Бібліографічний покажчик

bibliography

УДК 616.006.01
Б-59


Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України. 1960-2010 рр. / Відп. ред. В.Ф. Чехун; Укладачі: П.М. Шкатула, Н.М. Шарц. — К.: ДІА, 2010. — 32 с.

До бібліографічного покажчика ввійшов повний перелік монографічних видань наукових співробітників Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України за 50 років його існування. У книзі відображено наукові пошуки, пріоритетні напрямки діяльності Інституту та етапи розвитку вітчизняної експериментальної та клінічної онкології в у вказані роки роки.

Для наукової громадськості, а також для всіх, кого цікавить розвиток онкологічної науки в Україні.

Відповідальний редактор академік НАН України В.Ф. Чехун
Укладачі: П.М. Шкатула, Н.М. Шарц

Затверджено до друку Вченою радою Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України


iepor pdf

 

47 | 2017-01-22  6536