Інформація

Положення про аспірантуру та докторантуру ІЕПОР НАН України

iepor-postgraduateПрезидія Національної Академії Наук України. Розпорядження № 67 від 8.02.2008 р. Про мережу аспірантури та докторантури наукових установ НАН України

З метою впорядкування та подальшого підвищення ефективності роботи аспірантури та докторантури в наукових установах Національної академії наук України починаючи з поточного року Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є. Кавецького НАН України дозволити підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру з таких спеціальностей:

03.00.01 Радіобіологія
14.01.07 Онкологія

Підстава: лист Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України від 11.05.02 № 2/10А-286 та постанова Бюро Відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної і клінічної фізіології НАН України від 15.05.02 № 6.

Віце-президент Національної академії наук України академік НАН України В.Д. Походенко
Перший заступник головного вченого секретаря НАН України В.Ф. Мачулін


Кабінет Міністрів України. Постанова від 23 березня 2016 р. № 261. Київ. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), що додається.

2. Установити, що підготовка вищими навчальними закладами та науковими установами аспірантів (ад’юнктів) і докторантів, що започаткована до набрання чинності цією постановою, продовжується в межах передбаченого строку підготовки відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 9, ст. 345).

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 3 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Прем'єр-міністр України А.Яценюк

Інд. 73


iepor pdf Повний текст Постанови від 23 березня 2016 р. № 261 Кабінета Міністрів України

 

35 | 2017-01-25  4441