21-22 травня 2015 р. — Відбулася науково-практична школа «Об'єднані метою — експериментальна онкологія для практичної медицини»

exp-oncol-to-practice-medicine«Об'єднані метою. Експериментальна онкологія для практичної медицини»

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України ініціював проведення науково-практичної школи, що відбулась в рамках ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ.

Захід було проведено 21-22 травня 2015 року з 10-00 до 15-00 год. в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

В роботі науково-практичної школи взяли участь більше 50 учасників з різних навчальних та наукових закладів міста Києва: ННЦ «Інститут біології» Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Інституту генетичної та регенеративної медицини НАМН України, НДСЛ «Охматдит», референс-лабораторії UBI та ін.

Урочисте відкриття заходу почалося зі вступного слова заступника директора з наукової роботи Інституту, доктора біологічних наук, Любові Георгіївни Бучинської.

Учасники школи прослухали цикл лекцій співробітників ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України:

 • «Класифікація і діагностика пухлин лімфоїдної тканини» (д.мед.н., проф. Глузман Д.Ф.)
 • «Чи є світло в кінці онкологічного тунелю?» (д.б.н., проф. Гамалія М.Ф.)
 • «Сигнальні системи клітин в пухлинах» (член-кореспондент НАН України, д.б.н., проф. Сидоренко С.П.)
 • «Клітина і рак: від теорії до терапії» (д.ф.-м.н., проф. Соляник Г.І.)

В рамках даного заходу було проведено 2 круглі столи за темою: «Трансляційна медицина. Новітні підходи експериментальної онкології для діагностики і лікування хворих на рак», під час яких були обговорені наукові доповіді, представлені молодими вченими ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України:

 • «Експериментальна фотодинамічна терапія пухлин із застосуванням наночастинок золота» (Штонь Ірина)
 • «Дисеміновані пухлинні клітини в кістковому мозку та циркулюючі пухлинні клітини в крові хворих на рак і їх роль в прогресії пухлинного процесу» (Семесюк Надія)
 • «Особливості функціонування систем репарації у хворих на рак ендометрію з сімейною історією раку» (Брєєва Ольга)
 • «Бластний криз хронічного мієлолейкозу: цитоморфологічні, цитохімічні, імуноцитохімічні особливості» (Іванівська Тетяна)
 • «Дослідження механізмів ініціації апоптозу в чутливих та резистентних до цисплатину клітинах MCF-7 під впливом нанокомпозиту» (Борікун Тетяна)
 • «Оксидативні зміни у пухлинних клітинах під впливом нанокомпозиту» (Демаш Дмитро)
 • «CD150 антиген — новий маркер при хронічному лімфолейкозі» (Гордієнко Інна)

Гості науково-практичної школи взяли активну участь у проведених співробітниками Інституту майстер-класах щодо сучасних методів дослідження:

 • Полімеразна ланцюгова реакція у реальному часі
 • Цитогенетичний метод (метод хромосомного аналізу)
 • Метод ДНК-комет
 • Гістохімічні та імуногістохімічні методи дослідження

Учасники заходу висловили подяку адміністрації та науковим співробітникам за надану можливість відвідати Інститут, прослухати фундаментальні та надзвичайно ґрунтовні лекції, взяти участь в круглих столах, а також за представлені практичні семінари і методичні майстер-класи. Підсумовуючи результати науково-практичної школи, доповідачі відмітили значне зацікавлення науковців, молодих вчених як ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, так і гостей, та прийняли рішення періодично проводити подібні заходи на базі Інституту.

 

iepor pdf Завантажити програму школи

392 | 2018-03-01  1576

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR

 Підписатися

 • cooperation-01.jpg
 • cooperation-02.jpg
 • cooperation-03.jpg
 • cooperation-04.jpg
 • cooperation-05.jpg
 • cooperation-06.jpg
 • cooperation-07.jpg
 • conference-1.jpg
 • conference-2.jpg
 • conference-3.jpg
 • conference-4.jpg
 • conference-5.jpg
 • conference-6.jpg
 • conference-7.jpg
 • conference-8.jpg
 • conference-9.jpg

iepor www logo