Наукові підрозділи ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Структура наукових підрозділів ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, затверджена наказом від 10.02.2016 року № 08-ЗАГ «Про оптимізацію структури інституту», чинна з 18.04.2016 р.(зі змінами, оновлено 7 лютого 2020 р.)


Відділ онкогематології. Зав. відділу — д.м.н., проф. Д.Ф. Глузман

Група сигнальних каскадів клітини. Зав. групи — к.б.н., с.н.с. Л.М. Шлапацька

Відділ біохімії пухлин та онкофармакології. Зав. відділу — д.б.н., с.н.с. С.П. Залєток

Лабораторія молекулярних і клітинних механізмів метастазування. Зав. лабораторії — д.ф.-м.н., проф. Г.І. Соляник

Відділ моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії. Зав. відділу — акад. НАН України В.Ф. Чехун

Лабораторія механізмів медикаментозної резистентності. Зав. лабораторії — д.б.н, ст. досл. Н.Ю. Лук‘янова
Лабораторія генетики раку. Зав. лабораторії — д.б.н., с.н.с. Л.Г. Бучинська
Лабораторія онкоімунології та конструювання протипухлинних вакцин. Зав. лабораторії — к.б.н. Г.В. Діденко
Лабораторія проблем метастатичного мікрооточення. Зав. лабораторії — д.б.н., с.н.с. І.І. Ганусевич
Лабораторія молекулярних механізмів трансформації клітин. Зав. лабораторії — д.б.н. О.В. Кашуба

Відділ біологічних ефектів іонізуючого та неіонізуючого випромінювання. Зав. відділу — д.б.н., проф. Е.А. Дьоміна

Відділ засобів та методів сорбційної терапії. Зав. відділу — чл.-кор. НАН України В.Г. Ніколаєв

Відділ менеджменту наукових досліджень та інновацій. Зав. відділу — к.б.н., с.н.с. Т.В. П‘ятчаніна

Науково-організаційний відділ.Зав. відділу — к.б.н. І.М. Воєйкова

 


Особисті сторінки структурних підрозділів та працівників

451 | 2021-12-15  22765