Навчальні дисципліни аспірантури, cпеціальність 091 «Біологія»

ІЕПОР ім. Р.Є Кавецького НАН України отримав ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 «Біологія».

Спеціальність 091 «Біологія»

Освітньо-наукова програма

Навчальний план 2020-2021 рр.

Навчальний план на 2021-2022 рр.

Пояснювальна записка до навчального плану

Додаток 4 – 091 – Біологія

Додаток 5 – 091 – Біологія

Додаток 6 – 091 – Біологія

Рецензія на освітньо-наукову програму

Рецензія на освітньо-наукову програму


Навчальні дисципліни аспірантури

І. Цикл нормативної частини

ЗП1 «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня Загальноєвропейського стандарту С1»

ЗП2 «Філософія науки та культури»

ЗП3 «Методологія, організація та технологія наукових досліджень. Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів»

ІІ. Цикл дисциплін професійної наукової підготовки

ЦНД1 «Експериментальна онкологія: від теорії до практики»

ЦНД2 «Молекулярна і клітинна патобіологія»

ЦНД3 «Генетика раку»

ЦНД4 «Прогресія злоякісних пухлин: молекулярні та клітинні механізми»

ЦНД5 «Трансляційна онкологія»

ІІІ. Цикл дисциплін вільного вибору аспіранта

ЦНДВВ1 «Мікрооточення пухлин»

ЦНДВВ2 «Роль поліамінів в канцерогенезі та пухлинному рості»

ЦНДВВ3 «Роль біологічних властивостей пухлинних клітин при взаємодії з клітинами системи імунітету»

ЦНДВВ4 «Система інтерлейкінів і рак»

ЦНДВВ5 «Культури клітин в онкології»

ЦНДВВ6 «Основні експериментальні моделі пухлинного росту in vivo»

ЦНДВВ7 «Фактори канцерогенезу: супероксидні радикали, оксид азоту, вільне залізо, клітинна гіпоксія»

ЦНДВВ8 «Канцерогенна небезпека довкілля»

ІV. Педагогічна практика

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна практика»

V. Робочі програми вивчення навчальних дисциплін

РПНДЗП «Методологія, організація та технологія наукових досліджень. Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів»

РПНД1 «Експериментальна онкологія: від теорії до практики»

РПНД2 «Молекулярна і клітинна патобіологія»

РПНД3 «Генетика раку»

РПНД4 «Прогресія злоякісних пухлин: молекулярні та клітинні механізми»

ПНД5 «Трансляційна онкологія»

РПНДВВ1 «Культури клітин в онкології»

РПНДВВ2 «Фактори канцерогенезу: супероксидні радикали, оксид азоту, вільне залізо, клітинна гіпоксія»

РПНДВВ3 «Канцерогенна небезпека довкілля»

РПНДВВ4 «Роль біологічних властивостей пухлинних клітин при взаємодії з клітинами системи імунітету»

РПНДВВ5 «Мікрооточення пухлин»

848 | 2022-02-18  819

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR

 Підписатися

  • scientific-training-01.jpg
  • scientific-training-02.jpg
  • scientific-training-03.jpg
  • scientific-training-04.jpg
  • scientific-training-05.jpg
  • scientific-training-06.jpg

iepor www logo