Міжнародні наукові конференції з онкології у 2022 році

BIT World Cancer Congress 2022, Lisbon, 25-27 July

BIT Всесвітній конгрес з раку 2022, Лісабон, 25-27 липня

Тематика секцій:

Направлення 1: Фундаментальні дослідження в онкології

1-1: Молекулярний канцерогенез, онкогени і пухлинні супресори при раку
1-2: Генетика раку, геноміка та епігенетика
1-3: Клітинна і молекулярна біологія раку
1–4: мікроРНК і довгі некодуючі РНК при раку
1–5: Нові шляхи передачі сигналів за даними досліджень раку
1-6: Метаболізм пухлин і метаболічні шляхи
1-7: Мікрооточення пухлини
1-8: Біоінформатика і системна біологія в онкології

Направлення 2: Перспективи у профілактиці і діагностиці раку

2-1: Прогностичні біомаркери раку і прогностичні фактори
2-2: Епідеміологія раку, оцінка ризику і контроль
2-3: Сучасні і новітні технології та тести для діагностики раку
2-4: Молекулярна візуалізація пухлин і ядерна онкологія
2-5: Рідинні біопсії: неклітинна ДНК і циркулюючі пухлинні клітини
2-6: Штучний інтелект в діагностиці раку
2-7: Лабораторні дослідження на чипі та мікроматрицях
2-8: Підходи до молекулярної патології/цитопатології, тканинна і клітинна діагностика

Направлення 3: Новітні підходи до лікування раку

3-1: Променева терапія
3-2: Хіміотерапія і фотодинамічна терапія
3-3: Роботизоване і хірургічне лікування
3-4: Імунотерапія
3-5: Прецизійна медицина і персоналізоване лікування
3-6: Передові таргетні методи лікування раку
3-7: Біотерапія раку
3-8: Комбіноване лікування, додаткова і альтернатива медицина

Направлення 4: Останні досягнення у створенні протиракових препаратів

4-1: Відкриття, розробка і оптимізація протиракових препаратів
4-2: Доставка протиракових препаратів
4-3: Кандидати у протиракові препарати, токсичність і ефективність
4-4: Протиракові препарати традиційні китайської медицини та натуральні продукти

Направлення 5: Клінічні дослідження

5-1: Рак голови, шиї, головного мозку та пухлини ЦНС
5-2: Рак легені/інші види раку грудної порожнини
5-3: Рак грудної залози
5-4: Онкогінекологія
5-5: Рак печінки, жовчного міхура і підшлункової залози
5-6: Рак шлунково-кишкового тракту
5-7: Рак сечостатевої системи
5-8: Гематологічні злоякісні новоутворення
5-9: Меланома/рак шкіри
5-10: Саркома
5-11: Дитяча онкологія

https://www.bitcongress.com/cancer2022europe


UICC The 2022 World Cancer Congress, Geneva, 17-20 October

Всесвітній онкологічний конгрес, Женева, 2022, 17-20 жовтня

1. Профілактика, скринінг та раннє виявлення

 • Успішне заохочення здорового образу життя та профілактика раку
 • Основні фактори ризику раку
 • Профілактика та нерівності

2. Прогрес в дослідженнях раку

Програма з цієї теми охоплює останні наукові та клінічні досягнення у галузі етіології, профілактики, діагностики та лікування раку з особливим акцентом на відновлення після пандемії.

 • Штучний інтелект/глибоке навчання/великі дані/моделювання
 • Геноміка/епігенетика/протеоміка/метаболоміка
 • Інфекційні захворювання/мікробіом
 • Результати клінічних випробувань/методології нових протоколів
 • Онкогеріатрія та здорове довголіття
 • Терапія раку (включаючи хіміотерапію/імунотерапію/біоаналоги/гормональну терапію/лікарську взаємодію/поліпрагмазію)
 • PRO/QoL
 • Візуалізація/радіоміка/радіофармацевтика
 • Побічні ефекти, спричинені лікуванням
 • Променева терапія
 • Паліативна допомога та дослідження наприкінці життя
 • Хірургія раку
 • Телемедицина та дистанційна медицина
 • Впровадження наукових розробок та просування науково обґрунтованих проєктів
 • Поведінкові дослідження (планетарне здоров'я, включно)

https://www.uicc.org/news/world-cancer-congress-2022-hybrid-event-geneva


EACR 28th Congress - Innovative Cancer Science: Translating Biology to Medicine, 20-23 June 2022, Seville, Spain

28 Конгрес EACR «Інновації в онкологічній науці: трансляція біології в медицину», Севілья, 2022, 20-23 червня

Тематика секцій:

 • Біологія метастазування
 • Біологія васкуляризації пухлини
 • Біомаркери для імуноонкології
 • Пластичність ракових клітин
 • Епігеном раку
 • Розвиток та рак
 • Цілісність ДНК
 • Динамічна біологія пухлини під час лікування
 • Як ракова клітина інструктує клітини-господаря
 • Візуалізація ракової пухлини
 • Імуноспостереження та еволюція пухлини
 • Внутрішньопухлинна гетерогенність
 • Метаболізм у раковій екосистемі
 • Молекулярна онкологія
 • «Старіння та дрімота» пухлинних клітин
 • Мікробіом пухлини

https://www.eacr2022.org/programme


EACR 2nd CONFERENCE Cancer Metabolism 11-13 October 2022 | Bilbao, Spain

Друга конференція EACR «Метаболізм і рак», 11-13 жовтня, 2022, Більбао

Вивчення метаболізму раку змінило погляд на біологію пухлини. Ракові та стромальні клітини змінюють свій метаболічний механізм, щоб задовольнити енергетичні та анаболічні потреби, впоратися із зовнішніми образами, вижити у ворожому середовищі та змінити молекулярні властивості ніші, в якій вони живуть. У цьому контексті не дивно, що порушення геномної та клітинної сигналізації мають глибокі наслідки для метаболічного ландшафту. Друга конференція EACR з метаболізму раку збере провідних експертів у цій галузі, щоб обговорити метаболічні зміни в пухлинах і те, як ми можемо використовувати їх для лікування раку.

Тематика секцій:

 • Основні метаболічні зміни в пухлинах
 • Метаболізм раку та контроль над епігеномом
 • Метаболізм раку за межами пухлинної клітини
 • Виникаючі терапевтичні стратегії на основі метаболізму раку
 • Технологічні досягнення в метаболізмі раку

https://www.eacr.org/conference/cancermetabolism2022


The 2nd International Electronic Conference on Cancers IECC 2022: Tumor Microenvironment Heterogeneity in Cancer Progression: Challenge or Opportunity Virtual Event, 14-16 February 2022

2-а Міжнародна електронна конференція з онкологічних захворювань IECC 2022 Віртуальна конференція: «Неоднорідність мікрооточення пухлин у прогресуванні раку: виклик чи можливість» 14-16 лютого 2022 року

У центрі уваги цієї конференції є трансляція результатів фундаментальних наукових досліджень мікрооточення пухлини та його дизрегуляції при раку на його використання при лікуванні.

Тематика:

 • Моделі для вивчення гетерогенності та клональності пухлини
 • Таргетна терапія, що використовує гетерогенність пухлини та компоненти мікрооточення
 • Стратегії розв'язання протипухлинної відповіді та подолання внутрішньої резистентності пухлини до лікування
 • Клінічні дослідження гетерогенності пухлини та таргетної терапії із фокусом на мікрооточення пухлини

Секції

 1. Гетерогенність і хіміорезистентність пухлини
 2. Імунна гетерогенність та імунна евазія
 3. Клональна еволюція та гетерогенність пухлин
 4. Імунотерапія: стратегії розв’язання протипухлинної реакції
 5. Нові обчислювальні підходи при аналізі пухлин
 6. Протеоміка та метаболоміка для аналізу неоднорідності пухлинної тканини
 7. Орієнтація на мікрооточення пухлини та TME як терапевтична стратегія для боротьби з раком
 8. Передклінічні моделі для вивчення гетерогенності раку: новітні технології
 9. Технологічні платформи для дослідження неоднорідності пухлин і ТМЕ

https://iecc2022.sciforum.net


Conference: From Basic Cancer Research to Innovative Therapies, Rehovot, Israel, 28 - 30 March 2022

Конференція «Від фундаментальних досліджень раку до інноваційної терапії» Реховот, Ізраїль, 28-30 березня 2022 р.

На конференції будуть розглянуті найсучасніші питання, що стосуються фундаментальних і трансляційних досліджень раку, а також їх клінічне значення, зосереджено увагу на останніх відкриттях, що стосуються імунотерапії, генетичних змін, метаболізму, мікробіому, мікрооточення пухлини, старіння, прогресування раку та метастазів, а також інноваційні технології в лікуванні раку.

https://www.weizmann.ac.il/conferences/MICC2020/bridging-between-basic-cancer-research-and-innovative-therapies


Virtual Conference: Annual Meeting of the Association for Cancer Immunotherapy CIMT, Mainz, Germany,10-12 May, 2022

Віртуальна конфренція «Щорічне засідання Асоціації імунотерапії раку CIMT», Майнц, Німеччина, 10-12 травня 2022 р.

Найбільша Європейська конференція присвячена дослідженням та розробкам імунотерапії раку. Пленарні засідання включають питання від преклінічних досліджень до клінічних розробок стосовно неоантигенів, клітинної терапії, біоінформатики, мікрооточення пухлин, комбінованої терапії, досліджень з регуляторних механізмів та імунокерування.

https://iuis.org/events/2022-cimt-annual-meeting


CRCL 5th International Cancer Symposium Lyon, France 2-4 November 2022

CRCL 5-й Міжнародний симпозіум з раку Ліон, Франція 2-4 листопада 2022 р.

Мета Міжнародного онкологічного симпозіуму CRCL: розглянути фундаментальні питання біології раку від молекулярних і біохімічних детермінант ініціації та поширення раку до впливу мікрооточення та імунітету пухлини, а також підкреслити синергію між фундаментальними, клінічними та трансляційними дослідженнями.

Секції:

 • Від ДНК до білка
 • Імунологія раку
 • Апоптоз пухлинних клітин
 • Пластичність та мікрооточення при раку

https://www.crclsymposium2022.fr

 

Науково-організаційний відділ, 03.02.2022

882 | 2022-02-09  1049

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR

 Підписатися

 • cooperation-01.jpg
 • cooperation-02.jpg
 • cooperation-03.jpg
 • cooperation-04.jpg
 • cooperation-05.jpg
 • cooperation-06.jpg
 • cooperation-07.jpg
 • conference-1.jpg
 • conference-2.jpg
 • conference-3.jpg
 • conference-4.jpg
 • conference-5.jpg
 • conference-6.jpg
 • conference-7.jpg
 • conference-8.jpg
 • conference-9.jpg

iepor www logo