Інформація

Прийом до аспірантури/докторантури

 

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
В АСПІРАНТУРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
091 — БІОЛОГІЯ ТА 022 — МЕДИЦИНА
(спеціалізація — 14.01.07. — ОНКОЛОГІЯ)

 • За держзамовленням:
  з відривом від виробництва

Необхідні документи:

 1. Заява на ім‘я директора інституту;
 2. Особистий листок з обліку кадрів;
 3. Характеристика-рекомендація від керівника закладу, де навчався або працював абітурієнт;
 4. Список опублікованих праць і винаходів. Особи, які не мають опублікованих праць, подають реферат з наукової теми за обраною спеціальністю;
 5. Медична довідка про стан здоров‘я за формою №286-у;
 6. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома), посвідчення про проходження інтернатури (для медиків);
 7. Витяг з трудової книжки;
 8. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 9. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 10. Довідка про доходи за 6 міс до 1 листопада поточного року.
 11. Копія ідентифікаційного коду.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Строк прийому документів — до 10 вересня 2017 р.

Початок занять — з 1 листопада 2017 р.

Документи подавати за адресою:

03022, Київ-22, вул. Васильківська,45
Ученому секретарю інституту
Тел. для довідок: +38 (44) 257-90-54


Оголошення

473 | 2017-07-14  1666