Інформація

Залєток Софія Петрівна

zaletok s p

д.б.н., с.н.с.

Лауреат премії ім. О.В. Палладіна НАН України

Зав. відділу біохімії пухлин та онкофармакології

Тел +38 (044) 259-91-95

E-mail sophiazaletok@ukr.net


Наукові інтереси

 • Роль та молекулярні механізми дії поліамінів при пухлинному рості
 • Протипухлинні властивості інгібіторів метаболізму поліамінів, розробка способів застосування синтетичних і природних інгібіторів/ модуляторів обміну поліамінів та аргініну для лікування онкологічних захворювань;
 • Прогностична цінність нових молекулярно-біологічних маркерів (NF-кB, ODC та ін.) у хворих на злоякісні новоутворення
 • Особливості метаболізму поліамінів в клітинах крові та кістковому мозку хворих на гостру та хронічну лімфолейкемію та їх роль в патогенезі захворювання; значимість показників обміну поліамінів для діагностики та прогнозу перебігу різних форм і цитологічних варіантів лімфоїдних новоутворень
 • Протипухлинна та антиоксидантна активність рослинних поліфенолів

Ключові слова

 • поліаміни, аргінін, інгібітори синтезу поліамінів , експресія онкогенів, молекулярні маркери, діагностика, прогноз перебігу захворювання, лейкемія, рак грудної залози, рослинні поліфеноли
Наукова діяльність

Освіта

 • 1973 — Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київський державний університет імені Тараса Григоровича Шевченка), біологічний факультет, кафедра біофізики
 • 1973-1976 — аспірантура при Інституті проблем онкології АН УРСР

Професійна діяльність

 • 1973–1976 — очна аспірантура в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України по спеціальності – «14.01.7 ― онкологія»
 • 1976 – 1983 — м. н. с. відділу біохімії пухлин інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології (ІЕПОР) ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • 1983 – 2001 — с. н. с. відділу біохімії пухлин ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • 2002 – 2008 — в.о. зав. відділу біохімії пухлин ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • 2008 – лютий 2016 — зав. відділу біохімії пухлинного росту ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • Лютий 2016 – до нині — в.о. зав.відділу біохімії пухлин і онкофармакології ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Організаційна робота

Науково-методична та організаційна робота

 • Член Вченої Ради ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • Член кваліфікаційної вченої ради Д 26.155.01 ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • Член спеціалізованої експертної ради по попередньому захисту дисертацій в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • Голова осередку Українського біохімічного товариства в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького

Членство в організаціях

 • Член товариства онкологів України
 • Член Українського біохімічного товариства
 • Член Європейського біохімічного товариства
Гранти
 • Грант фонду УНТЦ №4894 «Development of nanotechnology of nanoplant composites and investigation of their antitumor and antioxidant activities» (2011-2013)
 • Проект «Вплив ROS-генеруючих систем на поліамін-та NO-опосередковані сигнальні мережі при розвитку та метастазуванні експериментальних пухлин», що виконується в рамках цільової програми наукових досліджень Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України «Функціональна геноміка і метаболоміка в системній біології»; Державний реєстраційний номер роботи 0112U002198 від 07.02.2012; (терміни виконання 01.2012–31.12.2016)
 • Проект «Дослідження біохімічних механізмів протипухлинної активності фенугрека (Trigonella foenum graecum L.)» (за договором між Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України та ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (03.2012-12.2017)
 • Проект: «Дослідження молекулярних механізмів антибластичної дії рослинних поліфенолів на чутливі та резистентні до цитостатиків пухлинні клітини» (виконується в рамках програми НАН України "Вивчення механізмів регуляції стійкості пухлинних клітин до цитостатичних факторів та пошук засобів пригнічення експресії генів, що приймають участь у формуванні лікарської резистентності»; 2007-2011)
 • Проект «Вплив споживання вітчизнянного соєвого продукту з біологічно активними добавками на ріст і проліферацію пухлин у експериментальних тварин» (програма НАН України «Новітні медико-біологічні проблеми та навколишнє середовище людини»; 2004-2006; 2007-2009);
 • Грант фонду НТЦУ (Gr_122j) «Creating of plant bioconcentrates with antiradiation and anticarcinogenic action on the base of polyphenols and working out industrial technology for their production» (2005-2007)
 • Грант фонду CRDF (№ UB1-2446-KV-02) «Role of polyamines in transcriptional regulation of gene involved in neoplastic growth» (2002-2004)
Конференції
 1. VIII Parnas Conference — Варшава, Польща, 27-31 серпня 2011 р.
 2. International Conference and Exhibition on Nutritional Science & Therapy, Aug 27-29, 2012, Hilton Philadelphia Center City, USA.
 3. VII съезд онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, 05-07.09. 2012.
 4. Congress «Polyamines: Biological and Clinical Perspectives» Istanbul, Turkey, 2-7 September 2012.
 5. II Ukrainian-Swedish Workshop «Translational Oncology: Old and New Paradigms» — Київ, Україна, 20-21 травня 2013 р.
 6. IX Jakub K. Parnas conference «Proteins from birth to death» — Єрусалим, Ізраїль, 29 вересня — 2 жовтня 2013 р.
 7. Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція «Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» — Новий Свєт, Крим, Україна, 27 травня — 1 червня 2013 р.
 8. XIII Міжнародна конференція «Primary Therapy of Early Breast Cancer». — Санкт-Галлен, Швейцарія, 13-16 березня, 2013 р.
 9. 11th International Congress on Targeted Anticancer Therapies, Paris, France, 4-6 March 2013
 10. 9th European Breast Cancer Conference — Шотландія, Глазго, 19-21 березня 2014 р.
 11. XI Біохімічний конгрес — Київ, Україна, 6-10 жовтня 2014 р.
 12. 40th FEBS Congress «The biochemical Basis of Life» –– Берлін, Німеччина, 4-9 липня 2015 р.
 13. JSMO Annual meeting «Fight against Deadly cancer» — Саппоро, Японія, 16-18 липня 2015 р.
 14. Науково практична конференція «Персоніфікація лікування гормонзалежних пухлин» Яремче, Україна. (15-16 жовтня 2015 р.);
 15. 12th International Conference of the Asian Clinical Oncology Society. – Нью Делі, Індія. (8-10 квітня 2016 р.);
 16. XIII З’їзд онкологів та радіологів України. – Київ, Україна. (26-28 травня 2016 р.).

Публікації

Кількість статей у журналах: 109
Кількість тез доповідей на наукових форумах: 130
Кількість монографій: 2

Вибрані публікації

 1. С.П. Залєток, С.В. Гоголь, О.О. Кленов, Г.Б. Артамонова, Ю.В. Яніш, В.В. Бентрад, О.В. Карнаушенко, Книрік М.В. Підсилення нораргініном протипухлинної дії інгібіторів ферментів синтезу поліамінів in vivo. Онкологія 2017; 19 (1):.
 2. V.O. Shlyakhovenko. Ribonucleases. Possible new approach in cancer therapy. Exp Oncol 2016; 38: 2-8.
 3. Ю.В. Яніш, А.Б. Артамонова, С.П.Залєток «Вплив модуляторів метаболізму аргініну і поліамінів на активність аргінази і продукцію оксидів азоту клітинами асцитного раку Ерліха in vivo». Клінічна онкологія 2016; №3: 89-91.
 4. Orlovsky О.А., Samoylenko О.А., Shlyakhovenko V.O. «Transcription factor binding sites in a structural gene: what may be this? East European Scientific Journal (EESJ) 2016; 6(10), Part 3: 62-8.
 5. Bentrad V.V., Zaletok S.P., Makai S. The role of Methi (fenugreek) on growth of grafted tumors in experimental animals. J. of Carcinogenesis 2016;1: 61-2.
 6. Шляховенко В.О., Залєток С.П., С.В. Гоголь, О.О. Кленов, Ю.В. Яніш, А.П. Бурлака, О.А. Главін, М.О. Дружина, А.В. Вербиненко, О.В. Карнаушенко. Протипухлинна дія активних форм кисню у штучно створених АФК-генеруючих системах. Онкологія 2016; 18: 283-8.
 7. S.Zaletok, L.Gulua, L. Wicker, S.Gogol, O.Orlovsky, O.Karnaushenko, A.Verbinenko, V.Milinevska, O. Samoylenko, I.Todor, T. Turmanidze. Extracts of green tea, red wine and lemon reduce in vivo growth of experimental tumors and toxicity of anticancer drugs. Experimental Oncology 2015; 37: 262-71.
 8. Samoilenko О.А., Milinevska O.A., Karnaushenko O.V., Shlyakhovenko V.A., Zaletok S.P. Effect of the polyamine metabolism inhibitors on tumor growth and metastasis of Lewis lung carcinoma in mice. Exp. Оncol 2015; 37: 154-5.
 9. Шапочка Д.О., Залєток С.П., Гнидюк М.І. Особливості експресії NF-κB та ODC у пухлинах хворих на рак молочної залози з різним молекулярним профілем. Онкологія 2014; 16: 33-9.
 10. Орловский А.А., Кленов О.А., Залеток С.П., Чехун В.Ф. Применение реакции канцеролиза для первичного скрининга противоопухолевой активности продуктов лечебного питания. Сибирский Онкологический Журнал 2014; 61: 29-32.
 11. Shlyakhovenko V.O., Orlovsky O.А., Zaletok S.P. Simple methods for screening of potential anticancer agents and other remedies. Physics of the alive (Фізика живого) 2014; №1-2: 56-60.
 12. Шапочка Д.О., Залєток С.П., Гнидюк М.І. Молекулярно-біологічні особливості раку грудної залози. Клиническая онкология 2013; № 2: 138-42.
 13. Жиленко В.В., Залеток С.П. Влияние фенугрека на уровень малонового диальдегида в органах и некоторые гематологические показатели у животных с перевивными опухолями. Сибирский онкологический журнал 2013; №.2: 58-61.
 14. Shapochka D.O., Zaletok S.P., Gnidyuk M.I. Expression of Molecular Markers in Tumours of Patients with Breast Cancer. J. Cytol. Histol 2013; 4: 184-9.
 15. Samoilenko O., Zaletok S., Chekhun V. The 11th International Congress on Targeted Anticancer Therapies. Paris, 4-6 March 2013 (TAT 2013). Exp. Oncol 2013; 35: 231-5.
 16. Жиленко В.В., Залєток С.П. Дослідження впливу екстракту фенугрека на ріст карциноми молочної залози Са755 у мишей. Укр. журнал клін. і лаб. Медицини 2012; 4: 96-101.
 17. Shapochka D.O., Zaletok S.P., Gnidyuk M.I. Relationship between NF-?B expression and molecular profile (ER, PR, Her2/neu, Ki67, p53) in tumors of patients with breast cancer. Exp. Oncol 2012; 34: 358-63.
 18. Залєток С.П., Шляховенко В.О., Вербіненко А.І., Гоголь С.В., Кленов О.О., Гулуа Л.К. Вплив синтетичних та природних модифікаторів обміну поліамінів на розвиток експериментального лейкозу Р388 у мишей, рівень метилування ДНК та вміст поліамінів в лейкозних клітинах. Онкологія 2012; 14: 145-9.
 19. Samoylenko O., Zaletok S., Orlovsky O., Gogol S. Additive antitumor effect of plant polyphenols and a synthetic inhibitors of polyamines biosynthesis. Exp. Oncol 2011; 33: 186-9.
 20. Залєток С.П., Шляховенко В.О., Орловський О.А., Гоголь С.В., Кленов О.О., Карнаушенко О.В., Вербіненко А.В., Самойленко О.А., Мілінєвська В.О. Дослідження можливості підсилення протипухлинної дії глікопептидних вакцин за допомогою рослинних поліфенолів. Вісник фрмакології та фармації 2010; № 7: 13-8.
 21. Zaletok S., Gulua L., Gogol S., Orlovsky A., Samoylenko E., Klenov O., Chekhun V., Mchedishvili N., Omiadze N., Abutidze M. Antioxidant, antitumor and antitoxic activities of biocomposite from green tea and red wine lees. Современная медицина 2010; 16: 29-32.
 22. Залєток С.П. Роль поліамінів в канцерогенезі та пухлинному рості // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ: Здоров'я України, 2010. — С. 354-369.
 23. Кленов О.В., Залєток С.П., Орловський О.А., Гоголь С.В., Бурлака Д.П. Перспективи застосування соєвих продуктів у лікувальному харчуванні онкологічних хворих. Онкологія 2009; 11: 232-6.
 24. Орловський О.А., Залєток С.П.,Шаркова Н.О. Експериментальні дані до питання про диференційний підхід до лікувального харчування соєвими продуктами при пухлинах різного ступеня гормон залежності. Укр. журнал клін. та лаб. Медицини 2009; 4: 152-7.
 25. Залєток С.П., Орловський О.А., Гоголь С.В., Александрова Н.О., Самойленко О.А., Ігнатенко Н.А., Кленов О.О., Жиленко В.В. Молекулярні функції поліамінів при неопластичному рості, їх роль в регуляції функціонування фактора транскрипції NF-кB в клітинах експериментальних пухлин. Лікарська справа (Врачебное дело) 2009; № 1-2: 68-79.
 26. Glavin O.A., Mikhailenko P.M., Zaletok S.P, Gulua L. Effects of biocomposites from green tea and black tea on endogenous synthesis, metabolism and genotoxic effects of carcinogenic N-nitrosodimethylamine. Еxp. Oncol 2008; 30: 306-14.
 27. Zaletok S. Aleksandrova N. Berdynskykh N., Ignatenko N., Gogol S., Orlovsky A., Tregubova N., Gerner E., Chekhun V. Role of polyamines in the function of nuclear transcription factor NF- B in breast cancer cells. Exp. Oncol 2004; 26: 221-5.
 28. Свинарев В.И., Залеток С.П., Чуприков А.П. и др. «Полиамины и шизофрения» (Монография) — Киев: «Екс Об», 1999. — 174 с.
 29. Berdinskikh N.K., Ignatenko N.A., Zaletok S., Ganina K.P., Chornij V.A. Ornithine decarboxylase activity and polyamine content in adenocarcinomas of human stomach and large intestine. Intеrnational Journal of Cancer 1991; 47: 496-8.
 30. Бердинских Н.К., Залеток С.П. Полиамины и опухолевый рост (Монография) — Киев, «Наукова думка», 1987. — 141 с.

Патенти

Патенти: 12

Інновації

Нагороди, премії
 • Медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва» — 1983 р.
 • Премія ім. О.В. Палладіна Президії АН України (1989 р.) — за монографію «Полиамины и опухолевый рост». — Киев: «Наукова думка», 1987. — 141с.
 • Грамота Верховної Ради України – 2010 р.
209 | 2017-05-23  3572