Інформація

Лабораторія молекулярних механізмів трансформації клітин

molecular and cellular pathobiology laboratory

Керівник:

Кашуба Олена Віталіївна


Посада: Зав. лабораторії, п.н.с.
Звання, ступень: д.б.н.
Персональна сторінка: Перейти
Тел.: +38 (098) 237-83-27
E-mail: lenakash@yahoo.com, kashuba@nas.gov.ua

Пріоритетні напрямки досліджень:
  • Аналіз рецептор-опосередкованих сигнальних каскадів клітин з метою пошуку потенційних мішеней для уточнюючої діагностики і терапії пухлин
  • Виявлення молекулярних механізмів трансформації клітини з метою виявлення нових діагностичних та/або прогностичних маркерів канцерогенезу
Ключові слова: передача сигналів в клітинах, рецептори СD150, злоякісна трансформація клітини, мітохондріальний рибосомний білок S18-2 (MRPS18-2), вірус Епштейна-Барр, диференція, стовбуровість
Дослідження

 

Одним з напрямків наукової діяльності відділу є вивчення експресії та функцій поверхневого рецептору клітин CD150. Основним досягненням лабораторії є відкриття (1983 рік) та характеристика CD150 (IPO-3/SLAM) рецептора. CD150 належить до родини CD150 рецепторів, що можуть виконувати подвійні функції. Це пов'язано з присутністю в цитоплазматичній частині рецептора характерного сигнального мотиву TxYxxV/I (ITSM), з яким можуть зв'язуватись SH2-вмісні білки. Рецептори родини CD150 регулюють диференціювання та функції клітин в гемопоетичній системі, а саме, лімфоцитів, NK та дендритних клітин. Крім того, CD150 є рецептором вірусу кору.

В лабораторії були ідентифіковані CD150-ініційовані сигнальні каскади в експериментальній модельній системі, а також досліджуються CD150-опосередковані сигнальні каскади в нормальних та злоякісно трансформованих клітинах людини. Вивчення особливостей експресії CD150 рецептора на різних етапах диференціювання В-клітин, а також CD150-опосередкованих сигнальних каскадів сприятиме розробці нових підходів до діагностики і терапії вірусних захворювань та злоякісних новоутворень.

Також у відділі проводяться дослідження з метою виявлення молекулярних механізмів трансформації клітин. Одною із моделей є трансформація В-лімфоцитів внаслідок інфекції вірусом Епштейна-Барр (ВЕБ). У трансформованих В-клітинах спостерігали ефект Варбурга, або аеробний гліколіз, що спричинений стабілізацією білка HIF1α за рахунок інгібування деградації HIF1α через зв’язування пролілгідроксилаз PHD1 і PHD2 з білками EBNA-5 і EBNA-3, відповідно. Наразі вивчається роль білків HIF2 та HIF3 у метаболізмі трансформованих клітин.

Одним із важливих напрямків роботи відділу є виявлення нових діагностичних та/або прогностичних маркерів канцерогенезу. Одним із гіпотетичних маркерів може бути мітохондріальний рибосомний білок S18-2 (MRPS18-2, S18-2). Раніше нами було показано, що ектопічна експресія білка S18-2 призводить до іморталізації первинних фібробластів щурів, в той час, як термінально диференційовані фібробласти шкіри щура трансформуються, причому трансформовані клітини показують підвищену активність теломерази, порушення клітинного циклу та хромосомну нестабільність, що дозволяє зробити висновок, що S18-2 є онкопротеїном.

Нами було продемонстровано, що білок S18-2 експресується на підвищеному рівні у зразках злоякісних пухлин ендометрію у порівнянні з гіперплазією та нормальним ендометрієм. Крім того, експресія S18-2 підвищується у клінічних зразках злоякісних новоутворень передміхурової залози при прогресуванні захворювання. Важливо, що при надмірній експресії білка S18-2 ракові клітини (ендометрію та передміхурової залози) проявляють підвищену здатність до міграції. Нами було виявлено, що це пов'язано із індукцією епітеліально-мезенхимального переходу через активацію CXCR4/TWIST2/E-cadherin сигнального шляху

 Витоки наукових досліджень розпочаті науковцями на базі відділу цитохімії та імуноцитології (зав. — д.м.н., проф. Д.Ф. Глузман), а з 1998 р. продовжені у відділі механізмів протипухлинної терапії (зав. — академік, д.м.н., проф. В.Ф. Чехун).

У 2003 році колектив науковців під керівництвом д.б.н. С.П. Сидоренко був структурований у лабораторію сигнальних каскадів клітин, яку у 2013 р. було віднесено до відділу регуляторних механізмів клітини.

Після структурної реорганізації ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України у квітні 2016 р. був створений відділ молекулярної та клітинної патобіології (зав. — чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф. С.П.Сидоренко).


Підпорядкування

Відділ моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії
454 | 2020-02-20  1736