Інформація

Прийом до аспірантури у 2018 р.: Оголошення    Заява на вступ до аспірантури    Структура реферату

21-23 травня 2018 р. — в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України відбулися міжнародний симпозіум і літня школа «Фундаментальні засади біотерапії злоякісних новоутворень»

fundamental principles of cancer biotherapy

Loading...


Перше інформаційне повідомлення

Посвідчення про реєстрацію проведення заходу:

626 | 2018-05-30  1486