Інформація

Діяльність Наукової ради НАН України з проблеми «Злоякісні новоутворення» за 2013 р.

За 2013 р. членами Наукової ради НАН України з проблеми «Злоякісні новоутворення» було прорецензовано 18 проектів на фінансування і заключних звітних матеріалів та 110 наукових публікацій з актуальних питань сучасної онкології. Велику увагу Наукова рада приділяє популяризації науково-прикладних розробок ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ, готових для впровадження у медичну практику.

За підтримки Наукової ради «Злоякісні новоутворення» ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України щорічно проводить науково-організаційні заходи, спрямовані на висвітлення найбільш гострих екологічних питань, в т.ч. радіаційної онкології.

Так, на базі ІЕПОР ім. Р. Є. Кавецького НАН України було проведено чергове виїзне засідання Комітету комплексного аналізу біологічних впливів іонізуючого випромінювання на людину і навколишнє природне середовище при застосуванні ядерних і радіаційних технологій в медичних і наукових установах Національної комісії з радіаційного захисту населення України при Верховній Раді України (голова Комітету — академік НАН України В.Ф. Чехун). В роботі цього заходу взяли участь провідні фахівці МОЗ України, Національного інституту раку, ДУ «Інститут медичної радiологiї iм. С.П. Григор'єва НАМН України», Центру екологічних проблем атомної енергетики Інституту ядерних Досліджень НАН України, Асоціації радіаційних онкологів України; Асоціації радіологів України та члени НКРЗУ.

Одним з найголовніших завдань Наукової ради «Злоякісні новоутворення» є підготовка молодих наукових та висококваліфікованих кадрів. У 2013 році членами ради підготовлено 30 відгуків на дисертаційні роботи і автореферати здобувачів наукового ступеню кандидата та доктора наук, а також 31 рецензія на бакалаврські та магістерські роботи студентів ВУЗів.

ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України має великий досвід співпраці з Вищими учбовими закладами, такими як Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут».

В рамках угод про навчально-наукове співробітництво продовжують ефективно працювати Українсько-німецький науково-освітній центр з нанобіотехнологій та 3 спільні лабораторії.

У 2013 році Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України продовжував активну співпрацю з окремими департаментами Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України, зокрема:

  • Три провідні фахівці є експертами Департаменту з атестації педагогічних та наукових кадрів
  • Один — член атестаційної комісії Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України з проведення акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення науково-технічної експертизи
  • Один — експерт Державного центру н/т експертизи Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України; один — експерт Департаменту з атестації педагогічних та наукових кадрів за спеціальністю «кріомедицина»
  • Один — голова експертної комісії Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України щодо акредитації спеціалістів, магістрів за спеціальністю «генетика»

В рамках міжнародної діяльності Наукова рада координує роботу із зарубіжними партнерами з Австрії, Білорусі, Куби, Німеччини, Польщі, Росії, США, Туреччини, Франції, Швеції, Японії, Італії, Нідерландів, яка включає проведення сумісних досліджень з провідними науковими та медичними установами цих країн в галузі експериментальної патології та онкології.

В рамках угод з іноземними партнерами інститутом виконуються дослідження, спрямовані на вивчення молекулярних і клітинних механізмів онкогенезу; розробку нових методів ранньої і диференціальної діагностики і прогнозу передпухлинних та пухлинних процесів різної локалізації; створення сучасних технологій лікування онкологічних хворих на основі оригінальних засобів хіміо- та біотерапії раку, в т.ч. із використанням нанотехнологій.

Досвід роботи показав, що така активна позиція інституту стосовно налагодження міжнародних зв'язків сприяє поглибленню координації роботи профільних установ НАН, МОЗ та НАМН України на рівні світових стандартів. Так, у листопаді 2013 р. ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ уклав договір про співпрацю у галузі онкологічних досліджень з Інститутом онкології Вільнюського університету (Республіка Литва).

214 | 2017-01-24  1203