12-14 жовтня 2017 р. — Відбулася міжнародна науково-практична конференція «Застосування лазерів у медицині та біології», присвячена пам’яті лауреата Державної премії УРСР, д.б.н., проф. Миколи Федоровича Гамалії

ЗВІТ ХLVII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРІВ У МЕДИЦИНІ ТА БІОЛОГІЇ»
12-14 жовтня 2017 р., Київ, Україна

lasers in medicine and biology conferenceІніціаторами проведення та організаторами роботи конференції є Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України. Конференція присвячена пам'яті всесвітньо відомого вченого доктора біологічних наук, професора, лауреата Державної премії Миколи Федоровича Гамалії.

Все своє творче життя, починаючи з 1964 року, М.Ф. Гамалея присвятив Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України. В колишньому Радянському Союзі він став ініціатором досліджень із застосуванням лазерного випромінювання в медицині і біології та організував перший в країні відділ біологічної та протипухлинної дії лазерного випромінювання. Останні два десятиліття М.Ф.Гамалія працював над розвитком одного з напрямків лазерної фотомедицини - фотодинамічної терапії пухлин. Його роботи в цій галузі отримали визнання світової наукової спільноти. Сьогодні цей напрямок продовжують розвивати в Інституті учні Миколи Федоровича.

Враховуючи величезний внесок професора Гамалея М.Ф. в розвиток вітчизняної та світової лазерної медицини, співголова Оргкомітету, директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології НАН України, академік НАН України Чехун В.Ф. запропонував сорок сьому та всі наступні осінні конференції «Застосування лазерів у медицині та біології» називати «Гамаліївськими читаннями».

Враховуючи бездоганну багаторічну (52 роки) працю професора Гамалея М.Ф. в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології НАН України, співголова Оргкомітету Коробов А.М. запропонував перетворити кабінет, в якому працював Микола Федорович, на кабінет-музей професора Гамалея М.Ф.

Обидві пропозиції із задоволенням були підтримані учасниками конференції.

Конференцію організовано за підтримки Корпорації «Лазер і Здоров’я» (м. Харків) та ПМВП «Фотоніка плюс» (м. Черкаси).


Основні наукові та науково-практичні напрямки конференції:

Фотобіологія та експериментальна фотомедицина
Клінічна фотомедицина
Фізико-технічні основи фотомедицини
Застосування лазерних технологій в сільському господарстві та ветеринарії
Історія, освіта, інформаційні технології
Виставка лазерної медичної техніки
ХХXVII сесія Проблемної комісії МОЗ і НАМН України "Лазерні технології в медицині"


До Організаційного комітету конференції надійшло 93 доповіді від науковців, практикуючих лікарів та розробників апаратів для фотомедицини з України та країн ближнього зарубіжжя.


В рамках трьох пленарних засідань було заслухано та обговорено біля 30 доповідей за темами:

  «Сучасні інноваційні нанотехнології в фотодинамічній терапії злоякісних пухлин»
  «Практичні досягнення і проблеми фотодинамічної терапії»
  «Застосування лазерів в хірургічній практиці»
  «Низькоінтенсивне електромагнітне випромінювання в експерименті та клініці»
  «Інноваційні фотонні технології та оригінальні новітні апарати для лікування, профілактики та реабілітації найпоширеніших захворювань людини»

Онкологічні захворювання та цукровий діабет з таким його ускладненням, як синдром діабетичної стопи, стали провідними темами і доповідей, і розробок апаратів.

lasers in medicine and biology conference 16Учасники та відвідувачі конференції познайомилися з інноваційними ефективними методами лікування онкологічних захворювань з використанням нових гібридних багатофункціональних наночастинок на основі біологічних та новітніх полімерів керованої структури й матрицях іншого типу для низько- та високоенергетичної і комплексної протипухлинної терапії, які розроблені та досліджені на експериментальних тваринах вченими Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кафедра хімії високомолекулярних сполук хімічного факультету та кафедри експериментальної фізики фізичного факультету), а також Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України.

Розробники з Черкас (ПМВП «Фотоніка плюс») представили учасникам конференції оригінальний пристрій для оптимізації процесу фотодинамічної терапії поверхневих пухлин.

Вчені та лікарі Ужгородського національного університету представили цикл робіт, присвячений оптимізації комплексної фармакосвітлотерапії.

Вчені та розробники Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (Науково-дослідницька лабораторія квантової біології та квантової медицини), Державної установи «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН України», фірми «Медінтех» (м. Київ) та Науково-виробничої медико-біологічної корпорації «Лазер і Здоров’я» (м. Харків) познайомили учасників конференції з оригінальними інноваційними методами лікування синдрому діабетичної стопи за допомогою світла та фотонними апаратами для їх реалізації, що дозволяють зменшити кількість ампутацій нижніх кінцівок у хворих на синдром діабетичної стопи в 3-5 разів.


Робота конференції завершилася обговоренням доповідей, проведенням «Круглого столу» за темою: «Актуальні питання сучасної фотобіології та фотомедицини», проведенням засідання 37-ої сесії Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Лазерні технології в медицині», на якому було прийняте рішення про розробку Технологічної платформи «Біомедична фотоніка» (відповідальний Коробов А.М.) з метою прискорення впровадження в практичну медицину інноваційних розробок українських вчених в галузі фотобіології та фотомедицини, які спрямовані на ранню діагностику, лікування, реабілітацію та профілактику найпоширеніших захворювань людини (насамперед серцево-судинних, онкологічних, цукрового діабету) за допомогою фотонних технологій, які є високоефективними, абсолютно безпечними, високорентабельними та експортне орієнтованими.

Матеріали конференції видані окремою збіркою. Програму та Матеріали конференції можна отримати на офіційних сайтах Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України.


Програма конференції

Матеріали конференції

Звіт конференції

Резолюція конференції


600 | 2018-01-17  3105

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR

 Підписатися

 • cooperation-01.jpg
 • cooperation-02.jpg
 • cooperation-03.jpg
 • cooperation-04.jpg
 • cooperation-05.jpg
 • cooperation-06.jpg
 • cooperation-07.jpg
 • conference-1.jpg
 • conference-2.jpg
 • conference-3.jpg
 • conference-4.jpg
 • conference-5.jpg
 • conference-6.jpg
 • conference-7.jpg
 • conference-8.jpg
 • conference-9.jpg

iepor www logo