Тег: БУРЛАКА АП

Цього року премія була присуджена за монографію «Радикальні форми кисню та оксиду азоту при пухлинному процесі»


Бурлака А.П., Сидорик Е.П., 2014. Редоксзависимые сигнальньіе молекулы в механизмах опухолевого процесса. Проект «Наукова Книга» // Киев, Наукова Думка — 2014 — 255 с.66 БУРЛАКА АП