5-6 жовтня 2017 р. — Відбулася міжнародна наукова конференція «Стовбурові нормальні і пухлинні клітини: відкриття, діагностика і терапія»

stem cells conference

5-6 жовтня 2017 р. в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України відбулась Міжнародна наукова конференція «Стовбурові нормальні і пухлинні клітини: відкриття, діагностика і терапія».

Проблема стовбурових клітин є традиційною для Інституту: ще у 1977 р. саме тут було проведено І-й міжнародний симпозіум «Роль стовбурових клітин в лейкозо- та канцерогенезі», а у 1981 р. – ІІ-й Міжнародний симпозіум «Стовбурові та імунокомпетентні клітини в нормі і при пухлинному рості».

Тепер, 40 років потому, за підтримки Національної академії наук України та Благодійної організації «Єдність проти раку» Інститутом організовано та проведено міжнародний форум, наукові напрями якого охоплюють низку актуальних проблем в галузі дослідження та застосування стовбурових клітин:

 • біологія нормальних і пухлинних стовбурових клітин;
 • роль стовбурових клітин у канцерогенезі, інвазії та метастазуванні злоякісних новоутворень;
 • пластичність фенотипу, епітеліально-мезенхімальні переходи пухлинних і нормальних стовбурових клітин;
 • сигнальні шляхи, генетичні та епігенетичні пошкодження в стовбурових клітинах пухлин;
 • пухлинні стовбурові клітини як фактор резистентності до терапії;
 • стовбурова клітина і тканинна біоінженерія;
 • етичні аспекти дослідження стовбурових клітин.

До участі у конференції було запрошено вчених науково-дослідних установ та представників вищих навчальних закладів, фахівців у галузі репродуктивної та регенеративної медицини, біоінженерії, лікарів-онкологів. На конференції були представлені результати фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на використання в клінічній практиці.

Загалом, учасники форуму заслухали та обговорили 35 наукових доповідей вчених Болгарії, Латвії, Казахстану, Німеччини, Польщі, США, Туреччини, України, Чехії, Швеції.

Вступним словом з побажаннями плідної співпраці роботу конференції відкрив директор Інституту, академік НАН України В.Ф. Чехун. Учасників форуму привітали почесні гості – Президент НАМН України, академік НАМН України В.І. Цимбалюк та академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України академік НАН України С.В. Комісаренко.

Детальніше

Дводенна робота форуму проходила в рамках трьох сесійних засідань.

Першу сесію, присвячену нормальним стовбуровим клітинам, відкрили лекції провідних вітчизняних вчених. Так, в доповіді проф. А.Ю. Петренка (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України) розкрито біологічні особливості мезенхімальних стромальних клітин та сучасні підходи до їх використання в тканинній біоінженерії. Актуальні проблеми етики дослідження та застосування стовбурових клітин висвітлено в лекції Т.О. Калініченко (Інститут гематології і трансфузіології НАМН України).

Друга сесія конференції була присвячена дослідженню пухлинних стовбурових клітин в культурі тканин та в експериментальних пухлинах. Значну зацікавленість та широку наукову дискусію викликала доповідь проф. Г. Еркан (Ізмірський Університет, Турція), в якій експериментально обґрунтовано перспективні можливості протипухлинного застосування мезенхімальних стовбурових клітин.

Третя сесія форуму об’єднала доповіді про дослідження стовбурових клітин в пухлинах людини. Учасники форуму активно обговорили лекцію члена-кореспондента НАМН України М.І. Лисяного (Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України), в якій автор підняв тему неоднозначності підходів та результатів дослідження пухлинних стовбурових клітин. Значний інтерес фахівців викликали результати досліджень співробітників відділу моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії під керівництвом академіка НАН України В.Ф. Чехуна, присвячені ролі маркерів стовбурових пухлинних клітин у формуванні агресивного фенотипу та пластичності раку молочної залози. З особливою увагою учасники конференції заслухали ґрунтовні доповіді провідних вчених Інституту: лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки проф. Д.Ф. Глузмана про лейкемічні бластні клітини та проф. Н.М. Бережної про мезенхімальні стовбурові клітини. Значний інтерес аудиторії викликали змістовні роботи Н. Ішкітієва (Медичний університет, Софія, Болгарія) та А. Дубровської (Інститут радіоонкології, Дрезден, Німеччина).


Робота заходу завершилась обговоренням доповідей, серед яких особливу увагу привернули виступи провідних закордонних фахівців і молодих вітчизняних науковців.

В заключному слові В.Ф. Чехун зазначив, що форум пройшов у надзвичайно творчій науковій атмосфері та висвітлив здобутки і перспективи сучасної науки в проблемі стовбурових клітин.

biolabtech

Завершальним акордом конференції стало урочисте вручення премій молодим українським вченим спонсором заходу компанією БіоЛабТех. Заслужені нагороди отримали Т. Борікун (Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України) та І. Горак (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України).

За матеріалами конференції підготовано спеціалізований тематичний номер міжнародного наукового журналу «Experimental Оncology».

Фото

Завантажити Тези доповідей

Завантажити ПДФ-файл Програми

Завантажити ПДФ-файл інформаційного повідомлення


Посвідчення про реєстрацію проведення заходу № 82 від 20 лютого 2017 р.

 


Інформація про конференцію

www.nature.com

www.science-community.org

www.allconferencealerts.com

www.isscr.org

www.ipscell.com

www.abcam.com


601 | 2018-03-23  2681

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR

 Підписатися

 • cooperation-01.jpg
 • cooperation-02.jpg
 • cooperation-03.jpg
 • cooperation-04.jpg
 • cooperation-05.jpg
 • cooperation-06.jpg
 • cooperation-07.jpg
 • conference-1.jpg
 • conference-2.jpg
 • conference-3.jpg
 • conference-4.jpg
 • conference-5.jpg
 • conference-6.jpg
 • conference-7.jpg
 • conference-8.jpg
 • conference-9.jpg

iepor www logo