Історія, музеї, нагороди

Наукові школи ІЕПОР НАН України (6)

Сьогодні інститут є потужним центром наукових досліджень з найбільш актуальних проблем експериментальної патології, біотехнології та молекулярної онкології.

 6 | Перегляд матеріалів ...

Наші лауреати (10)

Співробітники інституту — лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, премії імені Р.Є. Кавецького НАН України, премії Президента України для молодих вчених та ін.

 10 | Перегляд матеріалів ...

Персоналії (16)

Наукова діяльність видатних українських вчених в галузі експериментальної онкології, патології і радіобіології

 16 | Перегляд матеріалів ...

24  4 | 46 | 1