Пам'ятні дати та ювілеї ІЕПОР в 2021 році

ganina k p 120 травня — 95 років з дня народження Калерії Ганіної (1926-2001), вченої в галузі генетики раку людини, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата премії ім. О.О. Богомольця НАН України

Ганіна Калерія Павлівна. Заслужений діяч науки і техніки України (1986), лауреат премії імені О.О. Богомольця НАН України (1995), доктор медичних наук, професор. К.П. Ганіна була новатором у науці. Вона однією з перших в Україні почала використовувати методологічні підходи генетики для вирішення актуальних проблем діагностики, терапії і прогнозу злоякісних новоутворень. Завдяки цьому у 1970-х роках сформувався новий науковий напрям — цитогенетична діагностика передпухлинних та пухлинних процесів, який став основою для створення української школи «генетики раку».


umansky ju a4 липня — 95 років з дня народження Юліана Уманського (1926-1981), вченого в галузі імунології злоякісного росту, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки

Уманський Юліан Олександрович. Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1981), доктор медичних наук, професор. Він працював у напрямі вивчення специфічних та неспецифічних імунологічних аспектів взаємовідношення пухлини та організму. Під керівництвом Ю.О. Уманського вперше в Україні були розроблені цитологічні підходи для імунофенотипування клітин імуної системи у нормі та патології. Це стало підгрунтям для використання імунологічних та цитологічних методів для диференціальної діагностики лейкозів та лімфом у людей. Завдяки цьому у 1970-х роках сформувався новий науковий напрям — імунологічні аспекти канцерогенезу, який став основою для створення української школи «імунології злоякісного росту».


sidorik e p20 липня — 90 років з дня народження Євгена Сидорика (1931-2016), вченого в галузі біофізика раку, двічи лауреата Державної премії УРСР та України в галузі науки і техніки

Сидорик Євген Петрович. Двічи лауреат Державної премії УРСР (1971) та України (1992) в галузі науки і техніки, лауреат премії імені О.О. Богомольця НАН України (1991), доктор медичних наук, професор. Є.П. Сидорик — видатний вчений-онколог, один з засновників нового напряму в онкології — біофізики раку. Євген Петрович був першим, хто отримав приоритетні данні про молекулярні переносники електронів енергетичної та детоксикуючої систем мембран клітини при канцерогенезі та за умов антиканцерогенного впливу. Йому належить суттєвий внесок у розшифровку механізмів біохемілюмінесценції та регуляції окисних вільнорадикальних процесів біоантиоксидантами при злоякісному рості.

755 | 2020-10-20  1786

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR

 Підписатися

  • anniversaries-01.jpg
  • anniversaries-02.jpg
  • anniversaries-03.jpg
  • anniversaries-04.jpg
  • anniversaries-05.jpg

iepor www logo