Інформація

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року. (Наказ 1714)

Наказ Міністерства освіти і науки України м. Київ від 28 грудня 2017 р. № 1714

Наказ Міністерства освіти і науки України м. Київ від 28 грудня 2017 р. № 1714

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 12 грудня 2017 року

НАКАЗУЮ:

1. Утворити:

1) спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1;

2) спеціалізовану вчену раду Д 26.452.05 Інституту педагогіки НАПН України для проведення разового захисту дисертації Вішнікіної Любові Петрівни на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)», затвердивши її у складі згідно з додатком 2.

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 3.

3. Відмовити:

в утворенні кандидатської спеціалізованої вченої ради у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» у зв’язку з недотриманням вимог пункту 1.1 розділу І, пункту 2.1 розділу ІІ Положення про спеціалізовану вчену раду, пункту 6 Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1058, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1167/19905, та у зв’язку з достатньою мережею спеціалізованих вчених рад в Україні за даною спеціальністю;

у включенні до Переліку наукових фахових видань України друкованих періодичних видань «Геологія та рудоносність України» (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара) з геологічних наук та «Діалог: Медіа-студії» (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) із соціальних комунікацій у зв’язку з недотриманням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 р. за № 1850/22162.

4. Внести зміни:

до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертацій згідно з додатком 4;

до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 5;

до Переліку наукових фахових видань України стосовно видань відповідно до списку згідно з додатком 6.

5. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 7.

6. Припинити повноваження спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з додатком 8.

7. Унести зміни:

1) до додатків 1 і 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2016 року № 820 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року» в частині утворення спеціалізованої вченої ради К 38.053.01 та затвердження її складу, замінивши слова «Чорноморський державний університет імені Петра Могили» у всіх відмінках словами «Чорноморський національний університет імені Петра Могили» у відповідних відмінках;

2) до додатків 1 і 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 7 жовтня 2016 року № 1222 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 29 вересня 2016 року» в частині утворення спеціалізованої вченої ради К 38.053.04 та затвердження її складу, замінивши слова «Чорноморський державний університет імені Петра Могили» у всіх відмінках словами «Чорноморський національний університет імені Петра Могили» у відповідних відмінках;

3) до додатків 1 і 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2016 року № 1604 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 11 жовтня 2017 року» в частині утворення спеціалізованої вченої ради Д 20.149.01 та затвердження її складу, замінивши слова «Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького» у всіх відмінках словами «ПВНЗ Університету Короля Данила» у відповідних відмінках;

4) до додатків 1 і 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2017 року № 693 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року» в частині утворення спеціалізованої вченої ради Д 38.053.02 та затвердження її складу, замінивши слова «Чорноморський державний університет імені Петра Могили» у всіх відмінках словами «Чорноморський національний університет імені Петра Могили» у відповідних відмінках;

5) до додатків 1 і 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 року № 996 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року»:

в частині утворення спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України та затвердження її складу, замінивши слова «Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України» у всіх відмінках словами «Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України» у відповідних відмінках;

в частині утворення спеціалізованої вченої ради Д 38.053.03 та затвердження її складу, замінивши слова «Чорноморський державний університет імені Петра Могили» у всіх відмінках словами «Чорноморський національний університет імені Петра Могили» у відповідних відмінках;

6) до додатків 1 і 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 жовтня 2017 року № 1413 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 11 жовтня 2017 року» в частині утворення спеціалізованої вченої ради К 35.869.01 та затвердження її складу, замінивши слова «Львівська національна академія мистецтв» у всіх відмінках словами «Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка» у відповідних відмінках.

8. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В. В.

Міністр Л. М. Гриневич


Завантажити документ Наказ СР 28.12.17 №1714.rar

498 | 2018-01-04  1687