Інформація

Прийом до аспірантури у 2018 р.: Оголошення    Заява на вступ до аспірантури    Структура реферату

Історія, музеї, нагороди

Наукові школи ІЕПОР НАН України

Сьогодні інститут є потужним центром наукових досліджень з найбільш актуальних проблем експериментальної патології, біотехнології та молекулярної онкології.

 6 | Перегляд матеріалів ...

Наші лауреати

Співробітники інституту — лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, премії імені Р.Є. Кавецького НАН України, премії Президента України для молодих вчених та ін.

 9 | Перегляд матеріалів ...

Персоналії

Наукова діяльність видатних українських вчених в галузі експериментальної онкології, патології і радіобіології

 14 | Перегляд матеріалів ...

24  4 | 43 | 1