Відділ моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії

monitoring tumor process therapy design laboratory

Керівник:

Чехун Василь Федорович


Тел: +38 (044) 259-01-83
E-mail: chekhun@nas.gov.ua, chekhun@onconet.kiev.ua
Посада: Директор Інституту , Зав. відділу
Звання, ступень: акад. НАН України, проф., д.м.н.
Почесне звання, нагороди: Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Персональна сторінка: Перейти
Пріоритетні напрямки досліджень:
  • Cкринінг, доклінічні та клінічні дослідження біологічно-активних протипухлинних сполук
  • Вивчення молекулярних механізмів виникнення природної та набутої резистентності пухлинними клітинами в системах in vitro та in vivo
  • Дослідження цитоморфологічних та ультраструктурних ефектів дії медикаментозних препаратів
  • Наносистеми спрямованого транспорту в онкології: молекулярні механізми взаємодії та їх трансформація в біологічних системах
  • Молекулярна епідеміологія металовмісних білків в нормальних і трансформованих клітинах та їх роль у формуванні взаємовідносин пухлини та організму

Ключові слова: лікарська резистентність, молекулярні маркери, нанотехнології в онкології, індивідуалізація протипухлинної терапії
Дослідження

 

Гранти

 

Конференції

 

Публікації

За результатами досліджень 2008-2013 рр. опубліковано 8 монографій, 158 статей, 44 патенти

Патенти

 

Інновації

 

Співпраця

 

Кадри

 

Нагороди

 

Відділ був створений у вересні 1960 р засновником Інституту академіком Ростиславом Євгеновичем Кавецьким як лабораторія (потім відділ) експериментальної хіміотерапії пухлин. В подальшому розвиток експериментальної терапії координували завідувачі відділу д. мед.н., проф. З. П. Булкіна та д. мед. н., проф. Г. І. Кулик., під керівництвом яких продовжувався скринінг протипухлинних сполук, започатковані дослідження проблем резистентності пухлин до дії цитостатиків та пошуки шляхів індивідуалізованої терапії.

Сьогодні у відділі моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії, який з 1996 року очолює доктор медичних наук, професор, академік НАН України Василь Федорович Чехун, визначені та обґрунтовані генетичні та епігенетичні механізми формування резистентності до медикаментозної терапії, запропонована векторна система, яка впливає на каскад регуляторних процесів в системі сигнальної трансдукції, що дозволяє моделювати (збільшувати) чутливість пухлинних клітин до дії цитостатиків.


Структура

  1. Лабораторія механізмів медикаментозної резистентності
  2. Лабораторія генетики раку
  3. Лабораторія онкоімунології та конструювання протипухлинних вакцин

458 | 2022-01-31  8861