Інноваційні пропозиції ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

20 листопада 2012 року з нагоди вручення ювілейного стотисячного патенту на винахід відбувся брифінг для журналістів за участю Голови Державної служби інтелектуальної власності України (Державна служба) Миколи Ковіні.


Українські вчені розробили щеплення проти раку. Препарат вже успішно випробували понад п'ять тисяч пацієнтів. Здебільшого це люди, від яких уже відмовилися лікарі


В ІЕПОР НАН України розробили протипухлинну аутовакцину на основі антигенів із пухлинної тканини хворогозав. лабораторії Діденко Геннадій Васильович, к.б.н., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки


Разработка противоопухолевых вакцин сегодня признана одним из приоритетных направлений исследований в онкологии


д.мед.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України


Застосовується в післяопераційному періоді для запобігання виникнення рецидивів та метастазів за рахунок підвищення протипухлинної резистентності організму.


Биотерапия опухопей объединяет возможности прямого воздействия на онкологический процесс и активизацию противоопухолевой зашиты организма с помощью природных и искусственных факторов


21 ПОТЕБНЯ ГП