophenotypic features of leukemic stem cells and bulk of blasts in acute myeloid leukemia. Exp Oncol 2019, 41, 3: 1–3.
 • Л.М. Скляренко, А.С. Поліщук, Т.С. Іванівська, В.Н. Зінченко, О.О. Підгорна, О.О. Фільченков, Д.Ф. Глузман, Т.В. Каднікова, О.М. Вакульчук. Імуноцитохімічна характеристика ворсинчатих лімфоцитів при В-клітинних лімфопроліферативних захворюваннях. Онкология 2019, Т.21, 3(81): 208-212.
 • Д.Ф. Глузман , Л.М. Скляренко, Т.С. Ивановская, А.А. Фильченков, М.П. Завелевич, С.В. Коваль, А.С. Полищук. Идентификация лейкемических стволовых клеток для таргетной терапии больных с острыми миелоидными лейкозами. Онкология 2019, Т.21, 3(81): 200-207.
 • Л.М. Скляренко, А.С. Поліщук, Т.С. Іванівська, В.Н. Зінченко, О.О. Підгорна, Д.Ф. Глузман. Імунофенотипа характеристика бластоїдного варіанта лімфоми з клітин мантії. Онкология 2019, Т.21, 2(80): 113-116.
 • А.А. Фильченков, Д.Ф. Глузман, Т.С. Ивановская. Новые дифференцировочные антигены нормальных и неопластических кроветворных и лимфодных клеток (по материалам международных рабочих совещаний HLDA9 и HLDA10). Онкология 2019, Т.21, 2(80): 101-112.
 • Гуслицер Л.Н., Завелевич М.П., Коваль С.В., Скляренко Л.М., Глузман Д.Ф., Фильченков А.А. Дескриптивная эпидемиология онкогематологических последствий аварии на ЧАЭС для детского населения Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации. Онкология 2018; Т.20, 3(77): 165-176.
 • Завелевич М.П., Скляренко Л.М., Ивановская Т.С., Коваль С.В., Фильченков А.А., Нарольский Н.Б., Глузман Д.Ф. Миелодиспластические синдромы: место в структуре онкогематологических заболеваний, проблемы диагностики, учета и регистрации. Онкология 2018; Т.20, 2(76): 130-137.
 • Фильченков А.А., Ивановская Т.С. Нарушения апоптоза при миелодиспластических синдромах. Онкология 2018; Т.20, 2(76): 93-101.
 • Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Завелевич М.П., Иванивская Т.С, Коваль С.В. Опухоли кроветворной и лимфоидной тканей (проект 11-го пересмотра Международной классификации болезней, МКБ-11). Онкология 2018; Т.20, 1(75): 59-72.
 • Коваль С.В. Структура онкогематопатологии в постчернобыльский период (предварительные данные). Онкология 2018; Т.20, 1(75): 34-40.
 • Д.Ф. Глузман, Л.М. Скляренко, С.В. Коваль, Т.С. Иванивская, Н.К. Родионова, М.П. Завелевич, Н.И. Украинская, А.С. Полищук, М.С. Швыдка. Хронический лимфолейкоз и острые миелоидные лейкозы в структуре онкогематологических заболеваний у населения Украины в постчернобыльский период. Онкология 2017; Т.19, 1(71): 33-40.
 • Savlı H, Akkoyunlu RU, Çine N, Gluzman DF, Zavelevich MP, Sklyarenko LM, Koval SV,
 • Sünnetçi D. Deregulated levels of the NF-κB1, NF-κB2, and Rel genes in Ukrainian patients with leukemia and lymphoma in the post-Chernobyl period. Turk J Haematol. 2016; 33 (1): 8-1.
 • Gluzman DF, Sklyarenko LM, Zavelevich MP, Koval SV, Ivanovskaya TS Rodionova NK. Overview of association between different types of leukemias with radiation exposure. Exp Oncol. 2015; 37(2): 89-93.
 • F. Gluzman, L.M. Sklyarenko, M.P. Zavelevich, S.V. Koval, T.S. Ivanivskaya. Leukemic blast cells and controversies in models of hematopoiesis // Exp Oncol. 2015; 37(1): 2-4.
 • Gluzman DF, Sklyarenko LM, Koval SV, Rodionova NK, Zavelevich MP, Ivanivskaya TS, Poludnenko LYu., Ukrainskaua NI. Myelodysplastic syndromes in Chernobyl clean-up workers. Ann Hematol. 2015; 94(10): 1639-1643.
 • Д.Ф. Глузман, Л.М. Скляренко, Н.К. Родионова, С.В. Коваль. Лейкозы у населения Хиросимы и Нагасаки после атомной бомбардировки в 1945 году. Лаб диагностика. 2015; 4 (74): 26-32.
Патенти
 • Спосіб диференційної діагностики бластоїдного варіанту лімфоми з клітин мантійної зони (№139194 від 26.12.2019р.). Автори: Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Іванівська Т.С., Коваль С.В., Завелевич М. П., Фільченков О.О., Поліщук А.С.
 • Спосіб ідентифікації неопластичних клітин у спинномозковій рідині (№124850 від 25.04.2018р.). Автори: Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Іванівська Т.С., Завелевич М. П., Коваль С.В., Поліщук А.С., Швидка М.С.
 • Спосіб імуноцитохімічної діагностики бластного кризу хронічного мієлолейкозу (№108194 від 11.07.2016р.). Автори: Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Іванівська Т.С., Завелевич М.П., Коваль С.В., Українська Н.І., Полудненко Л.Ю.
 • Спосіб діагностики В-клітинного хронічного лімфолейкозу (№99725 від 25.06.2015р.). Автори: Гамалія М.Ф, Глузман Д.Ф., Шишко Є.Д., Скляренко Л.М., Штонь І.О.
 • Спосіб імуноцитохімічного визначення патологічних В-клітин в кістковому мозку і крові хворих на неходжкінські лімфоми (№98909 від 12.05.2015р.). Автори: Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Іванівська Т.С., Коваль С.В., Завелевич М.П., Українська Н.І., Полудненко Л.Ю.
Інновації

Науковці відділу були фіналістами Всеукраїнського фестивалю інновацій і зайняли 1 місце в конкурсі інноваційних проектів МОН України «Технологія ідентифікації лейкемічних стовбурових клітин для таргетної терапії онкогематологічних хворих» (16 травня 2019р., Торгово-промислова палата України, м. Київ, Україна).

Співпраця

Координація наукової діяльності і комплексування здійснюється між науковцями відділу онкогематології і клініцистами:

 • Гематологами двох гематологічних відділень 9-ої клінічної лікарні м. Києва
 • Лікарями дитячого онкологічного відділення Національного інституту раку
 • Лікарями-гематологами Київського міського онкологічного центру
 • Лікарями Київського обласного онкологічного диспансеру
 • Лікарями-онкогематологами із обласних клінічних лікарень України

Відділ онкогематології підтримує міжнародні зв'язки:

 • з фахівцями онкогематологами і патологами Міжнародної групи «Leukemia Advisory Group» та International Hematology Panel
 • з науковцями медико-генетичного відділу університету м. Кожелі, Туреччина, зав. відділу - д.м. д.ф. Х. Савлі
 • з вченими Європейської Гематологічної Асоціації (EHA)
 • з науковцями Європейської школи гематологів (ESH)
 • з науковцями відділу біомаркерів для радіаційної онкології Технічного Університету м. Дрезден (Німеччина), зав.відділу — проф.А. Дубравська
Кадри

Коваль Стелла Володимирівна — к.б.н. ст.н.с.
Іванівська Тетяна Степанівна — к.б.н. ст.н.с.
Завелевич Михайло Петрович — к.б.н. ст.н.с.
Фільченков Олексій Олексійович — к.б.н. ст.н.с. ст.н.с.
Беженар Тетяна Олегівна — провідний інженер
Поліщук Альона Станіславівна — інженер I категорії
Петрусь Наталія Олександрівна — технік
Кірієнок Галина Валентинівна — технік

Під керівництвом професора Глузмана Д.Ф. захищено 4 докторських та 15 кандидатських дисертацій.

У відділі онкогематології виконується 2 дисертаційні роботи за спеціальністю 14.01.07 «онкологія»:

 1. дисертаційна робота на тему: «Дослідження віддалених онкогематологічних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», виконавець — к.б.н. ст.н.с. відділу онкогематології Коваль С.В. Науковий консультант: д.м.н. професор Д.Ф. Глузман;
 2. дисертаційна робота на тему: «Імуноцитохімічні дослідження В-клітинних неходжкінських лімфом в стадії лейкемізації», виконавець — аспірант відділу онкогематології Поліщук А.С. Науковий керівник: д.м.н. професор Д.Ф. Глузман.

Щорічно у відділі проходять виробничу практику і стажування, виконують курсові і дипломні роботи студенти вищих навчальних закладів України.
Стажування на робочому місці

У відділі започаткована практика стажування на робочому місці лікарів-гематологів, онкологів і спеціалістів лабораторної медицини. Вони знайомляться з цитоморфологічними і ензимоцитохімічними методами дослідження клітин периферичної крові і кісткового мозку, проходять практичні заняття з діагностики різних форм і цитологічних варіантів пухлин кровотворної і лімфоїдної тканин у дітей і дорослих хворих, а по закінченню терміну стажування отримують сертифікат.

Нагороди
 • Науковці відділу є лауреатами Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій «Розробка і впровадження новітніх молекулярно-генетичних технологій діагностики онкогематологічних захворювань у населення України в післячорнобильський період». Автори: Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Коваль С.В., Іванівська Т.С., Фільченков О.О., Завелевич М.П. (2018)
 • Професор Д.Ф. Глузман є лауреатом Держаної премії України в галузі науки і техніки (за цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» (2015).
 • К.б.н. О.О. Фільченков є лауреатом премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України (2007)
 • Д.м.н. професор Д.Ф. Глузман є лауреатом премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України (2001)

Відділ онкогематології під керівництвом доктора медичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки та премії  ім. Р.Є. Кавецького, заслуженого діяча науки і техніки України Глузмана Данила Фішелевича бере свій початок з 1982 року, коли була створена очолювана ним лабораторія цитохімії і імуноцитології на базі відділу механізмів лейкозогенезу, заснованого ще в 1961 році академіком НАН України З.А. Бутенко (1928-2001) — визнаним фахівцем в галузі експериментальної і молекулярної лейкозології.

456 | 2022-04-03  5849