4–5 лютого 2019 р. — До Всесвітнього дня боротьби проти раку 2019. Конференція молодих вчених «Фундаментальна медицина: інтегральні підходи до терапії хворих з онкопатологією»

world cancer day 2019

4–5 лютого 2019 р. в м. Києві за ініціативи та підтримки Ради молодих учених на базі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького відбулася науково-практична конференція молодих вчених «Фундаментальна медицина: інтегральні підходи до терапії хворих з онкопатологією», присвячена Всесвітньому дню боротьби проти раку.

Відзначення цієї дати мало на меті висвітлення вагомих наукових досягнень молодих учених у розв'язанні найгостріших проблем сучасної онкології та обмін передовими знаннями і досвідом з провідними фахівцями в цій галузі.

Відкрив Конференцію директор ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, д.м.н., проф., академік НАН України В.Ф. Чехун, який відзначив пріоритетність тісної співпраці дослідників в галузі експериментальної та клінічної онкології та відмітив ефективність реалізації багаторічного досвіду співпраці між Науковою радою «Злоякісні новоутворення» НАН України та Міжвідомчою проблемною комісією НАМН та МОЗ України «Онкологія», що є вагомим підгрунтям для координації наукової, науково-впроваджувальної та освітянської діяльності, а також поглиблення знань в галузі експериментальної та клінічної онкології.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся голова Національної асоціації онкологів України, голова проблемної комісії МОЗ і НАМН України «Онкологія», д.м.н., проф., чл.-кор. НАМН України, Ю.В. Думанський, який підкреслив, що плідна співпраця науковців та лікарів дозволить знайти нові підходи до вирішення цієї складної проблеми людства.В ході конференції молоді дослідники мали змогу заслухати доповіді провідних вчених-фахівців в галузі онкології та біології раку. У ключовій лекції академіка НАН України В.Ф. Чехуна «Сучасні вектори фундаментальних досліджень в контексті проблем клінічної онкології» було висвітлено найбільш актуальні питання сучасної онкології, зокрема проблеми пухлинної гетерогенності та пошуку оптимальних панелей біомаркерів, що можуть бути використані у діагностиці і лікуванні онкологічних хворих.

Чл.-кор. НАН України О.Г. Мінченко (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) представив доповідь «Розшифрування інтегральних механізмів регуляції метаболізму є фундаментом для розробки інтегральних шляхів терапії онкологічних захворювань», у якій розкрив роль біологічного годинника, стресу ендоплазматичного ретикулума та некодуючих елементів геному у злоякісній трансформації клітин.

Значний інтерес викликала лекція д.б.н. О.В. Кашуби (ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України) «Репрограмування нормальних та пухлинних клітин для терапії раку», у якій було висвітлено сучасні уявлення щодо можливостей перепрограмування соматичних клітин у індуковані стовбурові клітини та застосування стовбурових клітин у медицині.

Проф. Л.Б. Дробот (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) презентувала лекцію «Адаптерні протеїни як фактори контролю епітелійно-мезенхімного переходу», яка стосувалася ролі адаптерних протеїнів у регуляції епітелійно-мезенхімного переходу та визначенні фенотипу пухлин.

Новітні уявлення щодо процесів імунної відповіді при пухлинному рості та перспективи застосування імунотерапії у лікуванні онкологічних захворювань були висвітлені у доповіді д.б.н. Н.М. Храновської (Національний інститут раку) «Імунологія злоякісного процесу: сучасні погляди та теоретичні і прикладні аспекти проблеми».

К.б.н. І.І. Ганусевич (ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України) у своїй лекції «Метаболічний синдром і рак: роль дисфункціональної жирової тканини» розкрила питання асоціації метаболічних порушень, ожиріння і онкологічних захворювань.

Про перспективи використання трансгенних тварин для вивчення функціонального стану онкогенів розповіла проф. Т.Л. Сивик (Білоцерківський національний аграрний університет) у лекції «Технологія створення моделей трансгенних тварин для функціонального дослідження рецептора ERBB2».


Програма конференції включала секційні засідання за напрямами:

 • «Пухлинна гетерогенність та прогресування злоякісного процесу»
 • «Онкомаркери у діагностиці і терапії раку»
 • «Імунотерапевтичні підходи до лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями»
 • «Генетика раку»
 • «Молекулярні механізми злоякісної трансформації».

У рамках секційних засідань представили доповіді 16 молодих вчених, аспірантів та студентів. Доповіді молодих науковців стосувалися різних аспектів фундаментальних досліджень раку (В. Холоднюк, І. Горак, І. Прохорова, Д. Горбик), пошуку і впровадженню нових підходів до діагностики онкологічних захворювань (А. Поліщук, М. Дащенко, В. Сарнацький, О. Пославська), їх моніторингу (Т. Яловенко, О. Манковська, О. Брєєва, М. Яновицька) і терапії (А. Бурлака, Д. Махмудов, А. Машуков, В. Максимовський, К. Малярчук).

Постерна сесія включала в себе доповіді 20-ти молодих науковців.

Під час другого дня конференції учасники мали змогу відвідати навчально-практичні майстер-класи з сучасних методів молекулярно-біологічних досліджень: ПЛР у реальному часі, проточної цитометрії, імуногістохімії, методу ДНК-комет.

При підведенні підсумків конференції учасники відзначили високий сучасний рівень наукових досліджень і впроваджень у медичну практику.

Загалом в роботі науково-практичної конференції взяли участь біля 80 делегатів, які представляли наукові, медичні та освітянські заклади України.


Установи, представники яких взяли участь у конференції

 1. Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ.
 2. Національний інститут раку, м. Київ.
 3. Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.
 4. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ.
 5. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ.
 6. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ.
 7. Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ.
 8. ДУ «Дніпропетровська медична академія», м. Дніпро.
 9. Одеський національний медичний університет, м. Одеса.
 10. КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер», м. Одеса.
 11. ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України», м. Харків.
 12. ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ.
 13. ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ.
 14. Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків.
 15. Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ.
 16. Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ.
 17. Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква.

Loading...


Конференція відбулася за підтримкою Благодійного фонду «Єдність проти раку».


 Захід зареєстровано в ДНУ УкрІНТЕІ (посвідчення про реєстрацію №654 від 20 грудня 2018 р.)

665 | 2019-02-13  5458

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR

 Підписатися

 • cooperation-01.jpg
 • cooperation-02.jpg
 • cooperation-03.jpg
 • cooperation-04.jpg
 • cooperation-05.jpg
 • cooperation-06.jpg
 • cooperation-07.jpg
 • conference-1.jpg
 • conference-2.jpg
 • conference-3.jpg
 • conference-4.jpg
 • conference-5.jpg
 • conference-6.jpg
 • conference-7.jpg
 • conference-8.jpg
 • conference-9.jpg

iepor www logo