Інформація

Історія відділу імуноцитохімії та онкогематології

Історія відділу імуноцитохімії та онкогематології

Відділ імуноцитохімії та онкогематології під керівництвом доктора медичних наук, професора, лауреата премії імені Р.Є. Кавецького, заслуженого діяча науки і техніки України Глузмана Данила Фішелевича бере свій початок з 1982 року, коли була створена очолювана ним лабораторія цитохімії і імуноцитології як окремий підрозділ відділу цитології пухлинного росту, яким керував видатний вчений, академік НАН України Вадим Григорович Пінчук.

В 1992 році Д.Ф. Глузман очолив відділ імуноцитохімії, який з 2008 року називається відділом імуноцитохімії та онкогематології. Теперішня назва відділу повністю відображає науково-дослідну роботу, яку проводять співробітники даного підрозділу. Вона пов'язана не тільки з дослідженнями цитоморфологічних та цитохімічних властивостей клітин крові і кісткового мозку при лейкеміях та інших формах злоякісних захворювань крові, але й з виконанням складних діагностичних досліджень у пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями, без яких неможливо проводити ефективне лікування.

Співробітниками відділу імуноцитохімії та онкогематології здійснюється практична допомога у діагностиці онкогематологічних захворювань хворим з різних лікувальних закладів м. Києва, АР Крим і 20 областей України. Щорічно діагностичні дослідження з використанням сучасних технологій клітинної біології виконуються у 2000-2500 хворих (із загальної кількості – 7500 хворих в Україні).

Особливо слід зазначити допомогу дітям з онкопатологією. За роботу "Імуноцитохімічна діагностика лейкозів і пухлин у дітей України", що виконувалася в рамках Всесвітньої програми "My Child Matters", проф. Д.Ф. Глузману, д.мед.н. Л.М. Скляренко, к.б.н. В.О. Надгорній, к.б.н. М.П. Завелевичу та н.с. Т.С. Іванівськійприсвоєно звання лауреатів Міжнародного протиракового союзу (UICC, Женева, 2006 рік).

Відділ імуноцитохімії та онкогематології здійснює велику науково-просвітницьку роботу. З 1995 року співробітники відділу в серії "Семинары по гематопатологии" видали 24 науково-методичних посібники для лікарів клініко-діагностичних і цитологічних лабораторій, гематологів, онкологів, патологів, студентів медичних університетів. В 2000 році з ініціативи та під керівництвом професора Д.Ф. Глузмана був створений і виданий перший в Україні та СНД кольоровий атлас з лабораторної діагностики лейкозів (Диагностика лейкозов. Атлас и практическое руководство. Киев: Морион 2000. 224с.).

Д.Ф. Глузманом у співавторстві із співробітниками відділу видано ряд монографій з актуальних проблем діагностики лейкозів. Серед численних вагомих наукових публікацій нещодавні монографічні видання: «Диагностическая иммуноцитохимия опухолей» (Киев: Морион 2003, 156с.) і «Иммуноцитохимическая диагностика опухолей кроветворной и лимфоидной тканей у детей» (Киев: ДИА 2005, 200 с.), посібник для вузів "Дитяча онкологія" (співавтори проф. О.С. Дудниченко, Г.І. Климнюк та ін.). Співробітники відділу є авторами шести лекцій у книзі "Онкологія. Вибрані лекцій для студентів і лікарів". Професор Д.Ф. Глузман є співавтором спільної німецько-української монографії "Молекулярная диагностика опухолей: Фундаментальне основы и практическое применение" (Киев: ДИА. 2007, 248 с.) .

З 2013 року у складі відділу імуноцитохімії та онкогематологїі працюють також співробітники колишнього відділу механізмів лейкозогенезу, заснованого ще в 1961 році академіком НАН України З.А. Бутенко (1928-2001) - визнаним фахівцем в галузі експериментальної і молекулярної лейкозології.

236 | 2014-04-01  1333
FaLang translation system by Faboba