Освітньо-наукова програма підготовки фахівців третього (освітньо- наукового) рівня вищої освіти «Онкологія» за спеціальністю 091 «Біологія»

Акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, протокол № 16 від 30.09.2021.

Дата закінчення дії сертифіката про акредитацію – 30.09.2022 року.

Затверджена рішенням Вченої ради Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, протокол № 11 від 22 жовтня 2021 року.

 

Loading...

97 | 2022-02-18  1023

iepor www logo