Інформація

Спеціалізована вчена рада Д 26.155.01

Міністерство освіти і науки України
Наказ від 11.07.2017 № 996
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року

НАКАЗУЮ:

  1. Утворити спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1.
  2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 2.

 Міністр Л. М. Гриневич


Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 11.07.2017 № 996
Перелік спеціалізованих вчених рад
Mедичні науки

В Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України спеціалізована вчена рада Д 26.155.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальністю 14.01.07 «Онкологія» строком до 31 грудня 2019 року.

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування А. Г. Шевцов


Завантажити Наказ № 996 від 11.07.2017

Завантажити Додаток 1


Наказ МОН № 1714 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» від 12 грудня 2017 р.


Постанова Кабінету Міністрів України № 167 «Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 6 березня 2019 р.

582 | 2019-05-23  2178