Інформація

Лабораторія проблем метастатичного мікрооточення

Лабораторію створено 01.01.2017 р на базі відділу мікрооточення пухлинних клітин, керівником якого з 1972 по 2015 роки був доктор мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького Осинський Сергій Петрович.

Багаторічна наукова праця проф. Осинського С.П. присвячена вивченню гіпоксіязалежних зв’язків між факторами мікрооточення первинної пухлини та механізмів їх впливу на формування умов, сприятливих для осідання та виходу із стану спокою дисемінованих пухлинних клітин. Дослідження в сфері біофізики раку впродовж тривалого часу очолював доктор біол. наук, професор, лауреат премії  ім. Р.Є. Кавецького, двічі лауреат Державної премії Сидорик Євген Петрович.

679 | 2019-02-21  357