Освітньо-наукова програма підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Онкологія» за спеціальністю 222 «Медицина»

Акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, протокол № 14 від 27.08.2021.

Дата закінчення дії сертифіката про акредитацію – 27.08.2022 року.

Затверджена рішенням Вченої ради Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, протокол № 11 від 22.10.2021 року.

 

Loading...

99 | 2022-02-18  1623

iepor www logo