Інформація

Патенти ІЕПОР НАН України

Перелік об’єктів інтелектуальної власності ІЕПОР НАН України

Повна інформація про патенти ІЕПОР НАН України розміщена на сайті ДП «Український інститут інтелектуальної власності»<hr/ >

Патенти на винаходи

Патент № 51187 jpg
Спосіб комплексного лікування раку молочної залози із використанням ауто-вакцинотерапії
отебня Г.П., Тарутінов В.І., Лісовенко Г.С., Скляр С.Ю., Шпильова С.І., Черемшенко Н.Л., Коханівська Л.М., Чехун В.Ф.

Патент № 56348 jpg jpg
Штам бактерії BACILLUS SUBTILIS продуцент протипухлинних цитотоксичних речовин
Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Черемшенко Н.Л. Танасієнко О.А., Чехун В.Ф.

Патент № 76922 jpg jpg
Спосіб виявлення чутливості злоякісних пухлин до дії цисплатину
Чехун В.Ф., Ковтонюк О.В., Тодор І.М., Кулик Г.І.

Патент № 81069 jpg jpg
Спосіб надшвидкого одержання пухлинних клітин з фенотипом лікарської резистентності
Чехун В.Ф., Лук’янова Н.Ю., Юрченко О.В., Кулик Г.І., Призимірська Т.В.

Патент № 88842 jpg jpg
Спосіб одержання протипухлинної аутовакцини
Чехун В.Ф., Черемшенко Н.Л., Кулик Г.І., Лісовенко Г.С., Базась В.М., Тодор І.М., Потебня Г.П.

Патент № 93431 jpg jpg
Спосіб підвищення ефективності протипухлинної вакцини
Потебня Г.П., Танасієнко О.А., Тітова Г.П., Чехун В.Ф.

Патент № 94504 jpg jpg
Спосіб застосування оксирезвератролу як протипухлинного засобу
Соляник Г.І., Сластя Є.А., Федорчук О.Г., Пясковська О.М., Дасюкевич О.Й., Горбик Г.В., Колесник Д.Л.

Патент № 95522 jpg jpg
Спосіб лікування хворих зі злоякісними пухлинами головного мозку
Потебня Г.П., Танасієнко О.А., Бомбін А.В., Лісовенко Г.С., Коханівська Л.М., Чехун В.Ф.

Патент № 98369 jpg jpg
Спосіб фотодинамічної терапії злоякісних пухлин
Гамалія М.Ф., Лісняк І.О., Шишко Є.Д., Прокопенко І.В. Мамчур А.А.

Патент № 99229 jpg jpg
Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак молочної залози
Бурлака А.П., Лукін С.М., Сидорик Є.П.

Патент № 100000 jpg jpg pdf
Спосіб підвищення ефективності хіміотерапії резистентних до хіміотерапії злоякісних пухлин
Залєток С.П., Орловський О.А., Шляховенко В.О., Кленов О.О., Самойленко О.А., Гоголь С.В., Карнаушенко О.В., Вербіненко А.В.

Патент № 103356 jpg jpg
Пристрій для створення високоградієнтного магнітного поля в лунках біологічного планшету
Чехун В.Ф., Бондар В.В., Демаш Д.В., Лук'янова Н.Ю., Хаєцький І.К., Кириленко О.В., Кондратенко І.П., Кучерява І.М., Подольцев О.Д.

Патент № 104343 jpg jpg
Спосіб оцінки чутливості злоякісних пухлин до лікувальних чинників
Шляховенко В.О., Орловський О.А.

Патент № 104495 jpg jpg
Стандартизований спосіб експериментальної оцінки побічної токсичності лікувальних чинників
Шляховенко В.О., Орловський О.А.

Патент № 105609 jpg jpg
Спосіб одержання аплікаційних срібловмісних композитів на основі волокнистих вуглецевих сорбентів
Ніколаєв В.Г., Сахно Л.О., Рябушко В.І., Єрохін В.Є.

Патент № 106148 jpg jpg
Cпосіб прогнозування чутливості до неоад'ювантної терапії у хворих на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Шепіль О.В., Лук'янова Н.Ю., Антіпова С.В.

Патент № 112021 jpg jpg
Спосіб оцінки чутливості злоякісних пухлин до лікувальних чинників
Шляховенко В.О., Мілінєвська В.О., Орловський О.А., Залєток С.П.

Патент № 112490 jpg jpg
Протипухлинний феромагнітний нанокомпозит
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Горбик П.П., Тодор І.М., Петрановська А.Л., Бошицька Н.В., Божко І.В.

Патент № 112574 jpg jpg
Аплікаційний вуглецевий композит з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином та спосіб його одержання
Сахно Л.О., Ніколаєв В.Г., Сарнацька В.В., Юшко Л.О., Коротич В.Г., Сидоренко О.С., Снежкова Є.О., Іванюк А.А.

Патент №109752 jpg
Cпосіб отримання аплікаційних вуглецевих ліпідвмісних композитів
Сарнацька В.В., Ніколаєв В.Г., Юшко Л.О.


Корисні моделі

Патент № 46350 jpg
Спосіб підвищення ефективності лікування хворих на рак молочної залози
Жильчук В.Є., Лук’янова Н.Ю., Бездєнєжних Н.О., Воронцова А.Л., Кудрявець Ю.Й., Чехун В.Ф.

Патент № 46351 jpg
Спосіб лікування хворих на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Жильчук В.Є., Лук’янова Н.Ю., Воронцова А.Л., Кудрявець Ю.Й.

Патент № 46933 jpg
Модель сплайнової регресії і урахування індивідуальної радіаційної чутливості людини для реконструкції дози опромінення по хромосомним абераціям
Дьоміна Е.А., Демченко О.М., Михайленко В.М., Петунін Ю.І., Савкіна М.Ю.

Патент № 47930 jpg
Спосіб отримання стабілізованого розчину наночастинок магнетиту для адресної доставки протипухлинних препаратів
Чехун В.Ф., Хаєцький І.К., Лук’янова Н.Ю., Курапов Ю.А., Дідікін Г.Г., Литвин С.Є., Мовчан Б.О., Патон Б.Є.

Патент № 47929 jpg
Спосіб лікування злоякісних пухлин, резистентних до хіміотерапії
Чехун В.Ф., Півнюк В.М., Носко М.М., Лук’янова Н.Ю., Тодор І.М., Русецька Н.В.

Патент № 66257 jpg
Спосіб підвищення ефективності хіміотерапії резистентних до хіміопрепаратів злоякісних пухлин
Залєток С.П., Орловський О.А.., Карнаушенко О.В., Кленов О.О., Самойленко О.А.., Гоголь С.В.

Патент № 67007 jpg
Спосіб первинної профілактики радіогенного раку
Чехун В.Ф., Дьоміна Е.А.

Патент № 70410 jpg
Спосіб імуноцитохімічної діагностики онкогематологічних захворювань
Глузман Д.Ф., Надгорна В.О., Скляренко Л.М., Коваль С.В., Іванівська Т.С.

Патент № 74136 jpg
Розширена панель моноклональних антитіл для діагностики та класифікації гострих лейкемій
Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Надгорна В.О., Іванівська Т.С., Українська Н.І., Завелевич М.П.

Патент № 75163 jpg
Спосіб верифікації цитотоксичних ефектів металовмісних наноматеріалів на пухлинні клітини
Чехун В.Ф., Налєскіна Л.А., Лук'янова Н.Ю., Тодор І.М., Кунська Л.М., Демаш Д.В.

Патент № 77647 jpg
Спосіб одержання протипухлинної вакцини
Потебня Г.П., Діденко Г.В., Кузьменко О.П., Шпак Є.Г., Лісовенко Г.С., Черемшенко Н.Л. Симчич Т.В., Чехун В.Ф.

Патент № 78585 jpg
Спосіб використання пов'язки вуглецевої сорбуючої медичного призначення
Ніколаєв В.Г., Кудряченко В.В., Колосов О.Є., Сахно Л.О., Сидоренко О.С., Коротич В.Г., Масленний В.М., Дворщенко О.С., Юрченко О.В.

Патент № 80766 jpg
Спосіб диференційної діагностики мієлодиспластичних синдромів і мієлопроліферативних захворювань
Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Іванівська Т.С., Коваль С.В.

Патент № 80767 jpg
Спосіб підвищення протипухлинної активності цисплатину
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Тодор І.М., Налєскіна Л.А., Демаш Д.В., Лозовська Ю.В., Горбик П.П., Петрановська А..Л.

Патент № 80768 jpg
Спосіб подолання лікарської резистентності до цисплатину з використанням системи спрямованого транспорту
Чехун В.Ф., Тодор І.М., Лук'янова Н.Ю., Налєскіна Л.А., Демаш Д.В., Лозовська Ю.В.

Патент № 81257 jpg
Спосіб виявлення мутації V617F гена JAK2 за допомогою алельспецифічних праймерів
Коваль С.В., Завелевич М.П., Дибков М.В., Телегєєв Г.Д., Поліщук Л.О.

Патент № 82350 jpg
Cпосіб оцінки біологічної безпеки наноматеріалів in vitro
Чехун В.Ф., Долинський Г.А., Налєскіна Л.А., Лук'янова Н.Ю., Тодор І.М., Демаш Д.В.

Патент № 83120 jpg
Спосіб конструювання протипухлинної вакцини
Потебня Г.П., Болюх І.А., Діденко Г.В., Кузьменко О.П., Шпак Є.Г., Лісовенко Г.С., Чехун В.Ф.

Патент № 83399 jpg
Спосіб одержання високоактивних вуглецевих гемосорбентів з карбонізату
Сидоренко О.С., Ніколаєв В.Г., Сарнацька В.В., Сахно Л.О., Снежкова Є.О., Сидоренко М.О.

Патент № 84045 jpg
Спосіб посилення протипухлинної активності цитостатиків за допомогою постійного магнітного поля в системі in vivo
Чехун В.Ф., Налєскіна Л.А., Лук'янова Н.Ю., Тодор І.М., Демаш Д.В., Лозовська Ю.В.

Патент № 85735 jpg
Спосіб лікування онкологічних хворих протипухлинною вакциною
Діденко Г.В., Лісовенко Г.С., Шпак Є.П., Кузьменко О.П., Абабков В.В., Потебня Г.П., Чехун В.Ф.

Патент № 89195 jpg
Спосіб індивідуалізації прогнозування виживаності хворих на серозний рак яєчника
Поліщук Л.З., Рябцева О.Д., Лук'янова Н.Ю., Антіпова С.В., Чехун В.Ф.

Патент № 89196 jpg
Спосіб кількісного визначення змін активних форм кисню у клітинах в системі in vivo під впливом наночастинок металовмісних матеріалів
Чехун В.Ф., Налєскіна Л.А., Лук'янова Н.Ю., Швець Ю.В., Тодор І.М., Демаш Д.В., Лозовська Ю.В.

Патент № 89220 jpg
Спосіб лікування хворих на інкурабельний рак прямої кишки з метастазами у печінку
Кудрявець Ю.Й., Максим'як Г.І., Жильчук В.Є., Бездєнєжних Н.О., Воронцова А.Л., Чехун В.Ф.

Патент № 89654 jpg
Спосіб профілактики рецидивування та метастазування злоякісних пухлин кісток нижніх кінцівок після кістково-замісної хірургії
Терновий М.К., Колотілов М.М., Вовк В.В., Туз Є.В.

Патент № 90133 jpg
Спосіб профілактики рецидивування та метастазування після ендопротезування при злоякісних первинних та метастатичних пухлинах кісток нижніх кінцівок
Терновий М.К., Колотілов М.М., Вовк В.В., Туз Є.В.

Патент № 90143 jpg
Панель прогностичних маркерів виникнення рецидиву пухлинного процесу у хворих на рак молочної залози
Кудрявець Ю.Й., Жильчук В.Є., Воронцова А.Л., Семесюк Н.І., Жильчук А.В., Бездєнєжних Н.О., Лихова О.О.

Патент № 92082 jpg
Перев'язувальний засіб на основі вуглецевих волокнистих сорбентів
Снєжкова Є.О., Сахно Л.О., Ніколаєв В.Г.

Патент № 93618 jpg
Спосіб визначення меж злоякісних пухлин стегнової кістки
Чехун В.Ф., Терновой М.К., Колотілов М.М., Туз Є.В.

Патент № 96459 jpg
Cпосіб корекції деяких гематологічних та морфологічних показників при паранеопластичному синдромі, асоційованому з пухлинним ангіогенезом
Сарнацька В.В., Ніколаєв В.Г., Соляник Г.І., Сахно Л.А., Юшко Л.О., Масленний В.М

Патент № 98247 jpg
Спосіб прогнозування резистентності пухлинних клітин до цисплатину та доксорубіцину
Чехун В.Ф., Лук’янова Н.Ю.

Патент № 98248 jpg
Спосіб подолання лікарської резистентності до протипухлинних препаратів
Чехун С.В., Лук’янова Н.Ю., Борікун Т.В., Демаш Д.В.

Патент № 103804 jpg
Метастазування злоякісних пухлин стегнової кістки після ендопротезування
Терновий М.К., Колотілов М.М., Туз Є.В.

Патент № 103806 jpg
Спосіб прогнозування чутливості до нелад’ювантної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Яловенко Т.М.

Патент № 104786 jpg
Протипухлинний феромагнітний нанокомпозит
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Горбик П,П., Тодор І.М., Петрановська А.Л., Бошицька Н.В., Божко І.В.

Патент № 108194 jpg
Спосіб імуноцитохімічної діагностики баластного кризу хронічного мієлолейкозу
Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Іванівська Т.С., Завелевич М.П., Коваль С.В., Українська Н.І., Полудненко Л.Ю.

Патент № 111510 jpg
Ступінь визначення ступеня злоякісності пухлин у хворих на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Шепеленко І.В., Чехун С.В., Борікун Т.В., Клюсов О.М., Собченко С.О.

Патент № 111511 jpg
Ступінь чутливості до нелад’ювантної антрациклінвмісної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Чехун С.В., Борікун Т.В., Яловенко Т.М., Клюсов О.М., Базась В.М., Анікусько М.Ф.

Патент № 111914 jpg
Спосіб прогнозування метастазування у хворих на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Шепеленко І.В., Демаш Д.В., Борікун Т.В., Клюсов О.М., Анікусько М.Ф.

Патент № 111915 jpg
Спосіб визначення базального молекулярного підтипу пухлин у хворих на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Чехун С.В., Демаш Д.В., Борікун Т.В., Яловенко Т.М., Клюсов О.М., Базась В.М., Собченко С.О.

Патент № 112212 jpg
Спосіб прогнозування ризику виникнення рецидивів у хворих на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Шепеленко І.В., Борікун Т.В., Клюсов О.М., Анікусько М.Ф.

Патент № 118025 jpg
Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак прямої кишки
Ганусевич І.І., Бурлака А.П., Лукін С.М., Вовк А.В.

Патент № 118024 jpg
Спосіб прогнозування перебігу мінімальної залишкової хвороби на рак шлунка
Ганусевич І.І., Ковельська А.В., Гуменюк Л.Д., Меренцев С.П.

Патент №100639 jpg
Аплікаційний вуглецевий композит з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином
Сахно Л.О., Ніколаєв В.Г., Сарнацька В.В., Юшко Л.О., Коротич В.Г., Сидоренко О.С., Снежкова Є.О.

Патент №99725 jpg
Спосіб діагностики В-клітинного хронічного лімфолейкозу
Гамалія М.Ф., Глузман Д.Ф., Шишко Є.Д., Скляренко Л.М., Штонь І.О.

Патент №98909 jpg
Спосіб імуноцитохімічного визначення патологічних В-клітин в кістковому мозку і крові хворих на неходжкінські лімфоми
Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Іванівська Т.С., Коваль С.В., Завелевич М.П., Українська Н.І., Полудненко Л.Ю.

Патент №101382 jpg
Спосіб пригнічення росту злоякісних пухлин
Залєток С.П., Шляховенко В.О., Орловський О.А., Яніш Ю.В., Гоголь С.В., Бентрад В.В., Карнаушенко О.В., Вербиненко А.В., Самойленко О.А., Кленов О.О.

Патент №101383 jpg
Спосіб оцінки чутливості злоякісних пухлин до лікувальних чинників
Шляховенко В.О., Мілінєвська В.О., Орловський О.А., Залєток С.П.

Патент №120055 jpg
Спосіб прогнозування ефективності неоад’ювантної хіміотерапії на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Андріїв А.В., Живецький В.А., Лук’янова Н.Ю.

Патент №120395 jpg
Спосіб прогнозування ризику виникнення рецидивів у хворих на рак передміхурової залози
Чехун В.Ф., Жильчук Ю.В., Задворний Т.В., Лук’янова Н.Ю., Сакало В.С., Сакало А.В.

Патент №121683 jpg
Спосіб прогнозування перебігу мінімальної залишкової хвороби у хворих на рак шлунка із зайвою вагою
Бубновська Л.М., Гуменюк Л.Д., Михайленко В.М., Меренцев С.П., Осинський Д.С.

Патент №124850
Спосіб ідентифікації неопластичних клітин у спинномозковій рідині
Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Іванівська Т.С., Завелевич М.П., Коваль С.В., Поліщук А.С., Швидка М.С.

Патент №126425
Спосіб визначення індивідуального ризику розвитку онкологічної патології у хворих на рак тіла матки
Чехун В.Ф., Бучинська Л.Г., Несіна І.П., Глущенко Н.М., Юрченко Н.П., Брєєва О.В.

Патент №127149
Спосіб прогнозування клінічного перебігу пухлинного процесу у хворих на рак молочної залози
Лук'янова Н.Ю., Чехун В.Ф., Налєскіна Л.А., Сторчай Д.М., Собченко С.О., Шепеленко І.В., Кунська Л.М.

Патент №123996 jpg
Спосіб прогнозування індивідуального ризику розвитку раку яєчника у жінок з обтяжених на злоякісну патологію родин
Чехун В.Ф., Палійчук О.В., Поліщук Л.З., Россоха З.І.


Патент на промисловий зразок

Патент № 27367 jpg
Набір графічних інтерфейсів програмного комплексу рейтингового оцінювання діяльності наукового співробітника
Чехун В.Ф., Куліков В.М., Дворщенко О.С., П'ятчаніна Т.В.

Патент № 31381 jpg
Набір графічних інтерфейсів довідково-інформаційного науково-освітнього Інтернет-порталу «Майбутнє без раку»
Чехун В.Ф., П'ятчаніна Т.В., Дворщенко О.С., Нарольський М.Б, Шепеленко І.В., Павлова Г.О.

Патент № 33008 jpg
Набір сторінок графічного інтерфейсу програмного комплексу «Персональний медичний органайзер хворої на рак молочної залози
Чехун В.Ф., П'ятчаніна Т.В., Дворщенко О.С., Куліков В.М., Кравчук В.В.


Свідоцтво України на знак для товарів і послуг

Свідоцтво № 215992 jpg
ФЕРОПЛАТ
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Чехун С.В., Яловенко Т.М., Борікун Т.В., Клюсов О.М., Базась В.М., Анікусько М.Ф.


Свідоцтво № 42036 jpg
Комп'ютерна програма “Програма адміністрування баз даних інформаційно-розра­хункової системи рейтингового оцінювання діяльності наукового співробітника науково-дослідної установи природничого профілю (Rating DB)”
Куліков В.М., Дворщенко О.С., П'ятчаніна Т.В.

Свідоцтво № 42037 jpg
Комп'ютерна програма “Програма рейтингового оцінювання діяльності наукового співробітника науково-дослідної установи природничого профілю (Rating)”
Дворщенко О.С., П'ятчаніна Т.В., Куліков В.М.

Свідоцтво № 43893 jpg
Контент «База даних особливості функціонального онкогеному»
Чехун В.Ф., Бабич Ю.М., Бучинська Л.Г., Глущенко Н.М., Осинський С.П., Сидоренко С.П., Соляник Г.І., Фільченков О.О.

Свідоцтво № 43894 jpg
Програма бази даних «Особливості функціонального онкогеному»
Чехун В.Ф., Бабич Ю.М., Бучинська Л.Г., Глущенко Н.М., Осинський С.П., Сидоренко С.П., Соляник Г.І., Фільченков О.О.

Свідоцтво № 46537 jpg
Лекції-презентації «Науково-просвітницькі лекції фахівців-онкологів – на захист здоров’я молоді України»
Чехун В.Ф., Бучинська Л.Г., П’ятчаніна Т.В., Налєскіна Л.А., Поліщук Л.З., Марченко Л.Ю., Дворщенко О.С., Бездєнєжних Н.О., Караман О.М., Тимовська Ю.О., Ковалевська Л.М., Іванівська Т.С., Брєєва О.В., Єлейко-Хемич Л.О., Коваль А.О., Носко М.М.

Свідоцтво № 58786 jpg
Комп'ютерна програма «Персональний медичний органайзер хворої на рак молочної залози»
Чехун В.Ф., П’ятчаніна Т.В., Дворщенко О.С., Куліков В.М., Кравчук В.М., Загадарчук Т.В.

441 | 2018-12-13  4039