Інформація

Патенти ІЕПОР НАН України, які втратили чинність у 2017 р.

Перелік об’єктів інтелектуальної власності ІЕПОР НАН України

Повна інформація про патенти ІЕПОР НАН України розміщена на сайті ДП «Український інститут інтелектуальної власності»

Патенти на винаходи

Патент № 47308 jpg
Спосіб специфічної імунотерапії хворих колоректальним раком
Потебня Г.П., Кикоть В.О., Колесник О.О., Лісовенко Г.С., Черемшенко Н.Л., Чехун В.Ф.

Патент № 51420 jpg
Спосіб імунотерапії аутовакциною хворих раком легень
Потебня Г.П., Смоланка І.І., Лісовенко Г.С., Коханівська Л.М., Черемшенко H.Л., Чехун В.Ф.

Патент № 55360 jpg
Спосіб комплексного лікування хворих на колоректальний рак із застосуванням аутовакцинотерапії
Потебня Г.П., Кикоть В.О., Колесник О.О., Лісовенко Г.С., Кикоть В.В., Черемшенко Н.Л., Чехун В.Ф.

Патент № 57608 jpg
Спосіб одержання протипухлинної автовакцини
Шляховенко В.О., Потебня Г.П., Мосієнко В.С., Козак В.В., Загоруйко Л.І., Яніш Ю.В., Міліневська В.О., Чехун В.Ф.

Патент № 57869 jpg
Спосіб одержання протипухлинної аутовакцини
Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Черемшенко А.Л., Танасієнко О.А., Чехун В.Ф.

Патент № 59472 jpg
Спосіб одержання речовини з протипухлинною активністю
Потебня Г.П., Танасієнко О.А., Черемшенко Н.Л. Лісовенко Г.С., Чехун В.Ф

Патент № 60171 jpg
Спосіб специфічної імунотерапії аутовакциною хворих на рак шлунка
Потебня Г.П., Чорний В.О., Лісовенко Г.С., Розумій Д.О., Осинський Д.С., Кірсенко О.В., Черемшенко Н.Л., Чехун В.Ф.

Патент № 73671 jpg
Спосіб одержання протипухлинної вакцини та спосіб лікування онкологічних хворих
Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Черемшенко Н.Л., Семерникова Л.І., Діденко Г.В., Лещенко Ю.М., Завертиленко С.П., Чехун В.Ф.

Патент № 76643 jpg
Спосіб прогнозу ефективності хірургічного лікування хворих на рак товстої кишки
Сидорик Є.П., Бурлака А.П., Євтушенко О.І., Лещенко Ю.М.

Патент № 76656 jpg
Спосіб підвищення ефективності протипухлинної вакцини
Потебня Г.П., Сафронова Л.А. Підгорський В.С., Черемшенко Н.Л., Лісовенко Г.С., Сорокулова І.Б., Приходько В.О., Танасієнко О.А., Чехун В.Ф.

Патент № 78105 jpg
Спосіб одержання ДНК-вмісного вуглецевого сорбенту
Снежкова Є.О., Ніколаєв В.Г., Сахно Л.О., Сарнацька В.В., Маслянний В.М.

Патент № 78130 jpg
Спосіб діагностики рецидивів у хворих на рак товстої кишки
Сидорик Є.П., Бурлака А.П., Євтушенко О.І., Лещенко Ю.М., Шалік В.О.

Патент № 79835 jpg
ДНК-вмісна субстанція з імуностимульованою, ад’ювантною та протипухлинною активностями
Яніш Ю.В., Олішевський С.В., Козак В.В., Шляховенко В.О., Мазур О.В., Рибалко С.Л.

Патент № 80995 jpg
Штам бактерії Bacillus subtilis – продуцент позаклітинної ДНК, збагаченої неметильованим цитозином
Яніш Ю.В., Олішевський С.В., Козак В.В., Шляховенко В.О.

Патент № 93275 jpg
Спосіб підвищення протипухлинної резистентності організму
Потебня Г.П., Танасієнко О.А., Тітова Г.П., Рудик М.П., Чехун В.Ф.

Патент № 95753 jpg
Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак шлунка
Осинський С.П., Бубновська Л.М., Ганусевич І.І., Ковельська А.В., Гуменюк Л.Д., Меренцев С.П., ОлійниченкоГ.П.


Корисні моделі

Патент № 16552 jpg
Спосіб імунізації глікопептидною протипухлинною автовакциною
Олішевський С.В., Мазур О.В., Шляховенко В.О., Главацький О.Я.

Патент № 16506 jpg
Спосіб прогнозування доброякісних та злоякісних проліферативних процесів у молочній залозі жінок
Чехун В.Ф., Лозовська Ю.В., Шкорбатов Ю.Г., Шахбазов В.Г., Бородай Н.В., Досенко І.В.

Патент № 21160 jpg
Спосіб прогнозування ефективності хіміотерапії онкологічних хворих
Чехун В.Ф., Кулик Г.І., Шпильова С.І.

Патент № 21645 jpg
Композиція, що має протипухлинні властивості
Чернова А.С., Шляховенко В.О., Яніш Ю.В., Кокозей В.М., Самодумова І.М., Чернєв В.М.

Патент № 22864 jpg
Спосіб контролю ефективності протипухлинної аутовакцини у хворих на рак кишкового тракту
Бурлака А.П., Сидорик Є.П., Ганусевич І.І., Лещенко Ю.М., Горпенко Ю.В., Потебня Г.П.

Патент № 40714 jpg
Застосування біокомпозиту зеленого чаю для лікування злоякісних пухлин
Залєток С.П., Орловський О.А., Гоголь С.В., Хаєцький І.К., Тодор І.М., Чехун В.Ф.

Патент № 45210 jpg
Спосіб інтегральної оцінки неспецифічної резистентності організму щодо злоякісних пухлин за допомогою реакції канцеролізу
Орловський О.А., Чехун В.Ф.

Патент № 45751 jpg
Спосіб лікування хворих на рак шлунка
Потебня Г.П., Лук’янова Н.Ю., Базась В.М., Лісовенко Г.С., Чехун В.Ф.

Патент № 45751 jpg
Спосіб лікування раку молочної залози у хворих в пременопаузі
Жильчук В.Є., Лук’янова Н.Ю., Воронцова А.Л., Кудрявець Ю.Й., Чехун В.Ф.

Патент № 48524 jpg
Спосіб застосування аконітинвмісного агенту як антиангіогенного протипухлинного засобу
Соляник Г.І., Федорчук О.Г., Пясковська О.М., Дасюкевич О.Й., Горбик Г.В., Колесник Д.Л.

Патент № 48525 jpg
Спосіб отримання модифікованого варіанта карциноми легень Льюїса
Пясковська О.М., Соляник Г.І., Федорчук О.Г.. Дасюкевич О.Й., Горбик Г.В., Колесник Д.Л.

Патент № 48694 jpg
Протипухлинна вакцина на основі міцелярного комплексу глікопептид – CpG-ДНК
Шляховенко В.О., Олішевський С.В., Яніш Ю.В., Міліневська В.О., Козак В.В.

Патент № 49686 jpg
Спосіб тестування харчових продуктів на протипухлинну активність
Орловський О.А., Залєток С.П., Кленов О.О., Самойленко О.А., Чехун В.Ф.

Патент № 50133 jpg
Зниження променевих навантажень на організм
Дружина М.О., Рябченко Н.М., Родіонова Н.К., Маковецька Л.І., Ганжа О.Б., Сорочинська У.Б., Михайленко В.М., Рябушко В.І., Голуб М.О.

Патент № 50922 jpg
Спосіб подолання лікарської резистентності до протипухлинного препарату «доксорубіцин»
Чехун В.Ф., Лук’янова Н.Ю., Демаш Д.В., Черенок С.О., Кальченко В.І.

Патент № 51141 jpg
Спосіб тестування нецитотоксичних лікарських препаратів на протипухлинну активність
Орловський О.А., Залєток С.П., Чехун В.Ф.

Патент № 52251 jpg
Речовина з цитотоксичною дією
Діденко Г.В., Шпак Є.Г., Євтушенко О.І., Лісовенко Г.С., Дворщенко О.С., Потебня Г.П., Чехун В.Ф.

Патент № 53314 jpg
Соєвий харчовий продукт з протипухлинною активністю
Чехун В.Ф., Долинський А.А., Орловський О.А., Терлецькі Я.Т., Залєток С.П., Шаркова Н.О., Кленов О.О., Жукотський Е.К.

Патент № 56425 jpg
Спосіб якісного аналізу ліпідів для виготовлення ліпосом
Чехун В.Ф., Тодор І.М., Долинський Г.А., Хаєцький І.К., Лук’янова Н.Ю., Демаш Д.В.

Патент № 56641 jpg
Спосіб світлооптичної візуалізації залізовмісних наночастинок у клітинах в системі in vitro
Налєскіна Л.А., Лук’янова Н.Ю., Демарш Д.В., Кунська Л.М., Чехун В.Ф.

Патент № 56829 jpg
Спосіб визначення стабільності магнітоліпосом
Чехун В.Ф., Тодор І.М., Долинський Г.А., Хаєцький І.К., Лук’янова Н.Ю., Демаш Д.В.

Патент № 60065 jpg
Спосіб протонного ЯМР спектроскопічного визначення індукції диференціювання або апоптозу в популяціях клітин
Михайленко В.М., Фільченков О.О., Завелевич М.П.

Патент № 61604 jpg
Спосіб зниження частоти спонтанних та радіаційно-індукованих генетичних пошкоджень в соматичних немалігнізованих клітинах людини
Чехун В.Ф., Дьоміна Е.А., Демченко О.М.

Патент № 67294 jpg
Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак шлунка
Ганусевич І.І., Меренцев С.П., Осинський С.П.

Патент № 69817 jpg
Спосіб видалення L-триптофану з крові хворих зі злоякісними новоутвореннями
Сахно Л.О., Сарнацька В.В., Юшко Л.О., Снєжкова Є.О., Масленний В.М., Ніколаєв В.Г.

Патент № 78756 jpg
Спосіб одержання протипухлинної вакцини
Потебня Г.П., Воєйкова І.М., Юдіна О.Ю., Федосова Н.І., Караман О.М., Діденко Г.В., Євстратьєва Л.М., Лісовенко Г.С., Чехун В.Ф.

Патент № 80013 jpg
Спосіб наногіпертермії злоякісних пухлин
Осинський С.П., Білоус А.Г., Бубновська Л.М., Ковельська А.В., Солопан С.О., Єленіч О.В., Подольцев О.Д., Кондратенко І.П.

Патент № 88981 jpg
Спосіб оцінки мутагенної дії мікрохвильового випромінювання
Якименко І.Л., Цибулін О.С., Сидорик Є.П.

604 | 2017-11-17  905