Інформація

Жовтень 2014 р., No 37-38 — Газета «Світ» :: Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії

 

Інститут біохімії ім.  О.В. Палладіна НАН України представив на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії». Робота складається з 10 монографій та 250 статей, опублікованих протягом 1985-2013 років. Її автори (Е.В. Луговськой, Д.В. Колибо, І.М. Колеснікова, О.С. Олійник, О.П. Костюченко, Д.Ф. Глузман, С.П. Сидоренко, Л.М. Скляренко та Л.М. Шлапацька) — науковці з Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України — узагальнили результати багаторічних досліджень щодо отримання, характеристики та впровадження моноклональних і рекомбінантних антитіл для фундаментальних досліджень, а також створення на їх основі діагностичних засобів та алгоритмів діагностики.

Зокрема, вперше в Україні впроваджено гібридомну технологію і отримано перші вітчизняні моноклональні антитіла до фібриногену, фібрину та Д-димеру, а також до антигенів лейкоцитів людини. Створено першу та єдину на сьогодні в Україні бібліотеку рекомбінантних scFv-антитіл людини.

Учені з'ясували тонкі механізми утворення тривимірної сітки фібрину — каркасу тромбу, ідентифікували й охарактеризували нові антигени лейкоцитів людини. Вони отримали наукові дані, важливі для створення нової унітарної моделі гемопоезу та уточнення сучас
ної класифікації гемобластозів.

Авторами роботи розроблено й адаптовано до масштабного виробництва тест-системи для кількісного визначення концентрації фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру в плазмі крові людини, створено алгоритми діагностики загрози тромбоутворення при серцево-судинних захворюваннях. Крім того, запропоновано нові імунохімічні тест-системи для виявлення дифтерійного токсину й антитіл проти нього в сироватці крові людини. Створено першу вітчизняну панель моноклональних антитіл для наукових, лабораторних та діагностичних досліджень, на яку отримано свідоцтво про державну реєстрацію і ліцензію на використання в Україні.

Науковці розробили і впровадили в клінічну практику алгоритми імуноцитохімічної діагностики лейкозів і метастатичних уражень лімфатичних вузлів та кісткового мозку.

За оцінками багатьох фахівців, робота науковців заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

Якщо документ не завантажується автоматично, перейдіть, будь ласка, за посиланням нижче.
If the document does not load automatically, refresh the page or click the link below please.

Loading...

Посилання на оригінал статті

317 | 2016-07-02  980

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR
 Підписатися

  • iepor-tv-01.jpg
  • iepor-tv-02.jpg
  • iepor-tv-03.jpg
  • iepor-tv-04.jpg
  • iepor-tv-05.jpg
  • iepor-tv-06.jpg
  • iepor-tv-07.jpg