Інформація

Гамалія Микола Федорович

gamaleya-n fд.б.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки техніки, зав. лабораторії квантової нанобіології

Teл

+38 (044) 258-16-58

E-mail

gamaleia@onconet.kiev.ua

Наукові інтереси

 • Механізми взаємодії світлового випромінення з живими тканинами
 • Світлова регуляція біоритмів у людини і тварин
 • Нанобіотехнологія
Ключові слова фотодинамічна терапія пухлин, біонанотехнологія, хронобіологія

 

Наукова діяльність

Освіта

 • Закінчив КДУ ім. Т.Г. Шевченка, аспірантуру при кафедрі мікробіології КДУ ім. Т.Г. Шевченка
 • В ІЕПОР з 1963 р., на посадах м.н.с., с.н.с., зав. лабораторії, зав. відділу
 • 1967-1968 рр. — стажування в Центрі фундаментальних медичних досліджень, Пасадена, Калифорнія, США (стипендія Міжнародної протиракової агенції)
 • 1973 р. — науковий ступінь доктора біологічних наук (Всесоюзний онкологичний науковий центр, Москва)
 • 1971 р. — организував і очолив першу в колишньому Радянському Союзі лабораторію з дослідження біологічної та лікувальної дії лазерного випромінення, де були розроблені апарати й методи лазерної терапії пухлин, що мали приоритет світового рівня (а.с. СРСР, патенти США, Германії, Великої Британії, Франції)
 • 1972-1984 рр. — заступник голови Проблемної комісії з використання лазерів в медицині при АМН СРСР
 • 1988-1992 рр. — Керівник Програми комплексних досліджень закладів АН УРСР, МОЗ УРСР і Держагропрома СРСР з розробки наукових засад використання в медицині й ветеринарії метода світлового опромінення крові
 • З 2003 р. — очолює проведення в Украіні доклінічних досліджень і підготовку втілення в клінічну практику нових для вітчизняної онкології методів фотодинамічної терапії пухлин
 • В рамках очолюваної ним лабораторії керує роботою із застосування для фотодинамічної терапії сучасних досягнень нанобіотехнології
Організаційна робота

Членство в організаціях

 • Член Вченої ради ІЕПОР НАН Украъни
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 — «онкологія»
 • Заступник головного редактора журнала «Фотобіологія та фотомедицина»
Гранти
Конференції
Публікації

Публікацій — 275

Вибрані публікації

 1. Гамалея Н. Ф. Лазеры в эксперименте и клинике. М.: Медицина, 1972. — 232 с.
 2. Gamaleia, N.F. Laser Biomedical Research in the USSR // Laser Applications in Medicine and Biology / Ed. M.L.Wolbarsht. — New York — London: Plenum Press, 1977. — V. 3, ch. 1. — P. 1-173.
 3. Gamaleia N.F., Polischuk E.I. Laser Treatment of Cancer and Precancerous Conditions in Dermatology and Gynaecology // New Frontiers in Laser Medicine and Surgery / Ed. K. Atsumi. — Amsterdam - Oxford — Princeton: Excerpta Medica, 1983. — Ch.5. — P 153-160.
 4. Гамалея Н. Ф. Механизмы биологического действия излучения лазеров //Лазеры в клинической медицине (руководство для врачей) / Под ред. проф. С.Д. Плетнева. — М.: Медицина, 1996. — C. 51-97.
 5. Гамалія М.Ф. Фотодинамічна терапія пухлин // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За редакцією В.Ф. Чехуна. — Київ: Здоров'я України, 2010. — С. 583–596.
 6. Gamaleia N.F., Skivka L.M., Fedorchuk A.G., Shishko E.D. Circadian rhythms of cytotoxic activity in peripheral blood mononuclear cells of patients with malignant melanoma. — Experimental Oncology. — 2006 — V. 28, N°1. — P. 54–59.
 7. Гамалія М. Ф., Лісняк І.О., Новиченко Н.Л., Шишко Є.Д., Прокопенко І.В., Петраківський О.А., Холін В.В. Створення та експериментальна апробація нового антитіло-кон'югованого сенсибілізатора для фотодинамічної терапії пухлин // Фотобіологія та фотомедицина. — 2007. — Т. 5, № 1-2. — C. 76–82.
 8. Novichenko N.L., Lisnyak I.O., Gamaliya M.F., Mamschur A.A. Study of photodynamic efficiency of thehematoporphyrin conjugated with antibody to VEGF in mouse Lewis carcinoma. Exp. Oncol., 2008, v. 30, № 4, 315-318.
 9. Gamaleia N.F., Shishko E.D., Dolinskiy G.A., Shcherbakov A.B., Usatenko A.V., Kholin V.V. Photodynamic activity of hematoporphyrin conjugates with gold nanoparticles: experiments in vitro // Experimental Oncology. — 2010. — V. 32, N°1. — P. 44–47.
 10. Гамалія М.Ф., Лісняк І.О., Прокопенко І.В., Шишко Є.Д., Долинський Г.А., Мамчур А.А., Усатенко О.В., Щербаков О.Б., Холін В.В. Підвищення ефективності фотодинамічної терапії пухлин шляхом застосування колоїдного золота / Фотобіологія та фотомедицина. — 2010. — Т. 8, № 1-2. — C. 67–75.
 11. Шишко Е.Д., Гамалея Н.Ф. Применение коллоидного золота в онкологических исследованиях // Наноструктурное материаловедение. — 2010. — №1. — C. 69–79.
 12. Шишко Е.Д., Гамалея Н.Ф., А.Г. Минченко. Суточный ритм, циркадианные гены и злокачественные новообразования. Онкологія. — 2010. — Т. 12, №4. — С. 316–320.
 13. Yermak P.V., Gamaleia N.F., Shalamay A.S., Saienko T.V., Kholin V.V.. Hyperflav — perspective photosensitizer for PDT: cell studies. Experimental Oncology. — 2010. — V. 32, N°4. — P. 233–236.
 14. Прокопенко І.В., Мамчур А.А., Шишко Є.Д., Щербаков О.Б., Усатенко О.В. Гамалія М.Ф. Розподіл фотосенсибілізатора хлорина е6 в нормальних і пухлинних тканинах мишей та вплив на цей процес наночастинок золота // Фотобіологія та фотомедицина. — 2010. — Т. 8, №3-4. — С.46–51.
 15. N. Gamaleia, G. Dolinsky, E. Shishko, A. Shcherbakov, A. Usatenko, I. Shton, P. Yermak. Photodynamic Activity of Nanogold-Doped Fotolon: Free Radicals Versus Singlet Oxygen // Forum on Immunopathological Diseases and Therapeutics. — 2011. — V.2(3). — P.237–246.
 16. I. Madan, M. Losytskyy, V, Yashchuk, N. Gamaleia, O. Golowii. Influence of Surface-Active Stabilizers on Porphyrin — Gold Nanoparticles Absorption and Fluorescence // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 2011. — V.536, N 1. — P.17–23.
 17. Штонь И.А., Ермак П.В., Гамалея Н.Ф. Использование нанотехнологий в фотодинамической терапии опухолей // Фотобіологія та фотомедицина. — 2011. — Т. 9, №2. — С.53–69.
 18. Gamaleia N.F. Nanotechnology — a key to improving efficiency in photodynamic therapy of tumors (review lecture) // Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. — 2012. — V.9, Suppl. 1. S10 (30).
Патенти
Інновації
Нагороди, премії
 • Державна премія України (1972 р.)
 • Медаль НАН України «За наукові досягнення» (2009 р.)
168 | 2016-08-30  7477
FaLang translation system by Faboba