Відділ засобів та методів сорбційної терапії

means methods sorption therapy laboratory

Керівник:

Ніколаєв Володимир Григорович


Тел: +38 (044) 257-90-55
E-mail: aos@onconet.kiev.ua
Посада: Зав. відділу
Звання, ступень: чл.-кор. НАН України, проф., д.м.н.
Почесне звання, нагороди: Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки
Персональна сторінка: Перейти
Пріоритетні напрямки досліджень:
 • Фундаментальні розробки з теорії процесів сорбційної детоксикації
 • Створення нових медичних технологій вилучення токсичних речовин з організму
 • Розробка нових підходів щодо клінічного застосування препаратів та виробів медичної техніки

Ключові слова: вуглецеві сорбенти, гемосорбція, ентеросорбція, адсорбційна терапія, аплікаційна адсорбційна терапія
Дослідження

 

 • Розробка потужних вуглецевих гемосорбентів з мас-фрактальною структурою, що призначені для ефективного видалення білок- та мембрано-зв'язаних метаболітів і токсинів різної хімічної природи, включаючи протипухлинні цитостатики
 • Розробка підходів щодо оптимізації сорбційних та механічних характеристик вуглецевих гемосорбентів
 • Розробка імуносорбентів на основі вуглецевої матриці з іммобілізованими біологічно активними лігандами
 • Розробка високоефективних ліпід-вуглецевих систем, що спрямовані на вилучення ліпотропних речовин
 • Розробка та вивчення нових ентеросорбентів з широким спектром поглинальних властивостей на основі вуглецевих та кремній-вмісних матеріалів
 • Розробка аплікаційних композитів, що поєднують вуглецевий сорбційний компонент та біологічно активну складову
 • Вивчення фізико-хімічних властивостей та механізмів біологічної дії гемо-, ентеро- і аплікаційних сорбентів, розробка тест-систем для їх доклінічної оцінки
 • Вивчення механізмів взаємодії сироваткового альбуміну людини та його конформерів з наноматеріалами різної хімічної природи
 • Вивчення структурно-функціональних особливостей молекули сироваткового альбуміну людини в умовах оксидативного стресу

 

 Історія відділу починається з 1973 р., коли була створена група автоматизації онкологічного експерименту, одним з напрямів діяльності якої, було застосування пористих матеріалів в хіміотерапії раку. З того часу підрозділ пройшов шлях від лабораторії, до відділу, Сектору штучних органів, який в 2000 р. було реорганізовано у відділ фізико-хімічних механізмів сорбційної детоксикації, а з 2017 р. одержав нинішню назву.

Незмінним керівником підрозділу є член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України Ніколаєв Володимир Григорович. За роки існування у відділі було розроблено та впроваджено у клінічну практику більше 25 виробів медичного призначення, лікарських препаратів та харчових добавок.

За ці роботи було присуджено Державну премію СРСР в галузі науки і техніки (1979 р.) та дві Державні премії УРСР в галузі науки і техніки (1981 р.)

461 | 2022-01-27  7138