Тег: ОСИНСЬКИЙ СП

22-23 жовтня 2015 р. — Відбулася науково-практична конференція «Мінімальна залишкова хвороба при солідних пухлинах»


Восени 2016 р. у Німеччині відбувся VII Міжнародний конгрес з гіпертермії (VII. International Hyperthermia Congress), який відкрився шануванням пам'яті видатного вченого професора Осинського Сергія Петровича
Выдающийся патофизиолог-онколог, доктор медицинских наук, профессор, лауреат премии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины


д.мед.н., проф., лауреат премії ім Р.Є. Кавецького НАН України


Презентація І.І.Ганусевич на науково-практичній конференції «Мінімальна залишкова хвороба при солідних пухлинах», 22-23 жовтня 2015 р.


22 ОСИНСЬКИЙ СП