Склад Вченої ради

СПИСОК
членів Вченої ради ІЕПОР НАН України, які брали участь
у роботі засідання Вченої ради
Вчена рада ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України затверджена на засіданні Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України (протокол № 2, § 7 від 29.03.2018 р.)


№№ п/п

Прізвище, ім‘я та по-батькові

Ступінь, звання

1.  

Чехун Василь Федорович

д.м.н., проф., акад. НАН Укр.

2.  

Бучинська Любов Георгіївна

д.б.н., с.н.с.

3.  

Матвєєв Сергій Вікторович

-

4.  

Воєйкова Ірина Михайлівна

к.б.н.

5.  

Бережна Нінель Михайлівна

д.м.н., проф.

6.  

Бездєнєжних Наталія Олександрівна

к.б.н., ст. досл.

7.  

Брєєва Ольга Володимирівна

-

8.  

Ганусевич Ірина Іванівна

к.б.н., с.н.с.

9.  

Глузман Данило Фішелєвич

д.м.н., проф.

10.

Діденко Геннадій Васильович

к.б.н.

11.

Дьоміна Емілія Анатоліївна

д.б.н., с.н.с.

12.

Залєток Софія Петрівна

д.б.н., с.н.с.

13.

Коноваленко Володимир Федорович

д.м.н., проф.

14.

Лук'янова Наталія Юріївна

д.б.н., ст. досл.

15.

Михайленко Віктор Михайлович

к.б.н., с.н.с.

16.

Налєскіна Леся Анатоліївна

д.м.н., проф.

17.

Ніколаєв Володимир Григорович

д.м.н., проф., чл.-к. НАН Укр.

18.

Поліщук Людмила Захарівна

д.м.н., проф.

19.

Прокопенко Ігор Вікторович

к.б.н.

20.

П'ятчаніна Тетяна Віталіївна

к.б.н., с.н.с.

21.

Соляник Галина Іванівна

д.ф.-м.н., проф.

22.

Тодор Ігор Миколайович

д.б.н., с.н.с.

23.

Шляховенко Володимир Олексійович

д.м.н., проф.

24.

Шлапацька Лариса Миколаївна

к.б.н., с.н.с.

29 | 2018-12-26  6625