Інформація

Хроматограф рідинний Agilent 1200 з діодно-матричним і флуоресцентним детекторами виробництва фірми Agilent Technologies (США, Німеччина)


Хроматограф Agillent 1200 призначено для проведення процедур аналітичної та препаративної хроматографії. Діодно-матричний детектор дозволяє одразу одержувати інформацію про спектр поглинання визначуваних речовин, що полегшує їх ідентифікацію, а флуоресцентний детектор дає змогу визначати сполуки, що мають природну здатність до флуоресценції, та використовувати в дослідженнях специфічні флуоресцентні зонди.

Рідинний хроматограф Agilent 1200 складається з наступних модулів

  1. Градієнтний насос, що забезпечує як препаративний, так і аналітичний режими
  2. Вакуумний дегазатор з відділенням для розчинників
  3. Автоматичний дозатор для 100 зразків
  4. Термостат колонок (від температури на 10°С вище кімнатної до +80°С)
  5. Детектори діодно-матричний (190-950 нм) та флуоресцентний (Ex 200-700 нм, Em 280-900 нм)
  6. Колектор фракцій для препаративного режиму з можливістю задавати початок збору фракцій за інтервалами часу, параметрами хроматографічного піку (порогу, передньому та задньому схилу хроматографічного піку), за графіком (комбінація інтервалів часу та параметрів піку)