16 листопада 2015 р. — Присудження д.м.н., проф. Д.Ф. Глузману, чл.-кор. НАНУ С.П. Сидоренко, д.м.н. Л.М. Скляренко, к.б.н. Л.М. Шлапацькій Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 р.

Вітаємо співробітників інституту д.м.н., проф. Д.Ф. Глузмана, чл.-кор. НАНУ С.П. Сидоренко, д.м.н. Л.М. Скляренко, к.б.н. Л.М. Шлапацьку з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 р. за цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії».

Вперше в Україні впроваджено гібридомну технологію і отримані перші вітчизняні моноклональні антитіла до фібриногену, фібрину та Д-димеру, а також до антигенів лейкоцитів людини. Створено в Україні бібліотеку рекомбінантних scFv-антитіл людини. З’ясовано тонкі механізми утворення тривимірної сітки фібрину — каркасу тромбу, ідентифіковано і охарактеризовано нові антигени лейкоцитів людини. Отримано наукові дані, важливі для створення нової унітарної моделі гемопоезу і уточнення сучасної класифікації гемобластозів.

Розроблено і адаптовано для масштабного виробництва тест-системи для кількісного визначення концентрації фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру в плазмі крові людини, створено алгоритми діагностики загрози тромбоутворення при серцево-судинних захворюваннях. Запропоновано нові імунохімічні тест-системи для виявлення дифтерійного токсину і антитіл проти нього в сироватці крові людини. Створено першу вітчизняну панель моноклональних антитіл для наукових, лабораторних та діагностичних досліджень, на яку отримано свідоцтво про державну реєстрацію і ліцензію на використання в Україні.

Розроблено і впроваджено в клінічну практику алгоритми імуноцитохімічної діагностики лейкозів і метастатичних уражень лімфатичних вузлів і кісткового мозку.

Якщо документ не завантажується автоматично, перейдіть, будь ласка, за посиланням нижче.
If the document does not load automatically, refresh the page or click the link below please.

Loading...

iepor word Завантажити реферат роботи

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки

415 | 2015-11-17  1341