Інформація

Прийом до аспірантури у 2018 р.: Оголошення    Заява на вступ до аспірантури    Структура реферату

Здійснення доклінічних досліджень специфічної та токсикологічної активності речовин природного та хімічного походження

Здійснення доклінічних досліджень специфічної та токсикологічної активності речовин природного та хімічного походження предбачае:

 • Первинний скринінг протипухлинних препаратів
 • Скринінг речовин як можливих протипухлинних препаратів in vitro на панелі клітинних ліній з пухлин різної природи
 • Доклінічні дослідження протипухлинної та антиметастатичної активності цитотоксичних/цитостатичних агентів in vitro
 • Вивчення гострої токсичності препаратів
 • Дослідження кумулятивної токсичності препаратів; вивчення хронічної токсичності препаратів
 • Дослідження фармакокінетики та фармакодинаміки препаратів
 • Визначення рівня пухлинних маркерів, цитокинів та факторів росту в біологічних рідинах та тканинах (імуноферментний аналіз)
 • Культивування і клонування клітин, трансфекція і трансдукція клітин, препаративне накопичення і програмована кріоконсервація клітин
 • Цитогенетична характеристика клітин, визначення їх видової природи, встановлення автентичності штамів
 • Визначення антивірусної, зокрема антиретровірусної, активності досліджуваних речовин
 • Визначення цитотоксичної активності лімфоцитів і природних кілерів, макрофагів
 • Визначення ангіогенної та антиангіогенної активності речовин in vitro на клітинах та in ovo
 • Мікроскопічні дослідження і фотографування цитологічних препаратів живих і пофарбованих клітин
 • Визначення індивідуальної чутливості пухлин до хіміо- та гормонотерапії: експресія білків Pgp, GST і інших та рецепторів стероїдних гормонів — естрогенів і прогестерону
 • Оцінка фотосенсибілізуючої активності речовин, що пропонуються в якості можливих фотосенсибілізаторів для фотодинамічної терапії пухлин
 • Молекулярно-генетичний скринінг у цитологічному та операційному матеріалі вірусу папіломи людини високоонкогенного типу, вірусу герпеса, цитомегаловірусу та інші
 • Визначення показників імунного статусу організму людини (імунограма)
 • Загальний розгорнутий аналіз крові із формулою та визначенням швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) з використанням автоматичного геманалізатора
 • Визначення у тканині та плазмі крові показників метіонінового обміну (метіонін, глутатіон, гомоцистеїн, цистеїн, S-аденозилгомоцистеїн, S-аденозилметіонін тощо) у здорових осіб та хворих на різну патологію, у тому числі онкологічну, для корекції порушень ( ІФА, біохімічні, ВЕРХ)
79 | 2017-02-02  1032