Інформація

Історія відділу механізмів протипухлинної терапії

Відділ механізмів протипухлинної терапії був створений у вересні 1960 року засновником Інституту академіком Ростиславом Євгеновичем Кавецьким як лабораторія ( потім відділ ) експериментальної хіміотерапії пухлин. Основними напрямками його наукових досліджень були з'ясування взаємовідносин пухлини та організму за умов дії хіміотерапевтичних препаратів, відпрацювання раціональних підходів до скринінгу нових сполук з урахуванням їх хімічної будови та особливостей зв'язку їх структури з біологічною дією.

В подальшому розвиток експериментальної терапії координували завідувачі відділу д. мед. н., проф. З.П. Булкіна та д. мед. н., проф. Г.І. Кулик, під керівництвом яких продовжувався скринінг протипухлинних сполук, започатковані дослідження проблем резистентності пухлин до дії цитостатиків та пошуки шляхів індивідуалізованої терапії. Запропоновані специфічні сорбенти та індуктори метаболізму цитостатиків, які дозволяють моделювати їх фармакокінетику та фармакодинаміку, підвищують ефективність лікування та забезпечують збереження систем протипухлинного захисту організму.

Сьогодні у відділі механізмів протипухлинної терапії, який з 1996 року очолює доктор медичних наук, професор, академік НАН України Василь Федорович Чехун, визначені та обґрунтовані генетичні та епігенетичні механізми формування резистентності до медикаментозної терапії, запропонована векторна система, яка впливає на каскад регуляторних процесів в системі сигнальної трансдукції, що дозволяє моделювати (збільшувати) чутливість пухлинних клітин до дії цитостатиків.

Відділ є флагманом застосування нанотехнологій в експериментальній та клінічній онкології; проводяться дослідження, спрямовані на вивчення молекулярних механізмів взаємодії, транспорту і трансформації наночастинок в біологічних системах; проводиться пошук векторних систем вибіркової концентрації цитостатиків; розроблена бінарна система спрямованого транспорту цитотоксичних нанокомпозитів, вивчаються механізми їх дії в подоланні резистентності пухлин до медикаментозної терапії. Наукові інтереси співробітників відділу зосереджені на дослідженні ролі металовмісних білків як у розвитку та прогресії злоякісного процесу, так і формуванні взаємовідносин пухлини та організму.

 

Відділ сьогодні

 

234 | 2014-04-09  1413
FaLang translation system by Faboba