Інформація

П'ятчаніна Тетяна Віталіївна

pyatchanina t v

к.б.н., с.н.с.

Зав. відділу менеджменту наукових досліджень та інновацій

Тел +38 (044) 259-01-67

E-mail tanya_pyatchanina@ukr.net


Наукові інтереси

 • Маркетинг результатів наукових розробок
 • Розширення впровадження наукових розробок

Ключові слова

 • патентно-ліцензійна діяльність, забезпечення презентаціі інноваційних розробок у виставкових заходах, оцінювання результативності індивідуальної наукової діяльності, науково-просвітницька діяльність, створення науково-освітнього інформаційно-довідкового ресурсу інтернет щодо профілактики раку молочної залози
Наукова діяльність

Освіта та звання

 • Старший науковий співробітник (онкологія), ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ, Київ, 2006
 • Кандидат біологічних наук (онкологія), ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ, Київ, 1992
 • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, Київ

Професійна діяльність

 • 1981-1983 — стажер-дослідник Інститут проблем онкології ім. Р.Є. Кавецького АН УРСР, Київ
 • 1983-1991 — інженер ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ
 • 1992-2001 р — н. с. ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ
 • 2003-2009 — с.н.с. ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ
 • 2009-2014 — зав. відділу ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ

Науково-методична та організаційна робота

 • Член вченої ради ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ
 • Вчений секретар експертної комісії спеціалізованої вченої ради Інституту по апробації дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук по спеціальності «онкологія»
 • Відповідальна особа за здійснення виставкової діяльність ІЕПОР, проведення науково-суспільних і освітніх заходів
Організаційна робота


Гранти
 • «Аналіз сучасних постгеномних досліджень в галузі онкомамології та розробка на його підставі інформаційного ресурсу з молекулярного патогенезу раку грудної залози» — цільова наукова програма НАН України «Вивчення геному, протеому та метаболому живих організмів та шляхів їх регуляції», 2012-2016 рр.
Конференції
Публікації
 1. П'ятчаніна Т.В., Розумій Д.О., Мельников О.Р., Момот В.Я., Чорний В.О., Сидорик Є.П Функціональна активність металоферментів з антиоксидантною дією в крові хворих на рак шлунку та в умовах застосування протипухлинної аутовакцини. Лікарська справа (Врачебное дело), 2007(7): 49-59
 2. Чехун В.Ф., Пятчанина Т.В. О путях совершенствования механизмов внедрения в практическое здравоохранение Украины высокоинновационных технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований. «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса». Материалы четырнадцатой Международной научно-практической конференции по инновационной деятельности. Алушта, 14-19 сент., 2009, 216-220
 3. П'ятчаніна Т.В Вчені онкологи про збереження здоров'я молоді України. Початкова школа, 2011 (3):54-56.
 4. П'ятчаніна Т.В., Дворщенко О.С., Шепеленко І.В., Шама О.В. Підходи до оцінки ефективності впровадження результатів науково-дослідних робіт (на прикладі ІЕПОР ім. РЄ Кавецького НАН України. ХХІІІ Міжнародний симпозіум «Актуальні проблеми науково-технологічної та інноваційної політики в контексті формування загльноєвропейського наукового простору: дасвід та перспетиви» м. Киїів, 16-17 червня 2010: 63-65
 5. Solyanik G.I., Sorokina L.V., Pyatchanina T. The evaluation of prooxidant and antioxidant state оf two variants of Lewis Lung Carcinoma tumors: a comparative study. Exp Oncol 2010; 32(4): 249-53.
 6. П'ятчаніна Т.В., О.С. Дворщенко, І.В. Шепеленко, О.В. Шама, Л.Г. Бучинська, В.Ф Чехун Технологія комплексного оцінювання інноваційного потенціалу результатів науково-дослідних робіт медико-біологічної спрямованості (на прикладі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України). Науково-технічна інформація, 2011, 1(47):8-12.
 7. Pyatchanina T.V., Dvorshchenko O.S.,  Kulikov V.M;. Shepelenko I.V. Assessing scientists, performance as a basis for quality management of scientific activities. Acta Universitatis Pontica Euxinus. - 2012. - Spec. Issue. - Vol. 2.- P. 535-537.
 8. П'ятчаніна Т.В., Дворщенко О.С, Куліков В.М., Загадорчук Т.В. Довідково-інформаційний медичний органайзер для мобільних пристроїв на платформі Android, орієнтований на хворих на рак молочної залози. IY Міжнародний форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства». Матеріали. Частина II. 26-29 листопада 2013 р., м. Київ, 125-128
 9. Пятчанина Т.В., Огородник А.Н. Риск возникновения рака молочной железы в условиях загрязнения окружающей среды // Междун. науч.-практ. журнал «Евразийский онкологический журнал». - №2 (05), 2015. - С. 76-85.
Патенти
 1. Дворщенко О.С., П'ятчаніна Т.В., Куліков В.М. Комп'ютерна програма «Програма адміністрування баз даних інформаційно-розрахункової системи рейтингового оцінювання діяльності наукового співробітника науково-дослідної установи природничого профілю (Rating)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №42037, від 02.02.2012 р.
 2. Куліков В.М., Дворщенко О.С., П'ятчаніна Т.В. Комп'ютерна програма «Програма адміністрування баз даних інформаційно-розрахункової системи рейтингового оцінювання діяльності наукового співробітника науково-дослідної установи природничого профілю (Rating DB)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №42036, від 02.02.2012 р.
 3. Чехун В.Ф., Бучинська Л.Г., П'ятчаніна Т.В. та ін. Збірник творів лекції-презентації «Науково-просвітницькі лекції фахівців-онкологів — на захист здоров'я молоді України». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №46537, від 27.11.2012 р.
Інновації
Нагороди, премії
210 | 2016-07-21  3162