Інформація

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01

Додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України 11.07.2017 № 996
Склад спеціалізованих вчених рад
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України Д 26.155.01

iepor defending dissertations council

Голова ради:

 1. Чехун Василь Федорович, д.мед.н., професор, директор, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (медичні).

Заступник голови:

 1. Бучинська Любов Георгіївна, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні).

Вчений секретар:

 1. Шлапацька Лариса Миколаївна, к.біол.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні).

Члени ради:

 1. Бережна Нінень Михайлівна, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);
 2. Бурлака Анатолій Павлович, д.біол.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);
 3. Верещако Роман Іванович, д.мед.н., завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.07 (медичні);
 4. Воронцова Ада Леонідівна, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);
 5. Глузман Данило Фішелевич, д.мед.н., професор, завідувач відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);
 6. Залєток Софія Петрівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);
 7. Колотилов Микола Миколайович, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);
 8. Коноваленко Володимир Федорович, д.мед.н., професор, старший науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);
 9. Кудрявець Юрій Йосипович, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);
 10. Лук’янова Наталія Юріївна, д.біол.н., завідувач лабораторії, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);
 11. Налєскіна Леся Анатоліївна, д.мед.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);
 12. Орел Валерій Еммануїлович, д.біол.н., професор, завідувач лабораторії, Національний інститут раку МОЗ України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);
 13. Поліщук Людмила Захарівна, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);
 14. Розуменко Володимир Давидович, д.мед.н., професор, завідувач клініки, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України», спеціальність 14.01.07 (медичні);
 15. Сидоренко Світлана Павлівна, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);
 16. Скляренко Лілія Михайлівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);
 17. Сорокін Богдан Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.07 (медичні);
 18. Телегєєв Геннадій Дмитрович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);
 19. Філоненко Валерій Вікторович, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);
 20. Шляховенко Володимир Олексійович, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);
 21. Яценко Людмила Дмитрівна, д.мед.н., провідний науковий співробітник відділу, Національний інститут раку МОЗ України, спеціальність 14.01.07 (медичні).

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування А. Г. Шевцов


Завантажити Додаток 2


Наказ МОН №1714. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 р.

581 | 2018-01-04  2406