Інформація

Чехун Василь Федорович

chekhun v-f

Академік НАН України, д.мед.н., проф.

Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є. Кавецького НАН України

Зав. відділу моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії

Тел +38 (044) 259-01-83

Факс +38 (044) 258-16-56

E-mail chekhun@onconet.kiev.ua


Наукові інтереси

 • Скринінг, доклінічні та клінічні дослідження біологічно-активних протипухлинних сполук
 • Вивчення молекулярних механізмів виникнення природної та набутої резистентності пухлинними клітинами в системах in vitro та in vivo
 • Визначення нових маркерів та мішеней фармакокорекції на підставі вивчення генетичних та епігенетичних механізмів трансформації клітин
 • Визначення елементів системної біології як основи персоніфікованої діагностики та моніторингу ефективності протипухлинної терапії
 • Молекулярна епідеміологія металовмісних білків в нормальних і трансформованих клітинах та їх роль у формуванні взаємовідносин пухлини та організму
 • Наносистеми спрямованого транспорту в онкології: молекулярні механізми взаємодії та їх трансформація в біологічних системах
 • Тестування наноматеріалів на нормальних та пухлинних клітинах в системах in vitro та in vivo, оцінка ризику їх негативного впливу на здоров'я людини

Ключові слова

 • лікарська резистентність, молекулярні маркери, нанотехнології в онкології, індивідуалізація протипухлинної терапії, системна біологія в онкології
Наукова діяльність

Loading...

Організаційна робота

Науково-методична та організаційна робота

 • Голова Вченої ради Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • Голова Спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 за спеціальністю 14.01.07 — «онкологія» в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • Голова Наукової ради НАН України з проблеми «Злоякісні новоутворення»
 • Головний редактор міжнародного журналу «Experimental Oncology»
 • Головний редактор науково-практичного журналу «Онкология»
 • Член редколегій міжнародних журналів: «Journal of Experimental & Сlinical Cancer Research», «Austral-Asian Journal of Cancer», «The Lancet Oncology, Ukrainian Edition», «Український радіологічний журнал»
 • Член редакційної ради журналу «Вопросы онкологии»
 • Член Комітету з Державних премій України
 • Заступник голови секції Комітету з Державних премій України для молодих вчених

Членство в організаціях

Loading...

Гранти

Вибрані гранти

 1. Грант НАН України (2010-2014) «Розробка біопрепаратів (біомолекул) на основі РНК-базованих технологій для корекції молекулярних порушень, виявлених у пухлинних клітинах» цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій»
 2. Грант НАН України (2010-2014) «Біологічна активність та безпека наноматеріалів, що можуть бути використані при створенні векторних систем протипухлинних препаратів» відповідно до державної цільової програми «Нанотехнології та наноматеріали»
 3. Грант НАН України (2010-2014) «Комплексний проект: Взаємодія наноструктурних матеріалів з нормальними та пухлинними клітинами, розробка методів доставки, безпека їх використання», що виконується згідно цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій»
 4. Грант: Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України №ДЗ/487–2011 (2011-2012) «Розроблення технології отримання рекомбінантного гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора людини та лікарського засобу на його основі»
 5. Грант МОН України (2009-2010) «Дія наносполук на організм за умов пухлинного росту та оксидативного стресу»
 6. Грант МОН України №Ф 28 /327-2009 (2009-2010) «Молекулярні механізми чутливості та резистентності пухлин молочної залози і яєчника до цитостатичної терапії»
 7. Грант УНТЦ (2006-2008) «Дослідження біологічної активності магніточутливих нанокапсул на лініях клітин пухлин людини різного гістогенезу»
 8. Грант IOCA (2005-2008) «Міжлабораторне порівняння результатів тестування на онкогенність in оvo»
Публікації

Кількість публікацій: понад 600 наукових праць, біля 70 патентів на корисні моделі та винаходи та 20 методичних рекомендацій

Loading...

Популяризація науки

Loading...

Патенти
Нагороди, премії
 • Орден «За заслуги» III ступеня з нагоди 95-річчя НАН України, 2013 р.
 • Державна премія України в галузі науки і техніки «Розробка технології отримання церулоплазміну та дослідження його біологічних і фармакологічних властивостей», 2007 р.
 • Медаль «Незалежність України» від Міжнародної Президії Рейтингу «Золота Фортуна», 2006 р.
 • Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», 2005 р.
 • Почесна грамота Верховної Ради України, 2004 р.
 • Лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України, 2015 р.
45 | 2017-11-22  14711