Інформація

12 червня 2019 р. о 13:30 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в конференц-залі ІЕПОР

Інформація про дату захисту докторських і кандидатських дисертацій в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

12 червня 2019 року о 13:30 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01. в конференц-залі ІЕПОР

Порядок денний:

  1. Прилюдний захист дисертації СИМЧИЧ Тетяною Василівною на тему «Протипухлинні та імунобіологічні властивості ксеногенних ембріональних протеїнів (експериментальне дослідження)», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

    Офіційні опоненти: д.б.н. Л.В. Гарманчук, д.мед.н., проф. В.Є.Чешук

    Автореферат дисертації

  2. Прилюдний захист дисертації ЮРЧЕНКО Наталією Петрівною на тему «Молекулярно-біологічні ознаки раку ендометрію у хворих з агрегацією пухлинної патології у родоводах», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

    Офіційні опоненти: д.б.н., проф. Ж.М. Мінченко., к.мед.н. О.В.Палійчук

  3. Автореферат дисертації

 

Вчений секретар спец. ради, к.б.н. Л.М. Шлапацька

682 | 2019-05-10  75