Інформація

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01

iepor defending dissertations council

Голова ради:

 1. Чехун Василь Федорович, д.мед.н., професор, академік НАН України, директор, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (медичні)

Заступник голови:

 1. Бучинська Любов Георгіївна, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні)

Вчений секретар:

 1. Шлапацька Лариса Миколаївна, к.біол.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні)

Члени ради:

 1. Бережна Нінень Михайлівна, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (медичні)
 2. Бурлака Анатолій Павлович, д.біол.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні)
 3. Верещако Роман Іванович, д.мед.н., завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.07 (медичні)
 4. Воронцова Ада Леонідівна, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні)
 5. Глузман Данило Фішелевич, д.мед.н., професор, завідувач відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (медичні)
 6. Гордієнко Алла Іванівна, д. біол. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», спеціальність 14.01.07 (біологічні)
 7. Думанський Юрій Васильович, д.мед.н., професор, чл. кор. НАМН України, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (медичні)
 8. Залєток Софія Петрівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні)
 9. Кашуба Олена Віталіївна, д.біол.н., в.о. завідувача відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні)
 10. Колотилов Микола Миколайович, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні)
 11. Коноваленко Володимир Федорович, д.мед.н., професор, старший науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (медичні)
 12. Лук’янова Наталія Юріївна, д.біол.н., завідувач лабораторії, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні)
 13. Налєскіна Леся Анатоліївна, д.мед.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (медичні)
 14. Орел Валерій Еммануїлович, д.біол.н., професор, завідувач лабораторії, Національний інститут раку МОЗ України, спеціальність 14.01.07 (біологічні)
 15. Розуменко Володимир Давидович, д.мед.н., професор, завідувач клініки, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України», спеціальність 14.01.07 (медичні)
 16. Сарнацька Вероніка Вячеславівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні)
 17. Скляренко Лілія Михайлівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (медичні)
 18. Сорокін Богдан Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.07 (медичні)
 19. Телегєєв Геннадій Дмитрович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні)
 20. Шляховенко Володимир Олексійович, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 14.01.07 (медичні)
 21. Яценко Людмила Дмитрівна, д.мед.н., провідний науковий співробітник відділу, Національний інститут раку МОЗ України, спеціальність 14.01.07 (медичні)

 Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування А. Г. Шевцов


Додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України 11.07.2017 № 996 Склад спеціалізованих вчених рад Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України Д 26.155.01

Завантажити Додаток 2


Наказ МОН №1714. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 р.


МОН. Мережа спеціалізованих вчених рад

Мережа спеціалізованих вчених рад (станом на 7 травня 2019 року)

Перелік установ, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради (станом на 7 травня 2019 року)

581 | 2019-06-14  3260