21-22 листопада 2019 р. — ІІ Міжнародна конференція «Пухлина та організм: нові аспекти старої проблеми»

120th tumor host logo21-22 листопада 2019 р. — ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України у Великому конференц-залі НАН України (м. Київ, вул. Володимирська, 55) проводить ІІ Міжнародну конференцію «Пухлина та організм: нові аспекти старої проблеми» («Tumor and Host: Novel Aspects of Old Problem»), яка присвячена 25-й річниці членства ІЕПОР в Організації Європейских Інститутів Раку (OECI).

tumor host conference 2019


21-22 листопада 2019 р. у Великому конференц-залі Національної академії наук України Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (ІЕПОР) проведено ІІ Міжнародну конференцію «Пухлина та організм: нові аспекти старої проблеми» («Tumor and Host: Novel Aspects of Old Problem». Проблема взаємовідносин пухлини та організму традиційна і пріоритетна для Інституту, який багато років є провідною установою в галузі дослідження раку в Україні: основи її вивчення закладено першим директором Інституту, академіком Р.Є. Кавецьким, 120-річчя від дня народження якого, відзначає вітчизняна наукова спільнота. Саме засновником Інституту академіком Р.Є. Кавецьким була сформульована концепція комунікації пухлини та організму.

Конференція була проведена за підтримки Національної академії наук України та Благодійної організації «Єдність проти раку» і присвячена 25-й річниці членства Інституту в Організації європейських інститутів раку (OECI).

Основні наукові напрями конференції відобразили комплекс найбільш актуальних проблем сучасної експериментальної та клінічної онкології: молекулярна та клітинна патобіологія, метаболічні особливості пухлини та організму, мікрооточення пухлини, профілактика і терапія раку (нові технології, біотерапія, індивідуалізація лікування).На конференції були представлені результати фундаментальних та прикладних досліджень, призначенням яких є майбутнє використання в клінічній практиці. До її програми були включені доповіді, присвячені питанням ранньої і диференційної діагностики новоутворень, визначенню агресивних форм раку. Значна увага була приділена проблемам лікування онкологічних хворих: особливості біо- і хіміотерапії, первинна і набута резистентність новоутворень і, безумовно, персоналізований підхід при виборі схем і комбінацій терапевтичних засобів.

Почесними гостями та учасниками заходу стали представники керівництва Організації Європейських Інститутів Раку (OECІ). Впродовж роботи форуму заслухано та обговорено 54 наукові доповіді вчених України, США, Канади, Італії, Бельгії, Швеції, Франції, Катару, Литви.

Вступним словом із побажаннями плідної співпраці роботу конференції відкрив директор Інституту, академік НАН України В.Ф. Чехун та підкреслив, що конференція присвячена 25 річниці членства Інституту, єдиного від України, в ОЕСІ, яка є поважною Європейською інституцією, що займається проблемами координації протиракових досліджень та співробітництва численних онкологічних установ в країнах Європи. Особливої урочистості церемонії відкриття надав виступ хору Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського, який виконав низку українських музичних творів.

З привітанням учасникам конференції від імені Президента НАН України академіка Б.Є. Патона звернувся віце-президент НАН України академік В.Г. Кошечко, в якому зазначив:

«Академік Р.Є. Кавецький, який був засновником наукової школи онкологів-експериментаторів, дав поштовх для формування нових наукових напрямів фундаментальних та прикладних досліджень, зокрема щодо з'ясування взаємовідносин пухлини і організму. Впевнений, що в процесі роботи конфенції ви – вчені і практики в галузі онкології детально обговорите як професійні питання, так в актуальні проблеми, які сьогодні хвилюють людство. А фундаментальні та прикладні питання щодо підходів до діагностики і лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями зроблять важливий внесок у розвиток онкологічної науки та охорони здоров'я».

Від Верховної Ради України гостей привітав народний депутат України В.О. Зуб.

Вступна лекція директора OECI проф. Клаудіо Ломбардо (Брюсcель, Бельгія) була присвячена історії Організації, її завданням, він ознайомив з новою ініціативою OECI, яка одержала назву «Європейська місія з боротьби з онкологічними захворюваннями» в рамках інтегральної європейської програми «Горизонт». Було детально розглянуто завдання місії, визначено її кінцеву мету, яка полягає в наданні можливості отримати найоптимальніше доступне лікування для онкологічних хворих усіх країн Європи.

У ключовій лекції проф. Джорджіо Станта, члена правління OECI, керівника робочої групи OECI з біобанкінгу та молекулярної патобіології (Трієст, Італія), мова йшла про розвиток прецизійної та персоналізованої медицини в Європі. Саме персоналізований підхід на базі визначення індивідуального молекулярного профілю злоякісних клітин в найближчі роки забезпечить досягнення прогресу у лікуванні онкологічних хворих.

У своїй пленарній доповіді «МікроРНК як ключовий фактор глобалізації взаємовідносин між пухлиною та організмом», академік НАН України В.Ф. Чехун проаналізував роль цих малих молекул як надзвичайно важливих та визначальних факторів епігенетичної регуляції, що є визначальними в системній комунікації між фізіологічними та патобіологічними процесами, що врешті решт визначає їхню роль в глобалізації взаємовідносин між пухлиною та організмом. Було підкреслено, що дослідження ролі мікроРНК в пухлинах та їхньому мікрооточенні, які зараз посідають чільне місце у вивченні біології пухлинного росту у світовій науці, в Україні були вперше започатковані в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Проф. Анжело Парадізо (Національний Інститут раку, Барі, Італія) виклав ключові проблеми біобанкінгу, як важливого напряму, необхідного для подальшого розвитку трансляційних досліджень і персоналізованої медицини, ознайомив з основними принципами організації та функціонування банків біологічних матеріалів, взаємного обміну охарактеризованими зразками між дослідницькими центрами країн Європи.

Молекулярно-біологічні аспекти тематики конференції було висвітлено у доповідях Я. Шуби (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ, Київ, Україна), О. Ковальчук (Летбриджський університет, Альберта, Канада), Л. Бучинської та Н. Лук'янової (ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАНУ, Київ, Україна).

На засіданні, що було присвячене питанням гістогенезу та прогресії пухлин особливий інтерес учасників заходу викликали лекції Д. Глузмана (ІЕПОР ім.Р.Є. Кавецького НАНУ, Київ, Україна) та Ю.Персидського (Темплський університет, Філаделфія, США) та багато ін.

В рамках конференції за ініціативи представників OECI було проведено круглий стіл «Шляхи імплементації стандартів ЄС персоналізованої діагностики і лікування онкологічних хворих в Україні» за участю провідних онкологів країни, де були розглянуті питання щодо удосконалення онкологічної допомоги населенню України, впровадження європейських стандартів персоналізованого лікування хворих на рак.

В заключному слові академік НАН України В.Ф.Чехун зазначив, що форум пройшов у надзвичайно творчій, науковій, дружній атмосфері та висвітлив здобутки і перспективи сучасної науки в розробці проблеми взаємовідносин пухлини та організму.


Програма конференції

Завантажити програму


Тези наукових доповідей

Тези доповідей конференції опубліковані в журналі Experimental Oncology, 2019, Vol 41, No 3

Переглянути тези


ПРЕС-РЕЛІЗ

Пресс-реліз


Посвідчення про реєстрацію проведення заходу № 46 від 28 січня 2019 р.:

2 | 2019-12-05  13051

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR

 Підписатися

 • cooperation-01.jpg
 • cooperation-02.jpg
 • cooperation-03.jpg
 • cooperation-04.jpg
 • cooperation-05.jpg
 • cooperation-06.jpg
 • cooperation-07.jpg
 • conference-1.jpg
 • conference-2.jpg
 • conference-3.jpg
 • conference-4.jpg
 • conference-5.jpg
 • conference-6.jpg
 • conference-7.jpg
 • conference-8.jpg
 • conference-9.jpg

iepor www logo