Тег: СИДОРИК ЄП

Цього року премія була присуджена за монографію «Радикальні форми кисню та оксиду азоту при пухлинному процесі»


Бурлака А.П., Сидорик Е.П., 2014. Редоксзависимые сигнальньіе молекулы в механизмах опухолевого процесса. Проект «Наукова Книга» // Киев, Наукова Думка — 2014 — 255 с.


Сидорик Євгєн Петрович (1931-2016 рр.) — доктор медичних наук, професор, двічі лауреат Державної премії України, лауреат премії ім. О.О. Богомольця та ім. Р.Є. Кавецького НАН України


д.мед.н., проф., двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премій ім. О.О. Богомольця та ім. Р.Є. Кавецького НАН України


20 июля 2001 года исполняется 70 лет со дня рождения доктор медицинских наук, профессора, дважды лауреата Государственной премии Украины, лауреата премии им. А.А. Богомольца и им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины15 СИДОРИК ЄП