Інформація
П'ятниця, 27 січня 2017 10:34

Річний план державних закупівель на 2017 р.

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2017 рік
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України код ЄДРПОУ 05416946

 

Конкретна назва предмета закупівлі Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі
(за наявності)
Код згідно з КЕКВ
(для бюджетних коштів)
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6 7
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція(теплова енергія) код ДК 021-2015 09320000-8 2271 2112012,50 ( два мільйони сто дванадцять тисяч дванадцять грн. 50 коп.) переговорна січень 2017 року Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин)
Електрична енергія код ДК 021-2015 09310000-5 2273 1138553,90 ( один мільйон сто тридцять вiсiм тисяч п'ятсот п'ятдесят три грн. 90 коп.) переговорна січень 2017 року Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин)
Послуги з поточного ремонту приміщень місць загального користування (туалетів) другого поверху корпусу №1 код ДК 021-2015 4500000-7 2240 296000,00 ( двiстi дев'яносто шiсть тисяч грн. 00 коп.) відкриті торги липень 2017 року  

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05 липня 2017 р.

Голова тендерного комітету Матвєєв С.В.

Секретарь тендерного комітету Івченко В.М.


ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2017 рік
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України, код за ЄДРПОУ 05416946

 

Конкретна назва предмета закупівлі Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 4 2 3 4 5 6
Газове паливо (газ природний) 09120000-6 2274 153348,56 ( сто п'ятдесят три тисячi триста сорок вiсiм грн. 56 коп.) процедура не застосовується*    
Нафта і дистиляти (бензин) 09130000-9 2210 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Мастильні засоби 09210000-4 2210 20000,00 ( дадцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Продукти харчування, напої, тютюн та супутня продукція (комбікорм, хліб) 15000000-8 2210 80000,00 ( вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Друкована та супутня продукція (періодика, листівки, марки) 22000000-0 2210 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Промислові гази (азот, вуглекислота) 24110000-8 2210 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Основні неорганічні хімічні речовини 24310000-0 2210 75000,00 ( сiмдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Основні органічні хімічні речовини 24320000-3 2210 75000,00 ( сiмдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Чисті хімічні речовини та різноманітна хімічна продукція 24900000-3 2210 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Фотохімікати (Живильні середовища) 24930000-2 2210 75000,00 ( сiмдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Спеціалізована хімічна продукція 24950000-8 2210 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Хімічна продукція різна 24960000-1 2210 75000,00 ( сiмдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Офісна та комп’ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім меблів та пакетів програмного забезпечення 30000000-9 2210 190000,00 ( сто дев'яносто тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Ізольовані дроти та кабелі 31300000-9 2210 5000,00 ( п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Акумулятори, гальванічні елементи та гальванічні батареї 31400000-0 2210 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Офісне устаткування та приладдя різне 30190000-7 2210 65000,00 ( шiстдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Медичні матеріали 33140000-3 2210 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні 33190000-8 2210 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Лікарські засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та розладів обміну речовин 33610000-9 2210 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Лікарські засоби для лікування захворювань сечостатевої системи та гормони 33640000-8 2210 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Загальні протиінфекційні засоби для системного застосування, вакцини, антинеопластичні засоби та імуномодулятори 33650000-1 2210 190000,00( сто дев'яносто тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Лікарські засоби різні 33690000-3 2210 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення 33790000-4 2210 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього (автозапчастини та інструмент) 34000000-7 2210 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Високоточні терези 38310000-1 3110 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Лічильні прилади 38410000-2 3110 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Детектори та аналізатори (Лабораторні піпетки та приладдя до них) 38430000-8 2210, 3110 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Мікроскопи 38510000-3 3110 195000,00 ( сто дев'яносто п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Лабораторні меблі 39180000-7 3110 25000,00 ( двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування 39220000-0 2210 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Вироби домашнього текстилю (жалюзі) 39510000-0 2210 10000,00 ( десять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Електричні побутові прилади 39710000-2 2210, 3110 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Центрифуги, вальцювальні машини чи торгові автомати (Лабораторні центрифуги та приладдя до них) 42930000-4 3110 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Машини для термічної обробки матеріалів 42940000-7 3110 25000,00 ( двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Конструкційні матеріали (Будівельні матеріали) 44110000-4 2210 180000,00 ( сто вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Конструкції та їх частини 44210000-5 2210 3000,00 ( три тисячi грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Столярні вироби 44220000-8 2210 8000,00 ( вiсiм тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску 44610000-9 2210 10000,00 ( десять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (поточний ремонт покрівель корпусів №1, 2, 3) 45260000-7 2240 85000,00 ( вiсiмдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Штукатурні роботи (ремонт стелі прим.7 корпус 3) 45410000-4 2240 5000,00 ( п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи 45260000-7 2240 85000,00 ( вiсiмдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи 48000000-8 2210 5819,00 ( п’ять тисяч вiсiмсот дев'ятнадцять грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Послуги з ремонту, технічного обслуговування транспортних засобів і супутнього обладнання та супутні послуги 50100000-6 2240 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки 50310000-1 2240 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання 50340000-0 2240 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів 50410000-2 2240 37000,00 ( тридцять сім тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (послуги з калібрування) 50430000-8 2240 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування газових приладів, послуги з ремонту і технічного обслуговування котлів) 50530000-9 2240 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Послуги з технічного обслуговування ліфтів 50750000-7 2240 25000,00 ( двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Послуги з розміщення у готелях 55110000-4 2240 90000,00 ( дев'яносто тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Послуги з ресторанного обслуговування 55310000-6 2240 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Кейтерингові послуги 55520000-1 2240 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Послуги з автомобільних перевезень 60100000-9 2240 2000,00 ( двi тисячi грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Поштові послуги 64110000-0 2240 2000,00 ( двi тисячi грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Послуги телефонного зв’язку та передачі даних 64210000-1 2240 35000,00 ( тридцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Послуги з розподілу води та супутні послуги 65100000-4 2240 103000,00 ( сто три тисячi грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Розподіл газу 65210000-8 2240 7221,55 ( сiм тисяч двiстi двадцять одна грн. 55 коп.) процедура не застосовується*    
Банківські послуги 66110000-4 2240 25000,00 ( двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Брокерські послуги та пов’язані послуги на ринках цінних паперів і товарів 66130000-7 2240 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Страхові послуги (Послуги зі страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я, послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту, послуги зі врегулювання вимог щодо страхового відшкодування збитків) 66510000-8 2240 5000,00 ( п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Послуги зі надання в оренду власної нерухомості (оренда приміщень КМКЛ №12) 70130000-1 2240 12000,00 ( дванадцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки 72000000-5 2240 80000,00 ( вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Дослідницькі послуги 73110000-6 2240 6000,00 ( шiсть тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Послуги з письмового перекладу 79530000-8 2240 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Друкарські та супутні послуги 79800000-2 2240 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Послуги у сфері освіти та навчання 80000000-4 2240 30000,00 ( сiм тисяч п'ятсот двадцять сiм грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Послуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям, послуги у сферах санітарії та охорони довкілля (вивіз ТПВ, дезінфекція приміщень) 90000000-7 2240 80000,00 ( вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    
Не визначено (плівка для тонування вікон) 99999999-9 2210 7527,00 ( сiм тисяч п'ятсот двадцять сiм грн. 00 коп.) процедура не застосовується*    

 

* вартість закупівлі не перевищує 200 000,00 гривень.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28 червня 2017 р.

Голова тендерного комітету Матвєєв С.В. 

Секретар тендерного комітету Івченко В.М.

2017-07-06 797
FaLang translation system by Faboba